This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Fiberpatch - arbete i stadsnätet

Bild -

Fiberpatch - arbete i stadsnätet

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .png
  • Storlek: 3206 x 2285, 9,46 MB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Vi är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med vår verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.

Presskontakt