Bankerna tummar på amorteringskravet - stora skillnader mellan olika banker

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2012 10:20 CET

Debatten kring krav på amortering av bolån har varit intensiv den senaste tiden. TNS Sifos årliga analys av bolånemarknaden, som bygger på intervjuer med 3 000 bolånekunder, visar att andelen som amorterar sina bolån ökar något, från 63 % förra året till 65 % i år.

Skillnaden mellan olika grupper är dock stor, bland ekonomiskt svagare grupper är det betydligt färre som amorterar säger Alexander Sovré, affärsområdeschef på TNS Sifo och ansvarig för undersökningen. Bland äldre pensionärer och bland ensamstående med barn, exempelvis, är det bara drygt 50 % som amorterar, att jämföra med en ekonomiskt stark grupp som t ex par med utflugna barn, där över 80 % amorterar bolånen.

Men resultatet visar att majoriteten av de som idag inte amorterar skulle klara att göra det utan problem, fortsätter Alexander Sovré. "Det här beteendet är intressant och det skiljer sig åt mellan olika grupper, t ex är det dubbelt så vanligt bland stockholmare än ute i landet." Ungefär var fjärde bolånekund i Stockholm amorterar inte men skulle utan problem kunna göra det. Samma sak gäller gruppen förstagångsköpare.

Att man väljer bort amortering, trots att man skulle ha råd, kan bero på att man hellre investerar i sitt boende genom att renovera eller bygga ut eller att man väljer att sparar i t ex fonder istället för att betala av på lånen, men självklart också att man vill unna sig lite guldkant på tillvaron.

TNS Sifos analys visar också att amorteringsviljan hänger ihop med vilken bank man har. Hos Nordea är det exempelvis bara en av tio kunder som frivilligt väljer att inte amortera. Hos SEB, som har något mer välbeställda kunder, är det beteendet tre gånger så vanligt. Här kan en förklaring vara att rådgivningen som bankerna ger skiljer sig åt, men också olika kundstruktur, t ex olika riskbenägenhet, menar Alexander Sovré.

Men alla väljer inte frivilligt att avstå amorteringar. I årets undersökning säger drygt var tionde bolånekund att man skulle få problem med att amortera, en liten men dock nedgång från förra året. Vanligast är det naturligtvis i ekonomiskt utsatta grupper, exempelvis bland ensamstående med barn där tre av tio säger sig inte ha råd att amortera på lånen. Det kan jämföras med mindre än en av tio i den ekonomiskt starkare gruppen par med utflugna barn.

Slutsatsen är att krav på amortering skulle slå väldigt olika, majoriteten skulle klara det utan problem, i vissa fall genom att i praktiken byta från en form av sparande till en annan. Andra grupper skulle få stora problem och kanske behöva sälja konstaterar Alexander Sovré.

TNS Sifos undersökning belyser också en annan laddad fråga, den frivilliga överenskommelsen att kräva amortering av bolånekunder med över 75 % belåningsgrad.  Resultatet avslöjar att det tummas på denna regel. Tre av tio hushåll med över 75 % belåningsgrad amorterar de facto inte på bolånen.

"När vi analyserar gruppen låntagare med över 75 % belåningsgrad och jämför olika aktörer kan vi konstatera påtagliga skillnader", fortsätter Alexander Sovré. "Bland Nordeas och SBAB:s högbelånade kunder är det drygt 10 % som inte amorterar. Bland Swedbanks, Sparbankernas och SEB:s motsvarande kunder är andelen över 30 %. Handelsbanken och Länsförsäkringar hamnar någonstans mitt emellan."

Så här görs TNS Sifos Bolånemonitor

  • Målgruppen för undersökningen är svenska hushåll med bolån. Intervjun genomförs med en person i hushållet som ensamt eller tillsammans med någon annan tar beslut i fråga om bolån.
  • Antal genomförda intervjuer:
    2010: 3 182, 2011:  3 001, 2012:  3 000                                                                                                                                  
  • Frågelydelsen på några av de frågor som denna analys är baserad på:

Amorterar ni på lånet med bostaden som säkerhet (bottenlånet) och i så fall vilken är amorteringstiden?
1 30 år
2 40 år
3 50 år
4 60 år
5 Amorterar men minns inte amorteringstiden
6 Amorterar inte
7 Vet ej/minns ej

Det har framförts krav på att alla bolånetagare måste amortera (betala tillbaka på) sina bolån, t ex att nya lån skall amorteras ner till ca 75 % belåningsgrad inom en tioårsperiod. Det skulle innebära att ett hushåll som köper bostad för 2 000 000 kr och lånar till 85 % behöver amortera ca 20 000 om året i 10 år. Om det kravet ställdes på ert hushåll, hur skulle det påverka er?

1 Vi skulle klara amorteringar utan påtaglig påverkan på vår levnadsstandard
2 Vi skulle klara amorteringar men det skulle påverka vår levnadsstandard påtagligt
3 Vi skulle inte klara att amortera
4 Vet ej/kan ej bedöma

För intervjuer eller kompletterande information om undersökningen kontakta:

Alexander Sovré
Affärsområdeschef, TNS SIFO och ansvarig för TNS SIFO:s Bolånemonitor
Direkt: 070-752 07 35
alexander.sovre@tns-sifo.se 

Debatten kring krav på amortering av bolån har varit intensiv den senaste tiden. TNS Sifos årliga analys av bolånemarknaden, som bygger på intervjuer med 3 000 bolånekunder, visar att andelen som amorterar sina bolån ökar något, från 63 % förra året till 65 % i år.

Läs vidare »

Starkare anseende för ansatt energibransch

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2012 08:30 CEST

– Mediebilden är en mycket viktig del i hur allmänheten uppfattar företag och organisationer. Förra årets vinter var både lång och kall, vilket blev påtagligt för många plånböcker. Dessutom hamnade energibolagen i hetluften både medialt och politiskt vilket så klart spädde på anseendetappet hos en redan bekymrad allmänhet, säger Annelie Kjellberg, senior medieanalytiker på TNS SIFO.

Årets kortare och mildare vinter har åtminstone mediebildsmässigt inte varit ett problem för energibolagen. Men fortfarande har branschen utmaningar framför sig:

– När vi mäter anseende ber vi allmänheten prioritera och bedöma både sin känslomässiga bindning till företagen och hur väl företagen upplevs leva upp till det som ligger inom företagets kompetensområde. I energibranschens fall ser vi att det framför allt är den känslomässiga bindningen till både kunder och icke-kunder som behöver stärkas avsevärt för att höja anseendet, säger Göran Celander, undersökningsansvarig för Anseendeindex Företag.

TNS SIFOs Anseendeindex Företag görs för tredje året i rad. Ett representativt urval av boende i Sverige, 18-75 år, har svarat på ett antal frågor kopplat till anseende för 35 konsumentnära företag i fem branscher. Företagen är valda utifrån att de är välkända samt marknadsledare eller uppstickare i sin bransch. Intervjuerna genomfördes 24 februari- 4 mars 2012. Totalt intervjuades ca 2 700 personer, vilket gav sammanlagt ca 9 000 utvärderingar av de berörda företagen (en respondent har kunnat utvärdera fler än ett företag).

 

Kontakta gärna
Annelie Kjellberg
Senior medieanalytiker, TNS SIFO
tel: 08-507 420 26, mobil: 0701-84 20 16
annelie.kjellberg@tns-sifo.se

Göran Celander,
Undersökningsansvarig Anseendeindex Företag, TNS SIFO
tel: 031-727 39 03, mobil: 0708-44 02 83
goran.celander@tns-sifo.se

Om TNS SIFO
TNS SIFO tar pulsen på allt från mediebild & allmänhet till medarbetare & kundens kund – allt för att våra kunder bättre ska kunna förstå sina målgrupper och möta dem på deras planhalva. Vi gör det genom att följa upp och mäta rätt saker och presenterar beslutsunderlag som gör det lättare för kunden att prioritera sina insatser. I det långa loppet bidrar vi till att verksamheter och varumärken mår så bra som möjligt.

Årets Anseendeindex Företag från TNS SIFO visar att energibranschen nu hämtat in tappet i anseende från förra året. Att branschen varit mindre i fokus i medierna i kombination med en betydligt kortare och mildare vinter tros vara anledningen.

Läs vidare »

MSN.se förbättrar målgruppsdata med ORVESTO Internet

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2012 14:20 CET

Från 3 januari kan mediebyråer och annonsörer få ännu bättre koll på vilka som surfar på MSN.se. Sajten ingår i ORVESTO Internets novembermätning och är ett led i ett fördjupat samarbete mellan Microsoft och TNS SIFO.

– MSN.se är en av Sveriges största webbplatser och en viktig aktör som når framför allt unga målgrupper. Att de nu ingår i ORVESTO Internet stärker oss som Sveriges digitala målgrupps- och räckviddsvaluta, säger Stefan Svanfeldt, affärsområdeschef, TNS SIFO.

De båda företagen hoppas inom kort även inkludera Hotmail och MSN Messenger i ORVESTO Internet.

– För oss handlar det om att ge våra annonsörer en så god service som möjligt när det gäller att förstå vilka våra besökare är. Eftersom ORVESTO Internet mäter konkreta individers internetanvändande är det en viktig pusselbit och komplement till andra mätmetoder som vi nu är glada att kunna addera, säger Sofie Matell, Monetization Lead på Microsoft Sverige.

Kontakta gärna:

Stefan Svanfeldt, stefan.svanfeldt@tns-sifo.se, 070 184 22 86
Johan Andersson, johan.andersson@tns-sifo.se, 070 277 88 81

 

Om ORVESTO Internet
ORVESTO Internet är TNS SIFOs sajt- och målgruppsmätning. Mätningen består av en trafikmätning och en panelundersökning. Resultatet bygger på panelsundersökningen och information inhämtas löpande genom att följa surfandet hos ca 18 000 boende i Sverige i åldrarna 15-79 år, som registrerats hos TNS SIFO. Mätningen följer både panelmedlemmarnas surfande hemifrån och från arbetsplatser.

Från 3 januari kan mediebyråer och annonsörer få ännu bättre koll på vilka som surfar på MSN.se. Sajten ingår i ORVESTO Internets novembermätning och är ett led i ett fördjupat samarbete mellan Microsoft och TNS SIFO.

Läs vidare »

TNS SIFO blir preferred partner till Working for Change 2012

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2011 15:00 CET

Working for Change är en nationell rekryteringsmässa och konferens för att söka, attrahera och rekrytera internationell kompetens i och till Sverige samt diskutera och ta del av den senaste kunskapen om hur Sverige och dess företag och organisationer kan hantera den demografiska utmaningen och de krav som ställs på ökad integration och hantering av kulturell mångfald. Mässan äger rum den 4 – 5 december 2012.  

För första gången i historien har Sverige fler äldre människor än yngre och detta är en utveckling som fortsätter. Behovet av arbetskraft ökar samtidigt som tillgången på den samma är mindre än någonsin.

Vi är mycket stolta över att kunna stödja Working for Change med vår kunskap kring organisation, ledarskap och utmaningar på arbetsmarknaden. Mångfaldsfrågan blir allt viktigare på grund av den demografiska förändringen, men också för att företagen ska kunna möta kundernas krav och förväntningar. Det är också viktigt för att kunna säkra att man har rätt kompetens, säger Yvonne Pernodd, VD på TNS SIFO.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Frida Wentzel, Marketing Director TNS SIFO.
tel. 070-240 55 34, frida.wentzel@tns-sifo.se

 

Om TNS SIFO
TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 15 000 medarbetare och i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se


Om Working for Change
Working for Change arrangeras av Stockholmsmässan AB och organisationen Diversitas AB med TNS SIFO som preferred partner. Därutöver kommer vi att samarbeta med svenska universitet och högskolor så som Linköpings Universitet samt Karolinska Institutet. Vi arbetar nu med att nå ut till svenska företag och organisationer i syfte att skapa samarbeten. Working for Change syftar till att göra företag och organisationer förberedda för den demografiska utvecklingen och verka för att de har tillräcklig förmåga att hantera kulturell mångfald.

Mer information om Working for Change hittar du på www.workingforchange.se

Working for Change är en nationell rekryteringsmässa och konferens för att söka, attrahera och rekrytera internationell kompetens i och till Sverige samt diskutera och ta del av den senaste kunskapen om hur Sverige och dess företag och organisationer kan hantera den demografiska utmaningen och krav som ställs.

Läs vidare »

Landvetter Bil, Odelius Bil, Lexus Göteborg och Toyota Center hamnar i topp när TNS SIFO mäter anseendet hos bilhandlare i Göteborgsregionen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2011 10:15 CET

I syfte att kartlägga anseendet hos de 26 största återförsäljarna, och deras 44 anläggningar, har TNS SIFO genomfört en undersökning bland bilförare i Göteborgsregionen. 1 800 bilister från Göteborg, Mölndal, Härryda, Kungälv, Partille, Lerum, Kungsbacka och Ale har fått tycka till om de bilhandlare de känner till, besöker eller är kund hos.

TNS SIFO gör runt 100 000 intervjuer per år med bilförare i Sverige. Vad som ofta kommer fram är att bilägare har starka åsikter om bilhandlare. Man berättar om positiva men främst negativa upplevelser. 

-Dessa berättelser förs ofta vidare, vilket gör att en handlare lätt kan få ett rykte om sig att ha säljare som hellre pratar med sina kollegor än med mig som potentiell kund eller att serviceverkstaden inte går att lita på, berättar Niclas Landgren, ansvarig för undersökningen på TNS SIFO.

Resultatet visar en stor spridning i anseende, från toppvärde på 67 till bottenvärde på 28. Medelvärdet för alla återförsäljare är 50. De tio handlare med bäst anseende visas i diagrammet nedan.

I topp hittar vi Landvetter Bil och Odelius Bil i Kungälv, tätt följt av Lexus Göteborg och Toyota Centers anläggningar i Bäckebol och Mölndal. 

- Noterbart är att topplistan innehåller både stora och små handlare, märkesspecialister och bilvaruhus samt handlare av såväl volymmärken som av premiummärken. Landvetter Bil och Odelius Bil kommer i topp tack vare pålitlighet och bra bemötande medan en handlare som Porsche Center drar stor nytta av det starka varumärke som bilmärket i sig har, fortsätter Niclas Landgren.

Mer information om undersökningen hittar du på www.slideshare.net/tnssifo

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Landgren, TNS SIFO.
tel. 0707-75 29 09, niclas.landgren@tns-sifo.se

Om TNS SIFO
TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 15 000 medarbetare och i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se

I syfte att kartlägga anseendet hos de 26 största återförsäljarna, och deras 44 anläggningar, har TNS SIFO genomfört en undersökning bland bilförare i Göteborgsregionen. 1 800 bilister från Göteborg, Mölndal, Härryda, Kungälv, Partille, Lerum, Kungsbacka och Ale har fått tycka till om de bilhandlare de känner till, besöker eller är kund hos.

Läs vidare »

Bolånen allt tyngre börda för hushållen

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2011 09:00 CEST

Bolånen allt tyngre börda för hushållen
Hushållens utgifter för bolån ökar visar TNS SIFO:s årliga Bolånemonitor som bygger på 3 000 intervjuer med bolånekunder. I snitt har hushållens utgifter för bolånen (ränta och amorteringar) ökat med ca 600 kr i månaden sedan 2010 vilket motsvarar en ökning på ca 16 %. Att utgifterna ökar är en följd av att räntenivån varit på uppåtgående sedan början av förra året, men en annan viktig förklaring är att allt fler väljer de dyrare bundna räntorna för att skydda sig mot ytterligare ökningar, säger Alexander Sovré på TNS SIFO.

För de som köpt ett boende under de senaste två åren är uppgången mer kännbar, hos dessa hushåll har utgifterna i snitt ökat med 1 100 kr i månaden, motsvarande 25 % mer än 2010. Har man köpt sin botad relativt nyligen är lånen ofta stora och räntekostnaden står för en relativt stor del av utgiften för lånet. Ränteökningen får därför en större effekt i den gruppen.

Småbarnsfamiljerna är den grupp som har högst utgifter för bolånen generellt sett, men här ökar inte utgifterna lika mycket, i snitt endast ca 6 %, eller knappt 250 kr i månaden. Förklaringen till att småbarnsfamiljerna klarat sig bra är att en del parerat de ökade räntekostnaderna med att minska på amorteringarna samt att man inte gått över till bunden ränta i lika hög grad som andra grupper, fortsätter Alexander Sovré.

Att välja rörlig ränta och avstå från amorteringar är ju sätt att minska utgifterna för lånen och de som redan tagit de stegen har använt sina livlinor kan man säga. Ytterligare ränteökningar kommer att kännas direkt i plånboken.

 

Aptiten på nya lån fortsatt hög
Svenskarnas benägenhet att utöka sina bolån har varit pådrivande för den totala utlåningen under senare år. Nästan sex av tio nytecknade lån är i praktiken utökning av befintliga lån, dvs att man ökar belåningen av den villa eller bostadsrätt man redan bor i, säger Alexander Sovré. TNS SIFO:s undersökning visar att ränteökningarna ännu så länge inte bromsat bolånekundernas aptit på nya lån i särskilt hög grad.

En viss avmattning kan vi dock förvänta oss framöver. Bland befintliga låntagare finns en tendens till minskad vilja att ta upp nya lån. 12 % tänker utöka lånen inom de närmaste 12 månaderna, att jämföra med 14 % förra året, men inget tvärstopp när det gäller aptiten på utökade lån alltså. Skulle vi få ett prisfall på bostäder kan detta dock förändras, tror Alexander Sovré.

 

Renoveringsivern lockar bolånekunderna till banken
TNS SIFO:s undersökning visar också tydligt att ROT-avdragen varit en stark drivkraft bakom hushållens aptit på nya bolån. Vid nyteckning av bolån rör det sig alltså i sex av tio fall om utökning av ett redan befintligt bolån och tre fjärdedelar av dessa går till olika former av renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Här ser vi ingen minskning, viljan att renovera och bygga om verkar hålla i sig, fortsätter Alexander Sovré. - Hushållen är vana vid att bostaden stiger i värde och att kosta på en renovering har nog för många upplevts som en bra affär.

Så här görs TNS SIFO:s Bolånemonitor

Målgruppen för undersökningen är svenska hushåll med bolån. Intervjun genomförds med en person i hushållet som ensamt eller tillsammans med någon annan tar beslut i fråga om bolån.

 Antal genomförda intervjuer:            2010              2011             
                                                    3 182             3 001

För intervjuer eller kompletterande information om undersökningen vänligen kontakta:

Alexander Sovré, affärsområdeschef och ansvarig för TNS SIFO:s Bolånemonitor
Direkt: 070-752 07 35
alexander.sovre@tns-sifo.se

TNS SIFO gör en omfattande, årlig undersökning av bolånemarknaden baserat på intervjuer med 3 000 bolånekunder i Sverige. Resultatet visar att hushållens utgifter för bolånen ökar, särskild bland de som köpt bostad senaste två åren. Vidare att bolånekundernas vilja att utöka sina bolån inte mattats av i särskilt hög grad, trots den stigande räntan.

Läs vidare »

IT-branschen är bäst på att använda LinkedIn och mediebranschen är mest aktiva på Facebook

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2011 15:39 CEST

När människor i det svenska näringslivet beskriver sin användning av olika sociala medier visas stora skillnader på hur olika branscher använder Facebook och LinkedIn. Det här visar TNS SIFOs medie- och målgruppsundersökning ORVESTO Näringsliv 2011.

Det är de kvinnliga beslutsfattarna som använder Facebook mest, medan de manliga är överlägset mest aktiva på LinkedIn. Facebook har 18 procent överrepresentation bland kvinnor medan LinkedIn har 26 procent överrepresentation bland män. Totalt sett är 74 procent av de mest frekventa LinkedIn-besökarna män.

IT-branschen är mest aktiva på LinkedIn
Om man analyserar användandet av Facebook och LinkedIn inom ett antal branscher kan man se väldigt stora skillnader mellan dessa. IT-branschen är överlägset mest aktiva på LinkedIn med en överrepresentation på hela 400 procent, följt av forskning/utveckling. Sämst på att avvända LinkedIn är Byggindustrin, Sjukvård/omsorg och Utbildningsverksamheter.

– Det är förvånande att utbildningssektorn ligger så långt efter många andra branscher. LinkedIn är en naturlig länk mellan skolor och näringslivet och skulle kunna utnyttjas betydligt bättre än vad man gör idag, säger Niklas Ekman, TNS SIFO.

Medie- och reklambranschen är mest aktiva på Facebook med en överrepresentation på 59 procent. Minst aktiva på Facebook är fastighetsbranschen.

LinkedIn - en direktlänk till de som fattar inköpsbesluten 
Undersökningsresultatet visar även att de aktiva LinkedIn-besökarna är överrepresenterade bland de människor som har stort/avgörande beslutsinflytande gällande inköpsfrågor och val av leverantör när företag ska investera inom olika produkt/tjänsteområden. Totalt sett har LinkedIn-besökarna en överrepresentation på 38 procent gällande de som fattar inköpsbesluten.

För ytterligare information avseende ovanstående vänligen kontakta:

Niklas Ekman, Projektledare inom Media
mobil: 0701-84 21 96, niklas.ekman@tns-sifo.se

Fakta: ORVESTO Näringsliv är TNS SIFOs stora undersökning kring beslutsfattande inom Näringslivet. Undersökningens population är de 2,7 miljoner yrkesarbetande svenskar mellan åldrarna 23-63 som har högst inkomst. Varje år intervjuas mellan 11 000 till 15 000 beslutsfattare. 

När människor i det svenska näringslivet beskriver sin användning av olika sociala medier visas stora skillnader på hur olika branscher använder Facebook och LinkedIn. Det här visar TNS SIFOs medie- och målgruppsundersökning ORVESTO Näringsliv 2011.

Läs vidare »

149 000 beslutsfattare har en iPad – nytta och nöje för ledningsgruppen

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2011 14:57 CEST

När svenska beslutsfattare i näringslivet beskriver sin tillgång till traditionella läsplattor (ex Kindle) respektive surf/läsplattor (ex iPad) är det 149 000 beslutsfattare som har en iPad eller liknande och hela 379 000 beslutsfattare tänker köpa en inom tolv månader, vilket ger en möjlig ökning på ca 159 procent (under en period av tolv månader).

Om man tittar på traditionella läsplattor (t.ex. Kindle) äger idag 60 000 personer en sådan och
162 000 har för avsikt att köpa en. Detta motsvarar en ökning på 170 procent.

– Det är dock uppenbart att det är det privata näringslivet som i första hand omfamnat den nya tekniken. Om det är teknikrädsla eller budgetmässiga skäl som gör att den offentliga sektorn håller igen är ännu svårt att svara på säger Peter Callius, affärsområdeschef för TNS SIFO Media.

Den privata sektorn har en överrepresentation med 16 procent när det gäller innehav av surf/läsplatta jämfört med hela svenska näringslivet. Den offentliga sektorn har en underrepresentation på 24 procent. Om man sedan studerar vilka yrkesgrupper och branscher som skaffat surf/läsplattor så ser man en kraftig överrepresentation inom IT/Marknad/Reklam och Finansbranschen.

Därutöver ser man att ju högre upp i en företagsledning man sitter, desto högre är sannolikheten att man antecknar i en iPad istället för i ett anteckningsblock. Styrelse, VD och ledningsgrupp är cirka dubbelt överrepresenterade jämfört med hela svenska näringslivet vad det gäller att ha anammat den nya tekniken.

– Det är därför inte speciellt vågat att utnämna Ipaden till en ledningsgruppsleksak för beslutsfattare inom den privata sektorn. Vi ser också om man studerar högre managements värderingar en stark ambition att både vara uppdaterad tekniskt och av att sticka ut och särskilja sig från andra – det är med andra ord en perfekt match med en iPad, fortsätter Peter Callius.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Callius, affärsområdeschef TNS SIFO Media.
tel. 0701-84 21 91, peter.callius@tns-sifo.se

Fakta

: ORVESTO Näringsliv är TNS SIFOs stora undersökning kring beslutsfattande inom
Näringslivet. Undersökningens population är de 2,7 miljoner yrkesarbetande svenskar mellan åldrarna 23-63 som har högst inkomst. Varje år intervjuas mellan 11 000 till 15 000 beslutsfattare.

Om TNS SIFO

TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 15 000 medarbetare och i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se

När svenska beslutsfattare i näringslivet beskriver sin tillgång till traditionella läsplattor (ex Kindle) respektive surf/läsplattor (ex iPad) är det 149 000 beslutsfattare som har en iPad eller liknande och hela 379 000 beslutsfattare tänker köpa en inom tolv månader, vilket ger en möjlig ökning på ca 159 procent (under en period av tolv månader).

Läs vidare »

Handelsbankens anseende i topp

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2011 11:00 CEST

Handelsbanken, Länsförsäkringar, IKEA och ICA hamnar i topp när TNS SIFO mäter anseendet i fyra branscher. De viktigaste drivkrafterna bakom ett gott anseende är att företagen håller vad de lovar, ger ett sympatiskt intryck och framstår som trovärdiga i medierna.

– Generellt har finanssektorn stärkts sedan föregående år. Energibranschen, å andra sidan, tappar i anseende, säger Göran Celander, Director Corporate Reputation, TNS SIFO.

Anseendet påverkar företagens möjlighet att locka kunder, rätt medarbetare och rätt investerare. De viktigaste drivkrafterna bakom ett gott anseende är att hålla vad man lovar, ge ett sympatiskt intryck och framstå som trovärdig i medierna.

– Negativ publicitet om tvivelaktigt agerande är ett av de effektivaste sätten att sänka ett företags anseende i Sverige. Framför allt om ledningen, eller vd själv, är involverad. Ju högre upp i företaget en kris hör hemma, desto hårdare blir domen, desto högre blir medietrycket och desto svårare att återhämta anseendet hos allmänheten. Att löpande följa effekten av det egna mediearbetet ger ledningen en viktig indikation på hur anseendet förändas, säger Göran Celander. 

En faktor som blivit viktigare det senaste året är om man upplever att företaget bidrar positivt till samhället. Allmänheten anser att det är viktigt för alla branscher.

– Nästa år kan vi se om det här är en permanent förändring, säger Göran Celander.

 Se även resultatet på www.slideshare.net/TNSSIFO

Om TNS SIFOs Anseendeindex
Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka drivkrafter som ger gott anseende i Sverige, vilket ger våra kunder bättre förutsättningar att kommunicera rätt. Bakom siffrorna finns svaren från 1500 personer kring anseendet hos 22 kända företag från fyra branscher. Respektive respondent har bara kommenterat de företag man känner till väl. TNS SIFO har använt TRI*M, en metod som använts i runt 500 000 intressentstudier i Sverige och hela världen.

Kontakta gärna:
Göran Celander
Reputationansvarig, TNS SIFO
tel: 0708-44 02 83, goran.celander@tns-sifo.se

Jonathan Wennö
Konsultchef, TNS SIFO PR Research
Tel: 0709-83 95 74, jonathan.wenno@tns-sifo.se

 

Om TNS SIFO
TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genomföra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. TNS har 15 000 medarbetare och i över 100 länder. TNS är en del av WPP Communications Group. www.tns-sifo.se

Handelsbanken, Länsförsäkringar, IKEA och ICA hamnar i topp när TNS SIFO mäter anseendet i fyra branscher. De viktigaste drivkrafterna bakom ett gott anseende är att företagen håller vad de lovar, ger ett sympatiskt intryck och framstår som trovärdiga i medierna.

Läs vidare »

TNS SIFO växer vidare inom medieanalys

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2011 13:15 CEST

Annelie Kjellberg kommer att arbeta som senior medieanalytiker och konsult.

 
– Annelie har lång erfarenhet som rådgivare i medie- och kommunikationsfrågor från PR-byråer, egen verksamhet och som PR-ansvarig hos Skanska Sverige. Hon har även arbetat som skribent på engelska och spanska och har dessutom själv köpt lösningar av det slag vi erbjuder. Sammantaget stärker det oss i vår strävan att ständigt öka nyttan av våra tjänster, säger Jonathan Wennö, konsultchef på PR Research.


Josephine Larsson kommer senast från studier och arbete på PR-byrå. Hon förstärker PR Researchs leveransorganisation.

 – Vi vet att trygga och stabila lösningar för både innehåll och system är viktigt för våra kunder. Josephine har kommunikatörens perspektiv på innehållet och samtidigt en gedigen förståelse och intresse för de datamängder som förekommer i samband med innehållsanalyser, säger Jonathan Wennö.

 

Kontakta gärna
Jonathan Wennö
konsultchef PR Research, TNS SIFO
tel: 08-507 421 74, mobil: 0709-83 95 74
jonathan.wenno@tns-sifo.se


Om TNS SIFO och PR Research

PR Research är TNS SIFOs enhet för PR-utvärdering och medieanalys. Medarbetarna på PR Research har 20 års erfarenhet av att driva utvecklingen kring hur man bäst följer effekt och effektivitet av PR-aktiviteter, kopplat till affärsnytta. Tjänsterna erbjuder en unik möjlighet att se nyttan med PR ur ett helhetsperspektiv – integrerat med andra kanalers effekter på affärsmål, varumärke, medarbetares eller målgruppers attityder. Läs mer på www.tns-sifo.se/pr-research

 

TNS SIFOs affär inom medieanalys, PR Research, växer med två nyckelpersoner: Annelie Kjellberg och Josephine Larsson.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • yvhaonavnebn.pmperntnocjddzs@kqnanohtaxar.jicoeamlg
  • 08-507 420 00
Yvonne Pernodd är VD på Kantar Sifo

Om Kantar Sifo

Kantar Sifo är Sveriges största analys- och undersökningsföretag.

Kantar Sifo är Sveriges största analys- och undersökningsföretag. Företaget har funnits sedan 1954 och ägs av Kantar som är ett av världens ledande företag vad gäller data-, insikter-, och konsulttjänster. Bolaget har sammanlagt cirka 30 000 anställda och erbjuder sina kunder i mer än 100 länder ett brett utbud av tjänster för såväl näringsliv som den publika arenan.

Adress