Skip to main content

Glada mottagare av årets ungdomskulturstipendium samt idrottsstipendium för ungdomar och juniorer

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 08:00 CEST

I lördags den 8 juni delade kultur- och fritidsnämnden ut Karlstads kommuns årliga ungdomskulturstipendium samt idrottsstipendium för ungdomar och juniorer.

Karlstads kommuns ungdomskulturstipendium 2019 har tilldelats Grim Karltun och Albin Myrin

Motivering Grim Karltun
Grim Karltun har i sitt ideella engagemang bidragit till att sprida spelkultur som uttryckssätt bland barn och unga i Karlstads kommun. Genom att skapa ett spelevenemang har Grim lagt ner mycket av sin tid på att skapa en trygg och stimulerande fritid för yngre spelentusiaster och är därmed en fin förebild inom Karlstads kulturliv.

Motivering Albin Myrin
Albin Myrin är bara 19 år men har redan blivit en engagerad musiker som bidragit till att sprida folkmusiken. Albin har ett rikt spelprogram och blandar utbildningar med samarbeten och uppträdanden. Från klarinett har han utökat med nyckelharpa och skrivit egen musik. Albin ser sig själv som en framtida traditionsbärare och som vill arbeta för att hålla den värmländska folkmusiken levande och är därmed en fin förebild inom Karlstads kulturliv.

Karlstads kommuns idrottsstipendium för ungdomar och juniorer 2019 har tilldelats Hanna Skogström och Viktor Brandt

Motivering Hanna Skogström
Hanna Skogström tränar och tävlar i karate och har haft flera framgångsrika år där hon representerat Sverige i ungdomssammanhang. Hon har nyligen tagit en plats i Sveriges landslag i karate och siktar mot EM 2019. Hanna är också en fin förebild för de yngre utövarna i föreningen och därmed en värdig stipendiat.

Motivering Viktor Brandt
Viktor Brandt är aktiv inom skidskytte och går gymnasiet i Torsby med skidskytte som inriktning. Han har redan tävlat i SM i olika ungdomsklasser och har också varit uttagen till både JEM och JVM. Viktor har siktet inställt på OS och förbereder sig för en lång satsning för att ta sig dit och är därför en värdig stipendiat.

Fakta om ungdomskulturstipendiet

Karlstads kommuns ungdomskulturstipendium delas ut av kultur- och fritidsnämnden för att uppmuntra ungdomar som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Karlstad. Stipendiet tilldelas två personer som bor i Karlstads kommun och är aktiva, ledare eller arrangörer inom kulturen och som under föregående år fyllt högst 20 år. Insatsen ska vara genomförd under föregående år. Mottagarna får 5 000 kronor vardera.

Fakta om idrottsstipendiet för ungdomar och juniorer

Karlstads kommuns idrottsstipendium för ungdomar och juniorer inrättades år 2007 av kultur- och fritidsnämnden efter ett förslag från Ungdomsfullmäktige. Stipendiet tilldelas två personer som under föregående år fyllt högst 20 år och gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten. Insatsen ska vara genomförd under föregående år. Mottagarna får 5 000 kronor vardera.

För mer information kontakta:
Åsa Svanström, projektledare kultur 
054-540 24 39
asa.svanstrom@karlstad.se