Skip to main content

Elområden slår hårt mot Kalmar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 11:05 CET

Efter en månad med elområden kan Kalmar Energi konstatera att merkostnaden för hushållen och företagen i Kalmar uppgår till 2,6 miljoner kronor. Men risken finns att elområden slår ännu hårdare.

- Det milda vädret har bidragit till lägre prisskillnader och under slutet av förra veckan hade vi rejält med vind, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi. Det gjorde att svensk och dansk vindkraft jämnade ut skillnaderna. Men blir det kallare och om kärnkraften fortsätter att krångla kan det leda till ännu större prisskillnader som drabbar oss som bor i regionen.

Elbrist i södra Sverige kostar
Normalt finns det ett underskott på el i södra Sverige som måste importeras från norra Sverige, Danmark eller Tyskland. Men kabelförbindelserna är begränsade. När kärnkraften inte fungerar begränsas också möjligheten att föra ned billig vattenkraft från norrland.

- Istället får man importera dyrare el från kontinenten, vilket leder till att elpriserna i vårt elområde stiger drastiskt, säger Staffan Larsson.

För att minska effekten av elbristen i vårt elområde krävs utbyggnad av mer elproduktion i regionen och mer kablar som kan föra el till södra Sverige.

Energispara och bind elpriset
För konsumenter gäller det att spara på elen, särskilt när det är kallt ute. Några tips är att byta till LED-lampor, LED-tv, stänga av standby och välja energisnåla vitvaror när det är dags för nytt. Bor du i villa kan du installera solceller på taket eller byta ut din elvärme mot fjärrvärme. För att inte drabbas av några chockhöjda elräkningar kan du också binda ditt elpris. Det är svårt att säga om det är ekonomiskt rätt att binda nu, eftersom det beror på hur mycket el du använder och hur stora prisvariationer du klarar. Men vill du veta vad elen kommer att kosta, kan det vara bra att binda nu.

- Visst kan elpriset kanske gå ner något öre ytterligare, men risken att det blir tiotals öre dyrare är större. Därför kan det vara klokt att binda sitt pris på vintern, råder Staffan Larsson.

Bakgrund och fakta
Från den 1 november är Sverige indelat i fyra elområden. Anledningen till elområden är att kunna föra över mer el till den Europeiska elmarknaden. Kalmar tillhör elområde Malmö. I elområde Malmö kan drygt hälften av förbrukningen under ett normalår produceras vid de kraftvärmeanläggningar, vattenkraftverk, vindkraftverk etc som finns i södra Sverige. När Barsebäck avvecklades försvann 1200 MW och energibalansen i södra Sverige försämrades avsevärt.

Efter en månad med elområden har det kostat ett hushåll i Kalmar drygt 5,9 öre/kWh mer, jämfört med motsvarande hushåll i Västervik. Jämför vi med en lägenhet i Luleå är skillnaden över 7,6 öre/kWh. Jämfört med Luleå betalar den som bor i lägenhet i Kalmar 190 kr mer per år. För en villaägare med elvärme blir det 1900 kr mer per år.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter årligen ca 850 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.