Skip to main content

Unga européer i ett globalt perspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 11:35 CET

Dagens unga lever i en alltmer globaliserad värld, kommunikationsmöjligheterna ökar och avstånden krymper, men individerna litar alltmer till sig själva och sina närmaste. Det visar den just avslutade undersökningen ”Unga européer i ett globalt perspektiv” som genomförts av Kairos Future, ett internationellt forsknings- och konsultföretag med fokus på framtid och strategi.

Därmed har Kairos Futures årliga undersökning av unga människors livsstilar och värderingar i Sverige och Norden tagit klivet ut i världen. Studiens syfte är att förse företag, myndigheter och organisationer med strategiskt underlag kring framtidens konsumenter, medarbetare och medborgare.

Undersökningen har genomförts i samarbete Svenska Institutet (SI), Foundation for Political Innovation (Fondapol) i Frankrike, Länsstyrelsen i
Södermanland, Fortum, The Industrial Technology Research Institute
(ITRI) i Taiwan och The Institute for Information Industry (III) i
Taiwan.

Datainsamlingen har skett i samarbete med Zapera.

Livskvalitet och status är vad unga vill ha
– Unga människor vill ha livskvalitet, de flesta väljer god levnadsmiljö framför bra arbetstillfällen och de föredrar jobb som inte följer med hem efter dagens slut. Ändå går trenden på sikt mot att söka sig till jobb med hög status och bra karriärmöjligheter, säger Anna Kiefer, projektledare för ”Unga européer i ett globalt perspektiv”.
Världens unga tycker det är viktigt att skaffa sig högre utbildning. Sju av tio 16-29-åringar vill läsa på universitet och en av åtta satsar på doktorshatt, men de har olika motivationsgrunder. Unga skandinaver pluggar för att få bra jobb, medan unga amerikaner och italienare vill göra familjen stolt.

Var och en sköter sitt
Unga människor känner inte tillit till internationella organisationer, media, sitt lands regering eller multinationella företag, men däremot till människor i allmänhet. Ändå känner de större tillit till internationella organisationer än vad äldre gör.

De är måttligt intresserade av att bidra till äldre generationers pensioner och vill inte köpa miljöanpassade produkter eller produkter från företag som tar socialt ansvar, det vill särskilt inte unga svenskar. Konsumtionen styrs av vännernas råd.
De flesta ser ljust på sin egen framtid, men mindre ljust på världens framtid. Yngre känner större oro inför globala hot än vad äldre generationer gör och det är miljöförstöring, terrorism och krig som upplevs som största hoten i de flesta länder.

– Världen håller på att gå under, alla borde göra något och kan också göra skillnad, tror de unga, men de själva är inte redo att ingripa och de tror inte att politikerna förmår göra något åt situationen, säger Mats Lindgren, VD för Kairos Future Group.

Ekonomisk tillväxt skapar optimism och lycka
Nationell tillväxt och allmän optimism i landet hänger ihop. De som vuxit upp i länder med snabb ekonomisk utveckling är betydligt mer optimistiska och också mer tillfredställda med livet i stort.
– Pengar blir allt viktigare för att skapa tillfredsställelse även på ett individuellt plan, de flesta gillar att spendera, det viktigaste är att ha kul, säger Thomas Fürth, Forskningsledare på Kairos Future.
Unga indier och danskar är mest nöjda med livet, minst nöjda är unga tyskar och japaner.

Européer med tvekan
Har unga en europeisk identitet? Kan man säga att de unga känner sig som européer? Med viss tvekan. Fortfarande är samhörigheten med landsmän störst överallt utom i Frankrike där man känner lika stor samhörighet med Europa i övrigt. Skandinaverna hör till de få undantag som känner närmare tillhörighet med sina grannländer än med övriga Europa, övriga länder känner sig lika nära sina grannländer som övriga Europa.

På väg mot en global ungdomskultur
Kan man tala om en global ungdomskultur bara för att de köper samma kläder, ser på samma TV-program, delar låtar med varandra, laddar upp bilder på Flickr och delar filmklipp på Youtube? Knappast, unga, liksom gamla skiljer sig mellan länder och kontinenter.

– Men mycket talar för att vi snabbt är på väg mot en global kultur, för unga i olika länder är mer lika varandra än vuxna, säger Mats Lindgren. Dessutom skiljer unga ut sig på samma sätt världen över. Så när medelålders indier, amerikaner och svenskar talar om unga som annorlunda har de exakt samma upplevelse av detta ”annorlunda”.

Om studien
Kairos Future har under åren 1990-2006 undersökt och analyserat över 17 000 svar från svenska och nordiska gymnasister i åldrarna 18-20. I ”Unga européer i ett globalt perspektiv” ingick över 22 000 svar från 16-29-åringar och 30-50-åringar i 17 länder. De har svarat på frågor om drömmar och ambitioner, vad som är viktigt i livet och arbetslivet, hur deras idealsamhälle ser ut och vad som styr deras konsumtionsvanor. Den äldre åldersgruppen är ett referensurval som gjort det möjligt att särskilja unga människors värderingar från allmänna samhällsvärderingar.

För mer information:
Besök:
http://www.kairosfuture.com/en/international/projects/globalyouth

Eller kontakta:
Sofia Johnsson, projektkoordinator
Tfn: 070-531 94 74 E-mail: sofia.johnsson@kairosfuture.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy