Skip to main content

Äldre nöjda med vården och omsorgen i Karlstad kommun

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:41 CEST

Det visar den kvalitetsundersökning som vård- och omsorgsförvaltningen gjort bland äldre som får hemtjänst eller bor på ett äldreboende i karlstad. Personalen får höga betyg för sitt goda bemötande och de äldre upplever att de får den hjälp de behöver.

Hur upplever man den omsorg man får? Får man den hjälp som man vill och kan man påverka hur hjälpen utförs? Dessa frågor har förvaltningen ställt i en enkät till 20% av dem som får hjälp av hemtjänsten och till 20% av dem som bor på något av kommunens äldreboenden. Undersökningen är ett led i förvaltningens kvalitetsarbete och kommer att återkomma var tredje år. Resultatet ger en inblick i vad de som får hjälp och deras anhöriga tycker.

Överlag väldigt höga betyg
I enkäten har man först fått välja ut de tre viktigaste påståendena utav sex. Sedan har man betygsatt alla sex påståendena. på en skala från 1-5. De påståenden som man besvarat är

· Jag får hjälp med det jag inte klarar själv
· Jag blir alltid trevligt bemött av personalen
· Jag får möjlighet att bo kvar även om mina behov ändras
· Jag har inflytande över hur min hjälp ska ges till mig
· Den hjälp jag får är väl anpassad till hur jag vill leva mitt liv
· Jag får hjälp att klara mig själv så mycket som möjligt

Det man tycker det är allra viktigast är att få hjälp med det man inte klarar själv samt att få ett gott bemötande. Dessa två områden fick också de högsta betygen.

Att få mer inflytande över den hjälp man får är ett förbättringsområde
Det enda påstående som får under fyra är ”jag har inflytande över hur min hjälp ska ges till mig”. Detta område tycker man inte är det allra viktigaste av de sex påståendena men svarsresultatet ger ändå en signal om att delaktigheten kring hur hjälpen ska ges kan utvecklas.

För mer information kontakta utredningssekreterare
Pia Adenmark 054-298136, 070-6835243