Skip to main content

Pressinbjudan: Hur kan vi låna, hyra, byta och dela i Karlstad? – en medborgardialog för att utveckla återbrukskartan

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 13:00 CEST

Bild: Shutterstock

Onsdagen den 3 april genomförs en så kallad MapJam, ett sätt att med hjälp av karlstadborna kartlägga de delningstjänster som finns i kommunen. Delningstjänster kan vara klädbytarevenemang, utlånings- och hyrtjänster, ta-och-ge-skåp, digitala tjänster och grupper. Media är varmt välkommen att delta.

Redan idag finns Återbrukskartan där ett flertal tjänster så som second-handbutiker och reparatörer i Karlstad är kartlagda. Under denna träff ska vi med karlstadsbornas hjälp utveckla kartan till att också innehålla lösningar så som klädbytarevenemang, utlånings- och hyrtjänster, ta-och-ge-skåp, digitala tjänster och grupper. Jonathan Mattebo Persson från Smarta Kartan i Göteborg deltar för att vägleda arbetet.

Tid: Onsdagen den 3 april, kl: 17:00-18:30
Plats: Samhällsbyggnadshuset, lokal Solen, Gustav Lovéns gata 30, Karlstad

Media är varmt välkommen att delta under denna träff.


Map Jam Karlstad sker i samarbete med Kollaborativ Ekonomi Göteborg & Smartakartan.se samt Naturskyddsföreningen genom projektet Karlstad delar. Karlstad delar är ett tvåårigt projekt med syfte att minska klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Projektet får stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Frågor om projektet Karlstad delar? 
Mejla charlotte.wedberg@karlstad.se eller henric.barkman@karlstad.se

För mer information om evenemanget:
Charlotte Wedberg, projektledare, telefon: 054-5406996
Henric Barkman, projektledare, telefon: 054-5404607