Skip to main content

Bäst i Värmland och högt på Sverigerankingen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 10:13 CEST

Karlstad har bäst företagsklimat i Värmland. Och hamnar på en 11:e plats i Sverige. Nu är det tidningen Veckans Affärer som jämfört Sveriges 290 kommuner. Enligt kommunstyrelsens ordförande, Lena Melesjö Windahl (s), beror resultatet på det goda samarbetet mellan kommunen, företagen och universitetet.

– Den fina placeringen i den här mätningen är ett resultat av det goda samarbetet mellan universitetet, företagen och kommunen. Alla tar stort ansvar i det gemensamma tillväxtarbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl (s).

Veckans Affärer har kartlagt tillväxt, lönsamhet, kreditvärdighet, nyföretagande, konkurser och antal företag per innevånare. Förutom Karlstad hamnar Årjäng och Torsby bland de 20 bästa kommunerna i Sverige.

– Det här är en mycket bra placering. Det är också roligt att se att Årjäng och Torsby ligger långt framme, säger Ingrid Ivars, näringslivsdirektör på Karlstads kommun. En stark bidragande orsak till det fina resultatet är att vi inte ser näringslivklimatet som en enskild fråga, den finns ständigt med i alla möten som sker. Detta engagerar hela kommunen i möten med enskilda företagare, lokala företagsföreningar, kluster och olika företagsföreträdare.

– Det är bra drag i Karlstad. Det händer mycket positivt som gör att vi känner att vi finns mitt i en tillväxtregion vilket är viktigt för oss företagare, säger Carin Månsson, VD, Moelven Industrier AB.

– Karlstad kommer att vara centralort för våra etableringar. Det beror dels på den kompetens som finns här, men också på det bemötande och engagemang vi fått från IT-nätverket Compare och kommunen, säger Max Björk, vice VD Proplate AB.

För mer information kontakta Ingrid Ivars, näringslivsdirektör på Karlstads kommun, tfn 070-529 51 48.