Skip to main content

Regionsamarbete mellan kommunägda fiberaktörer ska främja digitaliseringen i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 08:00 CEST

Kommunägda stadsnät i sex av länets kommuner ska nu öka samverkan med syfte att tillgängliggöra sin infrastruktur för fler nationella och internationella operatörer, som vill söka sig till Kalmarregionen. Syftet med samverkan är också att på sikt förbättra både driftsäkerheten i näten och främja den fortsatta fiberutbyggnaden.

– En grundförutsättning för samhällets digitalisering är tillgång till fiberinfrastruktur. De sex stadsnät som ingår i samarbetet har fibernät i stora delar av länet. Med vårt samverkansprojekt vill vi göra det enklare för både nationella och internationella aktörer att nyttja vår befintliga fiberinfrastruktur och på så sätt främja digitaliseringen i länet ytterligare, säger Håkan Dahlgren, VD på Nybro Energi och en av deltagarna i regionsamarbetet.

Som en del i samarbetet finns också planer på att bygga samman de olika näten för att på så sätt minska sårbarheten vid exempelvis avgrävningar av fiberkablar och andra störningar. Förhoppningen är också att samverkan ska skapa förutsättningar för att möjliggöra ytterligare utbyggnad tack vare samverkan och effektivisering.

– Länet behöver full fibertäckning så att både företag och hushåll ges möjlighet att få tillgång till det digitaliserade samhällets utbud. Idag planerar vi också för det smarta samhället där vi exempelvis kan digitalisera alltifrån fastighetsförvaltning till skola och omsorg, men då behöver större delar av länet nås med fiber, säger Per Allerth, VD på Västervik Miljö & Energi.

Arbetet med att etablera ett regionnät, där basen är den fiber som redan är etablerad i respektive stadsnät, kommer att påbörjas redan under hösten. Deltagande stadsnät är: Emmaboda Energi & Miljö, Högsbynät, Kalmar Energi Elnät, Nybro Energi, Vimmerby Fibernät, Västervik Miljö & Energi.

Talesperson för regionsamverkan

Håkan Dahlgren
VD Nybro Energi
0481-451 67, hakan.dahlgren@nybroenergi.se

Kontaktpersoner för övriga samverkansparter

Stefan Lundgren
VD Emmaboda Energi & Miljö AB
0471-24 97 51, stefan.lundgren@emmaboda.se

Markus Jakobsson
Högsbynät
070-549 25 49, markus@hogsbynat.se

Anna Karlsson
VD Kalmar Energi Elnät AB
0480-45 10 43, anna.karlsson@kalmarenergi.se

Torbjörn Swahn
VD Vimmerby Fibernät AB
0492-76 95 54, torbjorn.swahn@vimmerby.se

Per Allerth
VD Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 88, per.allerth@vastervik.se

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.