Skip to main content

Återigen råder bevattningsförbud

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2018 14:00 CEST

Från och med idag tisdag den 10 juli införs bevattningsförbud i Karlshamns kommun igen. Anledningen till detta är att produktionen på vattenverket på nytt nått maxkapacitet vilket innebär att förbrukningen är för hög i förhållande till produktionen i kommunen.

Bevattningsförbudet som började gälla den 31 maj hävdes den 29 juni eftersom vattenproduktionen återgått till normala förhållanden. En uppmaning till allmänheten att ändå vara återhållsamma med sin förbrukning gjordes i samband med upphävningen av förbudet.

– Vår förhoppning var att förbrukningen inte skulle skjuta i höjden när bevattningsförbudet hävdes för ett par veckor sedan men tyvärr gjorde den det. Produktionen på vattenverket har på nytt nått maxkapacitet vilket innebär att förbrukningen är för hög i förhållande till vattenproduktionen i kommunen. Därmed måste tyvärr bevattningsförbud införas på nytt, säger Marika Mårtensson, VA-chef.

Förbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

- bevattning av gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med slang

- att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler

- tvätta bilen med slang

Bevattningsförbudet gäller inte de med egna brunnar.

VA-enheten har varit i kontakt med de stora vattenförbrukarna inom industrin för att informera dem om läget.

Bevattningsförbudet gäller inte de kommunala fotbollsplanerna som bevattnas av kommunalt vatten, vilka är Högadals IP, Märserums IP samt Vägga IP. Väggabadet och dess vattenförbrukning är undantagna från poolfyllningsförbudet.

Kontakt: Marika Mårtensson, VA-chef i Karlshamns kommun, mobil 076-618 88 98.