Skip to main content

Kalmar Energi och Skanska i ett unikt och långsiktigt samarbete

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 08:15 CET

Kalmar Energi har tecknat avtal med Skanska om förnybar el till två kommersiella byggnader i Stockholmsområdet. Den förnybara elen produceras vid Törneby Solpark, belägen på Kalmar Öland Airport.Samarbetet mellan Skanska och Kalmar Energi omfattar hittills ca 4000 kvadratmeter solpaneler.

Den politiska ambitionen är bra, men Skanska vill göra mer
Riksdagen har fattat beslut om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till år 2020. Beslutet innebär att takten ökar för landets förnybara elproduktion, vilket betyder att det nu finns lagstadgade högre krav på mer förnybar energi.

- Den politiska ambitionen är bra, säger Jonas Gräslund, teknisk chef för Skanskas Nordiska Fastighetsutveckling, men vi på Skanska vill göra mer. Därför ställer vi nu högre krav på oss själva att skapa mer ny förnybar energi än vad lagen kräver av oss.

Tack vara Skanskas investering kan Kalmar Energi bygga andra etappen av Törneby Solpark i soliga Kalmar. Genom att behålla de elcertifikat anläggningen är berättigad till säkerställer vi ett reellt tillskott av ny förnybar el. Investeringen är ett led mot att uppfylla Skanskas högt ställda mål – att till år 2050 vara helt klimatneutrala.

- Våra hyresgäster får också möjlighet att använda den förnybara solelen i sina lokaler i byggnaden. Det innebär att de minskar sitt klimatavtryck ytterligare på ett enkelt sätt, säger Karin Johansson, Projektchef på Skanska Fastigheter Stockholm och ansvarig för ett av de två kontorsprojekten som omfattas av ny förnyelsebar el.

Unikt och långsiktigt samarbete
Samarbetet med Skanska har resulterat i ett helt nytt innovativt och hållbart affärsupplägg. Det 20-åriga samarbetsavtalet mellan Skanska och Kalmar Energi är unikt. Avtalet säkerställer att lika mycket el som de aktuella byggnaderna använder kommer från helt nybyggda solpaneler i Törneby Solpark. Utan samarbetet med Skanska hade utbyggnaden av Törneby Solpark tagit betydligt längre tid, eller kanske rent av inte blivit av.

- Det här är en milstolpe i vår utveckling av nya hållbara affärsmodeller. Avtal omfattar solel under 20 år till ett värde av drygt 11 miljoner kronor och vi har förhoppningar om fler långa hållbara samarbeten, avslutar Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.