Skip to main content

KBAB: Årsredovisning för 2005

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:36 CEST


Ytterligare ett verksamhetsår har gått och KBAB kan nu summera ett mycket bra 2005 med få vakanser, historiskt låga räntor, ett starkt affärskoncept och en väl fungerande organisation.

Med så gott som bästa tänkbara förutsättningar med bland annat få vakanser och historiskt låga räntor, uppgår årets resultat innan skatt till 22,7 mkr vilket överträffar ägarens, Karlstads Stadshus AB, ekonomiska mål med 4,7 mkr.
Hyresbortfallet för lägenheter uppgår till 0,4 mkr eller 0,1 %. Hyreshöjningen med 1,44 % tillsammans med intäkter från nyproducerade lägenheter bidrog till att omsättningen för första gången passerade 400 mkr och landade på 401,1 mkr.

Till följd av aktiva sparåtgärder är driftkostnaderna för 2005 totalt något lägre än året innan, närmare 1,6 mkr framför allt beroende på lägre uppvärmningskostnader. Bolaget belönades 2005 med SABO:s miljöpris just för energisparåtgärder i befintligt fastighetsbestånd. De låga marknadsräntorna minskade de finansiella kostnaderna med 1,9 mkr.

Underhållskostnaderna har däremot ökat från 52,6 mkr till 66 mkr samtidigt som investeringarna i befintliga och nya fastigheter ökat från 62 till 94 mkr.
76 lägenheter färdigställdes under året i kv. Järpen och beslut fattades om byggnation av 44 lägenheter i ett extremt välisolerat hus i kv. Seglet på Orrholmen.
- Resultatet möjliggör fortsatta investeringar såväl inom befintligt fastighetsbestånd som i planerad nyproduktion, något som är avgörande
för vår långsiktiga konkurrensförmåga, kommenterar VD Mats Enmark.

Fullständig årsredovisning finns att tillgå på vår hemsida; www.kbab.se under KBAB och Ekonomisk information.

För mer information kontakta styrelseordförande Claes Wallenius 070- 379 86 79 eller vd Mats Enmark 054-14 28 10, 070-565 69 01.

www.kbab.se ->