Skip to main content

Ökat miljövett och sparade pengar...

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:59 CET

Hösten 2005 engagerades tio karlstadsfamiljer i projektet MiljöVarDag; familjerna lärde sig leva mer miljövänligt genom enkla åtgärder i vardagen och sparade både pengar och på miljön. Men hur lever de ett år efter projektets slut? Har de fortsatt sina miljövänligare vanor eller har de fallit tillbaka i gamla mönster?


I januari 2006 avslutades MiljöVarDag 2005 där tio familjer lärde sig miljövett genom att bland annat sopsortera, spara el och använda närproducerade livsmedel. Ett år efter projektets slut återsamlades familjerna och projektledningen för att diskutera deltagarnas nuvarande miljöengagemang.

– Resultaten ett år efter projektets slut är fantastiska, säger projektledare PO Haster. En enkät vi genomfört bland de deltagande familjerna visar att alla har fortsatt sitt miljöengagemang inom sitt åtagna område och det visar att budskapet verkligen nått fram.

Familjerna har även påverkats av varandra och ändrat sitt miljöbeteende inom projektets alla områden. MiljöVarDag har också gett ringar på vattnet då familjerna fungerat som miljöambassadörer bland släkt, vänner och på sina arbetsplatser. Inger Ideberg och hennes man deltog inom området energi och under projektet förändrades familjens energiförbrukning radikalt; bland annat byttes den gamla oljepannan mot fjärrvärme.
– Det känns jättebra och vi sparar massor av energi, säger Inger Ideberg. Det känns verkligen som att miljötänket har fastnat genom MiljöVarDag. Jag har också börjat sopsortera och cyklar och går så ofta jag kan.

– Tänk om alla karlstadsbor skulle källsortera som i MiljöVarDag, då skulle mängden i soppåsen minska med 145 kilo per person och år, det vore fantastiskt, avlutar PO Haster.

Vad händer nu?
Under 2007 fortsätter projektet MiljöVarDag i en utökad version: Karlstad deltar då med MiljöVarDag i EU-projektet Echo Action, Energy Concious Households in Action. Nio städer från sju länder planerar under 2007-2008 att engagera totalt 2 000 europeiska familjer att leva lite mer miljövänligt. Målet är att familjerna ska minska sin energiförbrukning och miljöanpassa sina resor. I Karlstad deltar 100 familjer. Deltagande städer i Europa, förutom Karlstad, är Venedig, Bologna och Capannori i Italien, Berlin i Tyskland, Bourgas i Belgien, Kaunas i Litauen, Sintra i Polen samt London i Storbritannien.

Välkommen att kontakta projektledaren för mer information eller för att boka träff med någon av familjerna: PO Haster, projektledare, Rådrummet, tfn. 29 73 03

Läs mer om projektet på www.karlstad.se/miljovardag