Skip to main content

Moskogen värmer när kylan kommer

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2011 08:14 CEST

Nu startar vi kraftvärmeanläggningen i Moskogen och står redo för en ny
uppvärmningssäsong. Sommaren har inneburit underhållsarbete där man bland
annat åtgärdat ett läckage i pannan samt kompletterat rökgasreningen.
Förutsättningarna är nu de allra bästa för att värma kalmarborna, oavsett vilken
temperatur vintern bjuder på.


- De två första åren som anläggningen varit igång har vintrarna varit ovanligt kalla, det innebär att vi har kunnat köra full drift och verkligen trimma in utrustningen.Under sommaruppehållet har vi utfört sedvanligt underhållsarbete och undersökt själva eldstaden och rören som går inuti i pannan. En del mindre skador har
åtgärdats säger Bo Carlsson, Värmechef hos Kalmar Energi.


Under sommarsäsongen är anläggningen i Moskogen för stor, då använder man den gamla fjärrvärmecentralen Draken i centrala Kalmar. Den är mindre och täcker bättre in de behov som finns under sommarhalvåret. Samtidigt hjälper Draken till vintertid när det är kallt.


- Det ger en trygghet att ha två anläggningar, Draken fungerar bäst på sommaren när leveransvolymerna är låga, samtidigt som den kan hjälpa till om det skulle bli problem i Moskogen säger Bo Carlsson.

Sedan oktober 2009 svarar Moskogens kraftvärmeanläggning för värmeleveranserna i Kalmar, Smedby och Lindsdal under större delen av året. Samtidigt producerar man el som motsvarar 1/3 av Kalmars elförbrukning. Bränslet kommer till största del från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin, samt en mindre mängd torv. Bränslet hämtas inom 7 mils radie, vilket säkerställer relativt korta transporter. Nytt för i årär att hästgödsel från Kalmartravet kan förbrännas i anläggningen, årligen genereras 1000 ton hästgödsel som levereras till Moskogen.


- Vi försöker hitta lokala samarbeten så långt det är möjligt. Vårt mål är att vår verksamhet ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt, då är det också viktigt att se till kringliggande faktorer som till exempel transporter avslutar Bo Carlsson.


Vid full produktionstakt i anläggningen behövs 120 m3 skogsflis per timme (motsvarar en lastbil med släp). Sammanlagt kommer ca 600 000 m3 skogsflis att eldas i kraftvärmeanläggningen varje år.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.