Skip to main content

Kön till båtplatser har halverats efter översyn av Karlstads kommun

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2019 08:42 CEST

Orrholmshamnen innan utbytet av bryggor

Under vintern och våren har Karlstads kommun sett över sin hantering av båtplatser för privatpersoner. Runt 150 båtplatser har kunnat frigöras och delas ut till de som står i kö. Idag pågår arbetet med att byta ut två bryggor i Tullsholmsviken.

Översynen har inneburit att kommunen ändrar alla avtal för privatpersoner med båtplats för att förtydliga vilka regler som gäller. Samtidigt ändrar de numreringen av plaster och installerar nya, säkrare låssystem.

Halverad kö

Nu när avtalen ska skrivas om har många båtplatsinnehavare meddelat att de inte längre har behov av sin plats. En anledning till detta är att kommunen inte längre tillåter andrahandsuthyrning. Kommunen har kunnat frigöra cirka 150 platser som nu fördelas till de som står i kö till en båtplats.

- Jag uppskattar att kön har halverats. Vi hade 450 personer i kö tidigare och när allt är klart skulle jag gissa på att vi hamnar på runt 200. Exakta siffrorna vet jag inte än men redan nu ser jag att det har blivit en stor förbättring, säger Marianne Fröding, samordnare för båtplatser på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Bryggor byts ut idag

Som ett led i att förbättra för båtplatsinnehavare byts två bryggor ut i Tullholmsviken, i den så kallade Orrholmshamnen. Det stora monteringsarbetet beräknas bli klart under dagen och sedan kommer det ske finjusteringar fram tills slutbesiktningen som sker 26 april.

- Det är lika många båtplatser som tidigare men de nya bryggorna kommer ha längre y-bommar och de större platserna kommer att centreras längst ut på bryggorna. Det innebär att båtplatsinnehavare inte alltid får tillbaka exakt samma plats men de får en likvärdig plats i samma hamn, säger Marianne Fröding.

När arbetet med de nya bryggorna är klart kommer fördelningen av platserna göras så alla får en plats som motsvarar den man hade innan med tanke på bredd och efter det kan avtalen att börja skickas ut. Målsättningen är att alla ska få tillgång till bryggorna till 1 maj.

Nästan alla nya avtal utskickade

Av de totalt 778 båtplatserna ha nya avtal skickats ut till för de allra flesta. Avtal för ungefär 150 båtplatser kvarstår och de rör främst de nya bryggorna i Orrholmshamnen. För de som tilldelats en plats från kön så kan avtalen komma senare eftersom arbetet med tilldelningen pågår nu. Målsättningen är att avtalen ska vara utskickade innan 1 maj.

När avtalen för båtplatserna är klara och undertecknade kommer båtplatsinnehavaran att kunna kvittera ut nycklar till sina hamnar hos kommunens Kontaktcenter. Då får de också ett sopsorteringskit som ska användas till sjöss.

Mer info om båtplatserna och översynen finns under karlstad.se/båtplatser.

För mer information kontakta

Marianne Fröding, samordnare, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 90.

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg, tfn 054-540 68 66)