Skip to main content

Karlstad får den bästa julklappen för att dela med sig

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2018 09:38 CET

Mitt i julruschen, under årets mest konsumtionstunga helg, fick Karlstads kommun det glädjande beskedet att projektet Sharing Towns beviljas stöd med två miljoner kronor från Vinnova.

- Undersökningar visar att de flesta av oss använder mindre än hälften av kläderna i vår garderob, att många av våra verktyg mest samlar damm, och att det varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person. Det här projektet kommer att göra det lättare att konsumera lite mer hållbart, säger Helena Berg, miljödirektör

Tillsammans med WSP och samverkanspartners kommer Miljöförvaltningen driva det tvååriga projektet vars syfte är att minska klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Delningsekonomi är en växande trend som innebär att köpandet ersätts av möjligheter att låna, hyra, skänka och byta varor, lokaler, transporter och tjänster.

- Vi tror och hoppas att det här projektet kommer att sätta Karlstad på kartan när det gäller delningsekonomi och att vi kommer att bli en föregångare på området, särskilt bland små och medelstora städer. Redan idag är Karlstad och Värmland känt för Fritidsbanken och förskolornas klädbytarlösning Skåpet Tage. Under projekttiden kommer flera nya tjänster för att underlätta delning att tas fram, säger Helena Berg, miljödirektör.

Tre delprojekt för att utveckla nätverk, tjänster och kommunikation

Projektet kommer att drivas i tre delprojekt.

  1. Utveckling av nätverk och stöd – i denna del kommer projektet bland annat utveckla det lokala samarbetet, men också samverka med andra små och medelstora städer i landet, och även internationellt.
  2. Tjänsteutveckling – här sker det riktigt spännande arbetet, tjänster för att underlätta delning av varor tas fram och testas.
  3. Konsument och företagskommunikation – Här kommer vi hjälpa konsumenter att hitta till Karlstads delningstjänster, både nya och etablerade, och bygga vidare på kommunens populära Återbrukskarta.

Flera samverkanspartners och finansiering av Vinnova

Utöver Karlstads kommun och WSP deltar även Innovation Park, Centrum för tjänsteforskning/Karlstads universitet, Naturskyddsföreningen i Värmland, Konsumentverket, och Centrum Karlstad, men Karlstads kommun vill gärna välkomna fler aktörer att medverka.

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Sharing Towns genomförs inom det nationella projektet Sharing Cities Sweden som utvecklar testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Karlstads projekt Sharing Towns kommer särskilt att bidra till det nationella projektet genom att utforska hur delningsekonomin kan utvecklas även i små- och medelstora städer, som Sverige generellt sett består av.

För mer information kontakta:

Henric Barkman, projektledare, telefon 054- 540 47 06

Charlotte Wedberg, projektledare, telefon 054-540 69 96

Monika Martinsson, kommunikatör på miljöförvaltningen, 054-540 47 07