Skip to main content

70 miljoner till kollektivtrafikforskning

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:57 CEST

70 miljoner kronor under en tioårsperiod. Det är vad Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet får för att utveckla en ledande forskningsmiljö inom området kollektivtrafik. Pengarna kommer från Vinnova, Verket för innovationssystem, som nu besöker Karlstad för att underteckna avtalet.

Det var i april förra året som Vinnova meddelade att Karlstads universitet tilldelats ett så kallat ²Vinn Exellence Center², med syfte att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom området infrastruktur och effektiva transportsystem. Onsdagen den 3 maj kommer representanter till Karlstads universitet från Vinnova och samarbetspartners för att underteckna avtalet. Medierna hälsas välkomna att träffa deltagarna direkt efter mötet klockan 12.00 i rum 1B 421.

Forskningen kommer att bedrivas inom Samot-gruppen som under de senaste tio åren undersökt kollektivtrafik i samarbete med olika aktörer, såväl regionalt och nationellt som internationellt. Förkortningen Samot står för The Service and Market Oriented Transport Research Group.

- Samot kan nu bygga upp en mycket stark forskningsmiljö inom kollektivtrafikområdet. Koncentrationen av kompetens ger flera fördelar. Den stora fördelen är långsiktigheten som ger deltagarna möjlighet att utveckla sin verksamhet över tio år, säger Emma Gretzer, handläggare på Vinnova.

- Vi har redan initierat ett antal projekt med våra samarbetspartners som nu väntar på att få komma igång. Vi har lagt en bra grund och skapat givande förutsättningar för centret, nu är det bara avtalsskrivningen som vi inväntar, säger Margareta Friman, föreståndare för Vinn Exellence Center vid Karlstads universitet.

Avtalet som nu skrivs gäller för två års verksamhet. Därefter sker en utvärdering för att säkerställa att den vetenskapliga nivån håller kraven. Ett antal avstämningar görs under den planerade tioårsperioden. Förutom de totalt 70 miljonerna från Vinnova satsar samarbetspartners och Karlstads universitet lika mycket vardera i projektet. Det handlar för de två senare aktörerna främst om att stå för personal- och materialkostnader. Totalt ger det forskningen 210 miljoner kronor.

Samarbetspartners är Svenska lokaltrafikföreningen, Storstockholms lokaltrafik, Göteborgs spårvägar, Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, Färdtjänsten i Göteborg och Connex Sverige AB.

Kollektivtrafikforskningen inom Samot är ett av de fyra första av Vinnovas Vinn Excellence Center. Vinnova och medverkande parter satsar 840 miljoner kronor på fyra center, förutom Karlstad också i Linköping, Lund och Stockholm. Satsningen ska skapa internationellt konkurrenskraftig forskning som leder till ny kunskap och teknik och därmed också nya produkter, processer och tjänster. Varje centrum är organisatoriskt kopplat till ett universitet eller högskola och bygger på en intensiv samverkan med näringsliv, forskningsinstitut, andra forskningsorganisationer och offentliga verksamheter.

Vill du veta mer? Kontakta nedanstående personer.

Karlstads universitet:
Margareta Friman, föreståndare Vinn Excellence Center vid Karlstads universitet, telefon 054-700 11 68.

Vinnova:
Mattias Lundberg, ansvarig för hela satsningen med Vinn Excellence Center, telefon 08-473 31 78. Emma Gretzer, handläggare för satsningen med Samot, telefon 08-473 31 59.


-------------------
Christina Celsing
Redaktör

Informationsavdelningen,
Kommunikation och relationer,
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Christina.celsing@kau.se
Tfn 054-700 10 74
0708-25 66 77
Fax 054-700 14 50