Skip to main content

Ny karttjänst om Karlshamns unika rutnätstad

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 11:38 CET

Hur gamla är byggnaderna i ditt kvarter av rutnätstaden? Hur högt är det kulturhistoriska värdet? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? Vad säger gällande detaljplaner? Med hjälp av en nyutvecklad karttjänst kan du nu få svar på dessa frågor.

Tjänsten är baserad på Bevarande- och utvecklingsplanen för innerstaden som är nominerad till Sveriges Arkitekters Planpris. Planen utgår från det riksintresse för kulturmiljövård som gäller för hela innerstaden, vår unika och välbevarade rutnätsstad, och är framtagen som ett stöd i bygglovsärenden och för att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom riksintressets ramar.

Mer om nomineringen och bevarande- och utvecklingsplanen hittar du på kommunens hemsida och Sveriges Arkitekters hemsida

– Arbetet med bevarande- & utvecklingsplanen har präglats av öppenhet, transparens och medborgardialog. Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning.

Lanseras i samband med Arkitekturgalan

Den 29 november, samma dag som prisutdelningen av det prestigefulla Planpriset 2016 äger rum på Arkitekturgalan i Stockholm, lanserar kommunen den nya karttjänsten för allmänheten. 

I karttjänsten kan du exempelvis söka kvarter eller adress och se vad som gäller för respektive kvarter i planen. Du kan ladda ner hela planen, se riksintressets utbredning i kartan och klicka dig fram till beskrivning och dokument hos Länsstyrelsen. Du kan även se flygfoton, mäta i kartan, visa/söka position, dela kartbilden med en länk eller skriva ut den som PDF. Kartan fungerar i din dator, mobil och surfplatta och den anpassar sig till vilken typ av enhet som används (så kallad responsiv webbdesign).

Stor utvecklingspotential 

– Denna karta är ett första steg i Stadsmiljöavdelningens arbete med att öppna upp och tillgängliggöra sina planer. Nästa steg kommer vara att lägga ut samtliga gällande detaljplaner på en liknande karta, där man kan se vad som gäller för ens fastighet. Detaljplanekartan kommer att släppas till årsskiftet. Sedan kan vi efter hand, utifrån efterfrågan och behov, fylla på och lägga ut övrig kommunal info på kartan, som till exempel skolor, parkeringar, vandrings- och cykelleder, säger Toomas Randsalu, kart- och GIS-samordnare inom Karlshamns kommun, som har utvecklat den nya karttjänsten.

För mer information, kontakta:
Toomas Randsalu, kart- och GIS-samordnare på Stadsmiljöavdelningen inom Karlshamns kommun, telefon 0454-816 67, e-post toomas.randsalu@karlshamn.se

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.