Skip to main content

Pressinbjudan: Pris till Österslättsskolan för demokratiarbete

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 08:45 CET

Österslättsskolan har genom sitt utmärkande demokratiarbete fåttEmerich Roths Jubileumspris. På tisdag i nästa vecka, den 2 februari, kommer Emerich Roth till skolan för att dela ut priset och berätta om sitt liv.

Österslättsskolan i Karlshamn får nu som första skola i landet ta emot Emerich Roths Jubileumspris för skolans engagemang för att hålla minnet av Förintelsen levande. Med anledning av prisutdelningen kommer Österslättsskolan att ha en hel temadag som handlar om mänskliga rättigheter och medmänsklighet.

Emerich Roth bildade 1994 Emerichfonden. Fonden arbetar ideellt och dess syfte är att uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bäddar för en trivsam och medmänsklig skolmiljö. Österslättsskolan får priset för skolans arbete kring demokratins villkor och grundläggande värden.

- Vi, ledning, personal och elever på Österslättsskolan är mycket hedrade, ödmjuka och stolta över att vi har uppmärksammats för vårt arbete och genom det, som första skola, erhållit Emerich Roths Jubileumspris. Genom denna utmärkelse känner vi oss än mer stärkta i det fortsatta arbetet i demokratins tecken, säger rektorerna Gurli Lindvall och Marit Gustafsson Björverud.

Emerich Roth, född 1924, kom till Sverige i december 1950 efter att på ett mirakulöst sätt ha överlevt nazismens barbari i fem olika koncentrationsläger. Han var med att starta Föreningen Förintelsens Överlevande i syfte att sprida kunskaper - främst i skolor - om händelserna under andra världskriget och motverka rasismen i samhället.

Pressen inbjuds att närvara under prisutdelningsceremonin och under Emerich Roths föreläsning.

Datum: tisdag 2 februari

Tid: klockan 13.30 

Plats: Stadsteatern i Karlshamn

För ytterligare information kontakta:

Marit Gustafsson Björverud, rektor Österslättsskolan, 0454-813 31
Gurli Lindvall, rektor Österslättsskolan, 0454-813 32

Karlshamn ligger där hav möter land, historia möter framtid och människor möter varandra. Hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling är ledord i Karlshamns kommun och genomsyrar vår verksamhet inom alla områden.