Skip to main content

Uppförande av bostäder vid Tegelbruksviken, Karlshamns kommun

Evenemang

25
FEB
Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn
  -
Under sommaren 2007 gick Karlshamns kommun ut med en inbjudan att lämna anbud för köp av mark för bostäder på ett 15 000 kvadratmeter stort område vid Tegelbruksviken i Karlshamn. Anbudet skulle innehålla förslag på utformning av ett attraktivt boende med utgångspunkt från platsens kvalitéer och förutsättningar. Den anbudsgivare som presenterade det förslag som bäst kunde hävda sig med avseende på pris, boendemiljö, energieffektivitet, gestaltning, terränganpassning och miljö skulle ges möjlighet att köpa och bebygga området. Arvode utgick ej till deltagarna. Efter en sammanvägning av de olika anbudens innehåll har en enig utvärderingsgrupp valt att föreslå ett accepterande av anbudet från en av förslagsställarna. I samband med presentationen av anbudsförfarandet äger en pressinformation rum, måndagen den 25 februari klockan 13.30-14.30 i Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn. Den utvalda förslagsställaren har bjudits in att själv presentera sitt förslag till ny bostadsbebyggelse i Tegelbruksviken. Förslagsställarens presentation hålls på engelska. Medverkande på pressinformationen är förutom representanter från förslagsställaren även: Emina Kovacic, (stadsarkitekt), stadsmiljöavdelningen Mikael Bäckman, (planarkitekt), stadsmiljöavdelningen Marie-Louise Svensson Wickström, (parkchef) parkenheten Christer Kaisajuntti, (exploateringsingenjör), kommunledningsförvaltningen, Byggnadsnämndens presidium: Jan Bremberg (s), ordf., Göran Svensson (s), 1 v ordf., Gunnar Solem (m), 2 v ordf. Vid frågor, kontakta: Mikael Bäckman, planarkitekt, Karlshamns kommun, tel 0454-816 54