Skip to main content

Karlstad är Sveriges fjärde bästa miljökommun 2019

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 14:35 CEST

Karlstad är återigen i topp som en av landets absolut bästa miljökommuner. I år fick kommunen sin bästa placering hittills. Tidningen Aktuell Hållbarhet har rankat Sveriges kommuner, och Karlstad hamnade på fjärde plats.

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar miljöarbetet i Sveriges kommuner, den här gången blir det elfte året i rad. Rankningen baseras främst på Aktuell Hållbarhets enkät med 25 miljörelaterade frågor som 240 av Sveriges 290 kommuner har besvarat, samt uppgifter som hämtas från olika offentliga källor. Kraven som ställs blir tuffare för varje år och frågorna varierar, trots detta är Karlstad alltid med i topp. Endast en kommun har en bättre snittplacering. I år tog Helsingborg hem förstaplatsen, Lund hamnade på andra plats och Gävle på tredje plats.

- Det är väldigt glädjande att Karlstads kommuns breda och ambitiösa hållbarhetsarbete uppmärksammas, och att vi tillhör de främsta i Sverige inom området. Vi har haft ett långsiktigt fokus på att utveckla Karlstad i en mer hållbar riktning och med engagerade karlstadsbor, medarbetare och politiker ger det resultat, säger Monika Bubholz, kommunalråd (MP).

Ständig förbättring

Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning mäter aktiviteter och ambition på miljöområdet i Sveriges kommuner. Frågorna i enkäten handlar bland annat om klimatanpassning, utsläpp från transporter, miljökrav i upphandlingar och energieffektivisering. Nytt för 2019 var att frågorna fokuserade kring hur vi samarbetar med näringslivet, och hur vi jobbar med hållbar konsumtion.

Även om Karlstad ligger i Sveriges miljötopp finns det utmaningar att jobba med framöver, och siktet är inställt på att bli ännu bättre. En sammanfattning av Karlstads styrkor och förbättringsområden enligt rankningen finns nedan. Läs mer på aktuellhallbarhet.se och på karlstad.se

Exempel på styrkor

 • Ambitiöst klimatmål om att ”Karlstad ska bli en fossilfri kommun inom ett par årtionden”
 • Brett arbete vad gäller klimatanpassning
 • Tydliga styrdokument och mål inom miljö- och klimatområde
 • Invånarna är nöjda med kommunens miljöarbete, samt gång- och cykelvägar
 • Företag är nöjda med kommunens service som berör miljö- och hälsoskydd
 • Arbetar för att minska transporternas miljöpåverkan
 • Jobbar systematiskt med att minska plastanvändningen i kommunens verksamheter
 • Framgångsrikt arbete med att minska klimatpåverkan från kommunens fordon
 • Ställer hårda miljö- och energikrav vid byggnation och effektiviserar den egna energianvändningen
 • Arbetar för god vattenkvalitet för miljö och människor
 • Jobbar med att förebygga avfall och har bra avfallssortering i kommunen
 • Arbetar för utökad cirkulär ekonomi

Exempel på förbättringsområden

 • Erbjuda hushåll fastighetsnära insamling av sorterat avfall
 • Aktuell energiplan
 • Åtgärdsprogram för att begränsa antalet personer som utsätts för trafikbuller
 • Aktuell plan för dagvatten
 • Andel ekologisk mat i kommunens matserveringar

För mer information kontakta:

Per-Olof Haster, miljöstrateg, 054-540 46 75

Monika Bubholz, kommunalråd (MP), 076-126 01 02

Bifogade filer

Word-dokument