Skip to main content

Cykelbro på upphandling

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 16:25 CEST

Skiss på cykelbron av WSP

Idag beslutade teknik- och fastighetsnämnden att gå ut med upphandlingen för den planerade cykelbron mellan Färjestad och Råtorp. Cykelbron är en särskild satsning för att främja det hållbara resandet och kommer knyta ihop de norra stadsdelarna.

Cykelbron har funnit i kommunens översiktsplan sedan 2012 och nu har projektet börjat ta form ordentligt. Den 290 meter långa bron kommer binda ihop de norra delarna av Karlstad där det idag inte är speciellt tätt mellan broarna.

- Karlstad växer norrut och det här blir en bra länk mellan stora motions- och fritidsanläggningar som Löfbergs arena, I2-skogen, Tyrstugans friluftsområde och det nya arenaområdet vid Sannafältet, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

I den västra och östra älvgrenen finns sju broar med cykelväg. I norra finns i nuläget bara en bro som det går att cykla över, Borgmästarbron. Där cykelbanan ligger precis intill ett bullrande E18.

Luftig bro med svindlande utsikt

Cykelbron svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk.

- Jag tror att det kommer bli en häftig upplevelse att stå på bron där den är som högst och kunna ha fri sikt på över sex meter ner i älven genom gallerdurken, säger Joachim Gustafsson tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör.

Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller ner inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Något som gör det enklare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är ungefär 25-30 centimeter av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är ihålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054- 540 12 78

Joachim Gustafsson, tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör 054-540 68 74