Skip to main content

Karlstads ekonomi – positivt resultat för 2017

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 10:26 CEST

Ekonomiskt var 2017 ett bra år för både koncernen som helhet och för förvaltningarna i Karlstads kommun. Kommunen hade ett positivt resultat på 196 miljoner kronor och kommunkoncernen visar ett resultat på 364 miljoner kronor - vilket är det högsta resultatet på hela 2000-talet.

Under året gjordes även investeringar i kommunen för 630 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen har det investerats för 1 016 miljoner kronor.

– Karlstad växer och det byggs som aldrig förr och trots att vi har haft en del utmaningar har kommunen ett positivt resultat. Det visar att vi har en välskött och stabil organisation, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande.

Under 2017 ökade invånarantalet med 922 personer, vid slutet av året hade Karlstads kommun totalt 91 120 invånare. Totalt föddes 1 079 barn.

– Resultat mäts inte bara i pengar utan också i vilken kvalitet som levereras och hur väl den kommunala servicen fungerar. Därför är det extra glädjande att vi också höjt vår måluppfyllelse och att Karlstadsborna enligt nationella mätningar är mycket nöjda med sin kommun, fortsätter Per-Samuel Nisser (M).

God måluppfyllelse

2017 har präglats av många kulturella inslag. Genom satsningen på Artscape pryddes flera husfasader med fantastiska målningar, Lerins konsthall fortsätter att dra storpublik och operan har bjudit på föreställningar både innanför och utanpå byggnadens väggar. Satsningar har också gjorts på tillgänglighet och friluftsliv, bland annat på Jäverön och på I I2-skogens strövområde som nu fått en större, tillgänglighetsanpassad, samlingsplats med vindskydd, bord och eldstäder.

God miljö och långsiktig hållbarhet genomsyrar arbetet i kommunens alla verksamheter. Som exempel kan nämnas att en ny typ av elbilspool introducerats där kommunen och privatpersoner delar på bilarna. Ett annat exempel är att det totala antalet resor med Karlstadsbuss för första gången översteg 7 miljoner under 2017. Karlstad har också, som första kommun i Sverige, för andra gången utsetts till årets Fairtrade city och skolmåltidsverksamheterna tilldelades utmärkelsen ”Årets hållbara skolmatskommun” i White Guide Junior.

Några andra viktiga händelser som skedde under 2017 var E18-utbyggnaden för sträckan Skutberget-Björkås, invigningen av Karlstadsrummet samt att Skattkärr fick en ny park med klättervägg, skateområde, gungor och en lekplats. I samverkan med Landstinget i Värmland har kommunen också skapat en ny vårdform för Karlstads mest sjuka äldre, ett mobilt resursteam som gör vårdbesök i hemmet.

För mer information, kontakta:

Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, 070-689 39 39

Caroline Sörensen, skribent kommunikationsenheten, 054-540 12 53

Bifogade filer

PDF-dokument