Skip to main content

Bronsplats för Rådrummet Konsument Karlstad

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:22 CET

Konsumentrådgivningen i Karlstad slår nya rekord! Statistik från år 2006 visar att Karlstads konsumentrådgivning har den tredje mest frekventa konsumentkontakten i Sverige.

Sammanställningen bygger på Konsumentverkets statistikprogram Konstat som tar utgångspunkt i konsumentens boendekommun. Karlstad ligger på bronsplats i landet gällande konsumentkontakter. Det personliga mötet och telefon-kontakter är de vanligaste formerna av kontakt.

Gällande vilken typ av ärenden besöken handlar utmärker sig Karlstad inom området ”Vård och hälsa”: 6,2 procent jämfört med 2,4 procent av alla ärenden i landet. Anledningen till de höga siffrorna är att Konsument Karlstad har haft bevakning på telefonförsäljning av olika preparat, främst till äldre personer.

Konsument Karlstad utmärker sig även inom området ”Övrigt”. 9,6 procent av alla konsumentärenden i Sverige hamnar i gruppen, motsvarande siffra för Karlstad är 17,8 procent, något som tyder på att konsumentrådgivningens aktiva arbete utåt gett resultat.
– Många konsumenter ringer, diskuterar och frågar om bland annat aktuell lagstiftning innan de bestämmer sig för att genomföra ett visst köp, säger Jolanda Girzl, konsumentrådgivare.


FAKTA:
Konsumentrådgivningen på Rådrummet, Karlstads kommun har samarbetsavtal med Forshaga, Hammarö, Sunne och Torsby och betjänar 135 270 invånare.

Vid frågor kontakta:
Jolanda Girzl, Ina Johansson, Jane Ullman, Elisabeth Eklo
Konsument Karlstad tfn 0703 - 39 73 02