Media-no-image

Industriell symbios skapar nya möjligheter

Pressmeddelanden   •   2013-04-17 17:51 CEST

Industriell symbios är att dela på råvaror, biprodukter, restprodukter, tjänster och andra resurser mellan industrier för att skapa mervärden, minska kostnader och miljöpåverkan.

Genom att utgå från metoden och arbetssättet Industriell symbios hoppas fyra kommuner i Fyrbodal att kunna identifiera nya sätt att utveckla och öka konkurrenskraften för befintliga industrier samtidigt som det skapar förutsättningar för nyetableringar. Kommunerna är Åmål, Sotenäs, Vänersborg och Dals-Ed. Alla har olika förutsättningar men kan dra nytta av att göra arbetet gemensamt.

Som ett första steg hölls en workshop i ämnet och förutsättningarna i varje kommun den 16 april. Under dagen analyserades varje kommuns förutsättningar och mål och vägen framåt. Redan under dagen hittades nya intressanta spår som kan medföra utveckling av länkar och synergier mellan olika företag och verksamheter, gemensamma satsningar mm.

Arbetet med Industriell symbios i de fyra kommunerna sker med stöd av Innovatum och KanEnergi som processledare och utredare och del av finansieringen sker av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

intresserade? Kontakta Peter Carlsson: peter.carlsson@kanenergi,se, 0709-64 9 278

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.

Industriell symbios är att dela på råvaror, biprodukter, restprodukter, tjänster och andra resurser mellan industrier för att skapa mervärden, minska kostnader och miljöpåverkan. 4 kommuner i Fyrbodal startar nu arbetet med att jobba med Industriell symbios som utgångspunkt för att utveckla deras näringsliv. Arbetet sker med stöd av Innovatum och KanEnergi som processledare och utredare.

Läs vidare »
Media-no-image

Så når offentliga fastighetsägare 2050 målen

Pressmeddelanden   •   2013-03-20 14:25 CET

Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fram i tiden? Vilka är det inom den offentliga fastighetsorganisationen som ska tänka framåt, ända fram till år 2050 och framför allt – hur gör vi?
Läs mer om framgångsfaktorer i den nya skriften från SKL - Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen.

Förhoppningen är att denna skrift ska ge inspiration till alla som ser ett behov av idéer och underlag för det fortsatta arbetet med att nå energieffektiviseringsmålen för det offentliga fastighetsbeståndet år 2020 och 2050.

Skriften är författad av Heidi Hautajärvi och Kristina Landfors från KanEnergi Sweden AB. Magnus Kristiansson, Jonas Hagetoft och Sonja Pagrotsky från Sveriges kommuner och landsting har varit projektledare.

Vill man veta mer om framgångsrik energiledning och genomförande av energiåtgärder i fastigheter kontakta KanEnergi. KanEnergi har mångårig erfarenhet från energieffektivisering och energisystem i fastigheter och industri. Detta genom över 1000 energibesiktningar och 100 energikartläggningar, utbildningar, ledningsarbete mm.


KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer. Bolaget ingår i Asplan Viak koncernen med över 700 konsulter i Skandinavien.

Varför ska offentliga fastighetsorganisationer arbeta med energieffektivisering? Varför ska offentliga fastighetsägare tänka på mål som sträcker sig långt fram i tiden? Vilka är det inom den offentliga fastighetsorganisationen som ska tänka framåt, ända fram till år 2050 och framför allt – hur gör vi? Läs mer i skriften från SKL - Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen.

Läs vidare »
Sr23nnyp4vr29wh2u5acq

VI VÄXER OCH SÖKER SUPERHJÄLTAR MED GRÖNA FINGRAR OCH MYCKET ENERGI

Nyheter   •   2013-01-18 17:37 CET

Vill du vara med och rädda världen? Vi söker dig med driv, kunskaper, erfarenhet och engagemang inom energi- och klimatområdet. Som konsult kommer du att arbeta tillsammans med våra kunder samt företagets andra konsulter. Vi kan utlova varierande arbetsuppgifter på såväl den svenska som den internationella marknaden.

Media-no-image

Biogasen ett tillväxtområde!

Nyheter   •   2012-10-29 08:00 CET

KanEnergi deltog på Gasdagarna i Trollhättan och betonar ånyo vikten av biogasen som ett regionalt tillväxtområde. Detta framhölls också i Göteborgs-Posten den 24 oktober där de regionala aktörerna markerade sin  vilja att satsa, detta skrev Sören Kviberg (V), Pontus Lindberg (M) och Helene Hellmark Knutsson (S).

KanEnergi genomförde i maj 2012 en studie på uppdrag av Västra Götalandsregionen som visar att det finns en samstämmighet bland dagens biogasaktörer. Potentialen för biogas som drivmedel för till exempel bussar och taxibilar är stor, och det är fordonsbränsle som är den mest värdeskapande delen av biogasproduktionen idag i Västra Götaland.

Också inom fordonsindustrin kan en fortsatt positiv utveckling inom biogasområdet ge nya arbetstillfällen. I omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är biogasen ett alternativt bränsle som öppnar möjligheter för nya näringlivsaktörer på marknaden. Till exempel inom konvertering av bensinbilar till biogasdrift och vidareutveckling av motorer för biogasbilar.

Biogas är en viktig pusselbit för arbetet med att minska påverkan på vårt klimat, och man ser också värdet på alla samhälleliga plan, särskilt den lokala samverkan som gynnas av lokal produktion och distribution. Att biogasproduktion är betydelsefull i ett kretsloppsperspektiv betonas än mer när de nya arbetstillfällena enligt studien förutses inom just avfallshantering genom insamling samt återföring av växtnäring, säger Maria Hammar, VD för KanEnergi.

Om KanEnergi

KanEnergi är ett konsultföretag som är experter inom förnybar och energieffektiv energi. Där av namnet – KanEnergi.

Företaget startade 1993 och hade redan då inriktningen mot framtidens klimatvänliga energilösningar. Med andra ord långt före klimatfrågan blev het i media och på den politiska agendan.

KanEnergi arbetar med allt från studier, utredningar och projekt åt myndigheter och kommuner till att hjälpa fastighetsbolag, industrier och energibolag att utveckla energismartare lösningar.

Sedan den 1 november 2010 ägs företaget av Asplan Viak AS.

Tillsammans har vi över 700 konsulter var av drygt 60 är energi & miljökonsulter. Vid behov förstärker vi med arkitetkter, samhällsplanerare, bygg/el/VVS/VA-konsulter mm för att nå bästa resultat.

Läs mer på: www.kanenergi.se

Om BiogasVäst

Programmet Biogas Väst ska stödja och stimulera utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning i Västra Götaland. Programmet bygger på en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Miljönämnden i Västra Götaland är huvudman för programmet. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet.

*Det regionala målet om 2,4TWh producerad biogas och 2,4 TWh använd biogas som fordonsbränsle 2020, är antaget av miljönämnden, Västra Götalandsregionen och framtaget i dialog med aktörerna inom området i Västra Götaland.  

Läs mer på www.biogasvast.se

KanEnergi deltog på Gasdagarna i Trollhättan och betonar ånyo vikten av biogasen som ett regionalt tillväxtområde. Detta framhölls också i Göteborgs-Posten den 24 oktober där regionala aktörer markerade sin vilja att satsa. I den studien som KanEnergi genomförde för Västra Götalandsregionen påvisas den stora potentialen för biogas och möjligheterna för nya näringlivsaktörer.

Läs vidare »
Media-no-image

Lantbruksmässan i Lidköping fredag 22 - lördag 23 mars 2013

Pressmeddelanden   •   2012-10-19 16:12 CEST

Vi vill visa den breda verksamheten inom skogs och jordbruket som finns i Skaraborg med omnejd samt vara ett komplement till de större mässorna ute i landet. Framför allt vill vi skapa en lokal mötesplats - Skaraborgs egna lant och skogsbruksmässa. Platsen är Sparbanken Lidköping Arena.

Mässan välkomnar alla leverantörer som arbetar inom jord och  skognäringen att ställa ut. Vi satsar på att få en bredd i mixen av  utställare så besökaren upplever variation och kvalitét. Med andra ord kommer vi att träffa allt från leverantörer inom maskiner,  fordon, tillbehör, ladugårdsinredning, energi, miljöhantering, arbetskläder, grönyteskötsel mfl.

Vi riktar oss primärt mot lantbrukaren och skogbrukaren med familjer samt anställda inom de olika branscherna. Den sekundära målgruppen är allmänheten som vi planerar att bjuda in till mässans sista dag.

Den geografiska räckvidden är  Skaraborgsområdet med omnejd.
Initiativtagare till mässan är Sparbanken i Lidköping och DINA
Försäkringar Lidköpingsorten. Arrangör för mässan är Krall Event AB, KanEnergi samordnar energi- och rådgivningsdelen. Se mer på www.lantbruksmassan.se

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.

Lantbruksmässan i Lidköping ger möjligheter till spännande möten och affärer. Vi välkomnar leverantörer att ställa ut och marknadsföra sina produkter mot våra besökare under mässans två dagar. KanEnergi samordnar energi&rådgivningsdelen på mässan där besökare kommer kunna lära sig mer, ställa frågor och se produkter inom bioenergi, solenergi, biogas mm. Kontakta oss för monter eller mer info.

Läs vidare »
Media-no-image

Biogasen kan ge minst 3 000 jobb i Västra Götaland 2020

Pressmeddelanden   •   2012-05-24 15:05 CEST

Biogasen kan ge minst 3 000 jobb i Västra Götaland 2020 visar en utredning som KanEnergi genomfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen

Utvecklingen inom biogasområdet kan leda till arbete för minst 3 000 helårsanställda i Västra Götaland om det regionala målet 2,4 TWh producerad och använd biogas år 2020 nås. Det visar den utredning som KanEnergi utfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Idag omfattar biogasbranschen ca 600 helårssysselsatta i länet fördelat på 104 företag och organisationer. Det är framför allt är inom områdena avfalls- och substrathantering, biogasproduktion och distribution som de nya jobben kan skapas.

Biogas är en viktig pusselbit för arbetet med att minska påverkan på vårt klimat, och man ser också värdet på alla samhälleliga plan, särskilt den lokala samverkan som gynnas av lokal produktion och distribution. Att biogasproduktion är betydelsefull i ett kretsloppsperspektiv betonas än mer när de nya arbetstillfällena enligt studien förutses inom just avfallshantering genom insamling samt återföring av växtnäring, säger Maria Hammar, VD för KanEnergi.

Störst potential för fordonsbränsle

Studien visar att det finns en samstämmighet bland dagens biogasaktörer. Potentialen för biogas som drivmedel för till exempel bussar och taxibilar är stor, och det är fordonsbränsle som är den mest värdeskapande delen av biogasproduktionen idag i Västra Götaland.

Också inom fordonsindustrin kan en fortsatt positiv utveckling inom biogasområdet ge nya arbetstillfällen. I omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är biogasen ett alternativt bränsle som öppnar möjligheter för nya näringlivsaktörer på marknaden. Till exempel inom konvertering av bensinbilar till biogasdrift och vidareutveckling av motorer för biogasbilar.

Långsiktiga spelregler behövs

Samtidigt upplever många aktörer lönsamheten som ett stort hinder för vidare utveckling av sina verksamheter. Osäkerhet kring långsiktiga spelregler som skatter och regelverk för biogasen gör att många som vill investera istället avvaktar.

Några resultat från rapporten

  • Antalet helårssysselsatta inom biogasområdet i Västra Götaland uppskattas idag till ca 600 (basår 2010).
  • Den biogasrelaterade omsättningen hos de 104 företag och organisationer i Västra Götaland som kartlagts i utredningen ligger runt 1690 miljoner kronor.
  • Antalet helårssysselsatta i biogasbranschen kan komma att ligga runt 3 000 år 2020, om de regionala biogasmålen* nås. 

 

Om KanEnergi

KanEnergi är ett konsultföretag som är experter inom förnybar och energieffektiv energi. Där av namnet – KanEnergi.

Företaget startade 1993 och hade redan då inriktningen mot framtidens klimatvänliga energilösningar. Med andra ord långt före klimatfrågan blev het i media och på den politiska agendan.

KanEnergi arbetar med allt från studier, utredningar och projekt åt myndigheter och kommuner till att hjälpa fastighetsbolag, industrier och energibolag att utveckla energismartare lösningar.

Sedan den 1 november 2010 ägs företaget av Asplan Viak AS.

Tillsammans har vi över 700 konsulter var av drygt 60 är energi & miljökonsulter. Vid behov förstärker vi med arkitetkter, samhällsplanerare, bygg/el/VVS/VA-konsulter mm för att nå bästa resultat.

Läs mer på: www.kanenergi.se

Om BiogasVäst

Programmet Biogas Väst ska stödja och stimulera utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning i Västra Götaland. Programmet bygger på en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Miljönämnden i Västra Götaland är huvudman för programmet. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet.

*Det regionala målet om 2,4TWh producerad biogas och 2,4 TWh använd biogas som fordonsbränsle 2020, är antaget av miljönämnden, Västra Götalandsregionen och framtaget i dialog med aktörerna inom området i Västra Götaland.  

Läs mer på www.biogasvast.se

Biogasen kan ge minst 3 000 jobb i Västra Götaland 2020 visar en utredning som KanEnergi genomfört på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Idag omfattar biogasbranschen ca 600 helårssysselsatta i länet fördelat på 104 företag och organisationer. Det är framför allt är inom områdena avfalls- och substrathantering, biogasproduktion och distribution som de nya jobben kan skapas.

Läs vidare »
Media-no-image

Zampart och KanEnergi minskar energislöseri genom LEAN Energy

Pressmeddelanden   •   2012-05-09 13:50 CEST

Zampart och KanEnergi utvecklar nya arbetsmetoder för minskat energislöseri genom LEAN Energy

Inom tillverkningsindustri används olika typer av ledningssystem för säkrad kvalitet och ökad effektivitet. Oavsett vilket system som används jobbar man mer eller mindre effektivt för att uppnå ständiga förbättringar. LEAN Energy konceptet tar fasta på principer som minskar resursslöseriet av verksamhetens energianvändning och stärker genomförandet av dessa åtgärder. Att jobba med LEAN principer och verktyg för att nå detta är mycket verkningsfullt och meningsfullt. Förmågan till energiledning som en naturlig del i den dagliga verksamheten är och kommer fortsatt att vara av avgörande betydelse för företagens framgång och välmående.

ZamPart är ett industriföretag med tillverkning för ett flertal olika branscher, främst den tunga bilindustrin. Verksamheten i Karlstad är specialiserade på kallflytpressning, djupdragning, plastisk bearbetning och skärande bearbetning.

KanEnergi är ett konsultföretag med expertis inom effektiv energianvändning och erbjuder analys, ledning och rådgivning. Exempel på detta är strategier för klimat och energi, utredningar, kartläggningar och förstudier för förnybar energi, energieffektivisering och upphandlingsstöd för fastighetsägare och industrier.

 

För mer information kontakta Linda Hybbinette

Tel: 0768-83 43 09, Mail: linda.hybbinette@kanenergi.se

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.

Inom industrin används olika typer av ledningssystem för kvalitet och effektivitet. Oavsett system så jobbar man mer eller mindre effektivt för att uppnå ständiga förbättringar. LEAN Energy konceptet tar fasta på principer som minskar resursslöseriet av verksamhetens energianvändning och stärker genomförandet av dessa åtgärder. KanEnergi skall tillsammans med Zampart utveckla dessa arbetsmetoder.

Läs vidare »
7rmuz403enz0g4at7hjyew

KanEnergi satsar på energi- och miljöcertifiering av byggnader!

Pressmeddelanden   •   2012-04-18 09:20 CEST

KanEnergi erbjuder energi- och miljöcertifiering av byggnader genom MiljöByggnad, BREEAM och processtöd genom hela byggprojektet. Ronnie Hollsten, certifierad enligt Miljöbyggnad, ansvarar för KanEnergis arbete med energi- och miljösamordning vid nybyggnation och större renoveringar. Tillsammans med flertalet BREEAM certiferade kollegor är vi ett starkt team med stor erfarenhet.

Media-no-image

KanEnergi rekryterar ny VD och tar sats mot fler områden!

Pressmeddelanden   •   2012-04-17 17:47 CEST

KanEnergi är ett konsultföretag med expertis inom förnybar och energieffektiv energi. Där av namnet – KanEnergi.

Som ett led i att förstärka bolaget mot fortsatt tillväxt har en ny VD rekryterats. Maria Hammar kommer närmast från en position som avdelningschef i Pöyry men har tidigare arbetat som konsult på KanEnergi och börjar sin nya tjänst 1 maj.

Marias erfarenhet av verksamhetsledning inom konsultbolag, integration i en stor internationell konsultorganisation och tidigare förankring i KanEnergis kultur är värdefulla tillgångar för oss i vår fortsatta tillväxt säger nuvarande VD Mats Johansson.

Till detta är Maria också en skicklig konsult med expertis inom främst biogasområdet.

Det ska bli otroligt roligt att komma tillbaka och jobba i KanEnergi och arbeta tillsammans med gamla och nya kollegor. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och växa i en ny miljö som Asplan Viak erbjuder och som attraherar våra kunder, säger tillträdande VD Maria Hammar.

Nuvarande VD, Mats Johansson, kommer stanna i bolaget och fokusera uteslutande på affärsutveckling inom befintliga och nya marknadsområden. Vi ser idag en stark efterfrågan inom områden som byggnation, samhälls- och fysiskplanering samt VA. Här gäller det att vi är i framkant och utnyttjar vårt moderbolags starkaste sidor på bästa sätt, säger Mats Johansson.

Kontakt:

Mats Johansson, 0709-78 13 89, mats.johanssson@kanenergi.se

 

Om KanEnergi

KanEnergi arbetar med allt från strategier, utredningar, rådgivning och projekt åt myndigheter och kommunertill att hjälpa fastighetsbolag, industrier och energibolag att utveckla energismarta lösningar. Företaget ingår i den norska koncernen Asplan Viak med ca 700 anställda. Se mer på www.asplanviak.no.

KanEnergi startade i Oslo 1993 och hade redan då inriktningen mot framtidens klimatanpassade energilösningar. Med andra ord långt före klimatfrågan blev het i media och på den politiska agendan. Företaget har växt och har idag 15 anställda med kontor i Skara, Göteborg och Karlstad

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.

KanEnergi, ett konsultbolag inom förnybar och energieffektiv energi, rekryterar ny VD och tar sats mot fler områden! Tillträdande VD Maria Hammars erfarenhet av verksamhetsledning inom konsultbolag, integration i en stor internationell konsultorganisation och tidigare förankring i KanEnergis kultur är värdefulla tillgångar för oss i vår fortsatta tillväxt säger nuvarande VD Mats Johansson.

Läs vidare »
3a4y2uuvy3vs5zmz76yxg

KanEnergi med i internationellt projekt om energismarta byggnader

Pressmeddelanden   •   2012-03-28 13:16 CEST

Projektering av byggnader med höga miljöambitioner kräver ofta en egen process och en lite annan kompetens än traditionell projektering. Integrerad energidesign är en metod som underlättar för att byggherren och projekteringsgruppen ska nå sina mål. KanEnergi har nu tillsammans med ett europeiskt team av experter fått medel från EU för att sprida kunskapen och att utveckla pilotprojekt.

Bilder & Videor 3 bilder

Om KanEnergi Sweden AB

KanEnergi

KanEnergi är ett konsultföretag som är experter inom förnybar och energieffektiv energi. Där av namnet – KanEnergi.

Företaget startade 1993 och hade redan då inriktningen mot framtidens klimatvänliga energilösningar. Med andra ord långt före klimatfrågan blev het i media och på den politiska agendan. .

KanEnergi arbetar med allt från studier, utredningar och projekt åt myndigheter och kommuner till att hjälpa fastighetsbolag, industrier och energibolag att utveckla energismartare lösningar.

Det finns mycket att vinna på att jobba med energifrågan för alla parter. KanEnergi har varit med länge och hjälper aktörer med kompetens, engagemang och kreativa lösningar.

Adress

  • KanEnergi Sweden AB
  • Gråbrödrag. 11
  • 532 31 Skara
  • Vår hemsida

Länkar