Skip to main content

Taggar

Hur mycket dricker du?

Hur mycket dricker du?

Dokument   •   2017-11-02 07:55 CET

Folder om riskbruk av alkohol.

Vägmärkesförklaring

Vägmärkesförklaring

Dokument   •   2017-10-17 15:02 CEST

Vissa trafikregleringar inne i Kalmar har ändrats. Här finns en förklaring till vad de olika skyltningarna betyder.

Program, YouthEQ 2017, Kalmar

Program, YouthEQ 2017, Kalmar

Dokument   •   2017-10-10 14:00 CEST

Det fullständiga programmet för YouthEQ 2017 i Kalmar.

Biotopvårdarbete för ett levande vattendrag 30/8 och 6/9

Under två arbetsdagar kommer projektet Levande vattendrag att utföra biotopvårdarbete i Hagbyån och Halltorpsån. Arbetet innebär att lägga i lekgrus i åarna samt manuell biotopvård genom att sprida lekgruset och flytta på större stenar. Detta gör vi för att gynna fiskbeståndet och stärka åns ekologiska status!

Höstbål 26 augusti 2017

Höstbål 26 augusti 2017

Dokument   •   2017-08-23 10:45 CEST

Program för Kalmarkrigsdagarna

Program för Kalmarkrigsdagarna

Dokument   •   2017-07-13 13:49 CEST

Karta över ny- och ombyggnation på Hagby Skola
Information om ny- och ombyggnation av Hagby skola
Företagsklimat - Öppna jämförelser

Företagsklimat - Öppna jämförelser

Dokument   •   2017-04-25 09:09 CEST

Öppna Jämförelser företagsklimatet

Arbete med hälsosamma scheman på socialförvaltningen
Slutrapport cykellysekampanj 2016

Slutrapport cykellysekampanj 2016

Dokument   •   2016-12-16 15:29 CET

I oktober anordnades cykellysekampanjen i Kalmar för femte gången. Kampanjen är ett samarbete mellan Kalmar kommun och Polisen i Kalmar län. Nu släpps rapporten för Cykellysekampanj 2016.

Medarbetarenkät 2016

Medarbetarenkät 2016

Dokument   •   2016-11-22 07:32 CET

Sammanfattning av medarbetarenkäten 2016

Försäljningsindex från HUI

Dokument   •   2016-11-20 08:00 CET

Sammanställning av försäljningsindex från jämförbara städer

Ny entré till Skälby - illustration

Ny entré till Skälby - illustration

Dokument   •   2016-11-09 06:30 CET

Illustration över ombyggnationen av entrén till Skälby.

Programinnehåll uppsökande kultur

Programinnehåll uppsökande kultur

Dokument   •   2016-10-24 08:45 CEST

Turnéplan för uppsökande kultur

Turnéplan för uppsökande kultur

Dokument   •   2016-10-24 08:45 CEST

Program för Kulturtältet vid Sveaplan

Program för Kulturtältet vid Sveaplan

Dokument   •   2016-10-20 09:00 CEST

KIFAB Arena

KIFAB Arena

Dokument   •   2016-05-08 11:50 CEST

Skisser över hur KIFAB Arena kan komma att se ut.

Samhällsbyggnadsnämndens studieresa till Hamburg - preliminärt program

Samhällsbyggnadsnämndens studieresa till Hamburg - preliminärt program

Jörgen Platzer om sin skulptur

Jörgen Platzer om sin skulptur

Dokument   •   2015-11-30 10:00 CET