Skip to main content

Både ris och ros när Arbetsmiljöverket återkopplar inspektion av omsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 14:37 CET

Arbetsmiljöverket har under hösten inspekterat tolv arbetsplatser inom omsorgsförvaltningen i form av 6 hemtjänstgrupper och 6 vård- och omsorgsboenden. Fokus har legat på ergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete. Upplevelsen av stress i verksamheterna, arbetsbelastning, fysiska belastningsmoment, sjukfrånvaro och riskbedömningar är några områden som har inspekterats. 

Resultaten från inspektionen visar på både ris och ros för omsorgsförvaltningen. Arbetsmiljöverket är exempel väldigt nöjda med hur omsorgen i Kalmar kommun fungerar när det gäller exempelvis hem- och boendeteam, att det är ordning och reda på förvaltningen, att det finns bra arbetshjälpmedel, att man har snabb tillgång till och bra samarbete med rehab-personal och att det är bra att man arbetar med handledning och stöd för demens.

– Vi har fått särskilt positiv respons på vårt arbete med hem- och boendeteam. Arbetsmiljöverket har uttryckt att teamen är bland de bäst fungerande i hela landet, vilket är en mycket positiv återkoppling, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Det finns också arbetsmiljöbrister som behöver åtgärdas. Området där Arbetsmiljöverket tydligast kräver flest åtgärder rör enhetschefernas arbetsförhållanden, där en förbättring av arbetsmiljön måste ske. Nedan följer en sammanfattning av de generella bristområden som Arbetsmiljöverket vill se åtgärdade att omsorgsförvaltningen ska åtgärda:

1. Rapportering av tillbud
Krav på åtgärd: All personal ska veta vad ett tillbud kan vara, att man ska rapportera tillbud och hur dessa ska rapporteras.

2. Kunskaper i belastningsergonomi och förflyttningsteknik
Krav på åtgärd: Rutin och handlingsplan ska tas fram som säkerställer att all personal får nödvändiga kunskaper i belastningsergonomi och förflyttningsteknik.

3. Riskbedömning hos enskilda omsorgstagare
Krav på åtgärd: Den riskbedömningsmall som har börjats användas i verksamheten ska användas fullt ut på samtliga enheter.

4. Hög arbetsbelastning – enhetschefer
Krav på åtgärd: Enhetschefernas arbetsförhållande och arbetsbelastning ska undersökas, både vad gäller organisatoriska och sociala faktorer. Undersökningen ska bland annat omfatta om resurserna man har på enheterna är anpassade till kraven som ställs på verksamheten, hur personalomsättning och nyrekrytering påverkar chefernas arbetssituation, hur geografisk spridning på medarbetare i respektive enhetschefs område ser ut och påverkar arbetet, om stöd och kommunikation från förvaltningsledningen är tillräcklig samt hur möjligheterna till administrativt, tekniskt och socialt stöd i arbetet ser ut.

5. ”Kringtid” inom hemtjänsten
Krav på åtgärd: Några av de undersökta enheter upplever stress gällande hantering av kringtid i hemtjänsten, som exempelvis förflyttning till och från omsorgstagare och dokumentationskrav. Detta ska undersökas och riskbedömas.

- Det har varit en bra genomlysning av arbetsmiljön i våra verksamheter. Flertalet av identifierade bristområden arbetar vi redan med. Exempelvis har vi stärkt upp utbildningssidan genom att vi under hösten har utbildat två instruktörer i förflyttningsteknik, säger Mattias Ask. 
Vid Arbetsmiljöverkets återbesök i februari 2017 ska förvaltningen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits efter inspektionen inom samtliga bristområden.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05

Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är landets yngsta universitetsstad och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 65 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.