Skip to main content

Beslut från kommunfullmäktige, Karlshamns kommun, måndagen den 1 september 2008, Rådhussalen, Rådhuset

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:42 CEST

Kommunfullmäktige gav vid sitt senaste sammanträde, måndagen den 1 september, teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att teckna avtal med fastighetsägare i skärgården om anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät. Detta under förutsättning att Skärgårdsföreningen har 88 fastighetsägare som är intresserade av anslutning. Kommunfullmäktige beslutade därför att öka investeringsbudgeten för 2008 med cirka 1,8 miljoner kronor.
Skärgårdsföreningen har i en skrivelse, 25 juli 2008, med anledning av sammanträdet den 15 juli 2008 i Rådhuset mellan kommunledningen och skärgårdsföreningen, redovisat läget i skärgårdsföreningen inför arbetsutskottets sammanträde den 5 augusti.
Teknik- och fritidsnämnden har via samhällsbyggnadsförvaltningen, på initiativ av skärgårdsföreningen, under en tid fört samtal om möjligheten att förse skärgårdens fastigheter med vatten och avlopp. Detta genom att fastigheterna på öarna bildar samfälligheter, vilka tecknar avtal om anslutning. Berörda öar är Östra Bokö, Fölsö, Västra Bokö, Mulö, Hallö, Styrsö, Ekö och Joggesö. Antalet fastighetsägare är 123 varav kommunen utgör två. Tärnö har valt att avstå projektet för tillfället. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnadsberäknat projektet på dels inkomna offerter och dels egen entreprenad, till 54~000 kronor per fastighet vid 100 procents anslutning. Av fullmäktige beslutad grundavgift tillkommer 25~120 kronor per fastighet som ansluter sig. Lagstadgad mervärdesskatt, för närvarande 25 procent tillkommer, vilket innebär 98~900 kronor vid 100 procents anslutning.
I dagsläget har 77 fastighetsägare tillhörande skärgårdsföreningen, av 123 möjliga, anmält intresse att delta i projektet. Därtill kommer Östra Bokö och Fölsö, två fastigheter.
Beräkningarna bygger på att skärgårdsföreningen får 88 fastighetsägare att ansluta sig för att projektet ska kunna startas upp samt att Karlshamns kommun ansluter sina två öar för det rörliga friluftslivet, Östra Bokö och Fölsö, och därutöver ger ett investeringsbidrag på en miljoner kronor kopplat till miljöarbetet med skärgårdsprogrammet och till biosfärarbetet i skärgården.
Kommunfullmäktige sa vid sammanträdet ja till att gå i borgen för Netport.Karlshamn AB för en kortfristig, löpande kredit på 19 miljoner kronor
Netport.Karlshamn står inför möjligheten att driva ett antal större projekt i syfte att utveckla Karlshamn. Bolagets VD har i ansökan angett att det utan en kortfristig rörelsekredit inte är möjligt att driva de planerade EU-projekten vidare eftersom EU-projekten oftast betalas ut 1,5 år efter inlämnad redovisning. Framställan gäller att Karlshamns kommun går i borgen för 19 miljoner kronor för att Netport.Karlshamn ska kunna göra en upplåning i bank.
300~000 kronor ur investeringsbudgeten 2008 flyttas från projekt Norrevångskolan, NO-salar, till projekt handikappanpassning Väggahallen.
Inom investeringsprojektet Norrevångskolan, ombyggnad av NO-salar, visar prognosen att det blir ett överskott på 300~000 kronor. Pengarna ska användas till att handikappanpassa Väggahallen i form av handikapptoalett, ramp till läktaren och anpassning av läktaren för rullstolar. ~
Kommunfullmäktige beslutade vidare att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2006 i det så kallade äldreboendeprogrammet, utreda möjligheterna att bygga eller på annat sätt erbjuda seniorboende ibland annat Hällaryd.
Detta mot bakgrund av en motion från enterns fullmäktigeledamot, Kennet Aronsson, har har föreslagit att kommunfullmäktige utreder möjligheten.

För ytterligare information om besluten, kontakta kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson, tel 0454-811 01. Information och handlingar finns även på kommunkansliet, tel 0454-811 00, 0454-811 04 eller 0454-811 10, Rådhuset, Karlshamns kommun, (tel vx 0454-810 00).