Skip to main content

SÄG-klass blir mer miljövänliga genom MiljöVarDag

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:57 CEST

En gymnasieklass på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad har engagerat sig i Karlstads kommuns projekt MiljöVarDag. I kursen Hållbart samhällsbyggande gör eleverna nedslag i MiljöVarDag. Till sitt stöd har de lärare på skolan och Rådummets rådgivare.

Med inspiration i Karlstads kommuns projekt MiljöVarDag har nu en klass på Sundsta-Älvkullegymnaiset engagerat sig i arbetet. Klassen kartlägger gruppvis sina egna familjers vanor när det gäller områdena avfall, energi, transporter och mat, dvs samma områden som familjerna i MiljöVarDag.

- Varje grupp har sedan fått ett område att jobba med och gör tillsammans upp vad som skall förbättras i familjernas vardag, berättar Mona Lindberg, profilansvarig lärare på Teknikprogrammets Miljö- och samhällsbyggnad. Det är värdefullt för eleverna att kunna delta i konkreta projekt som MiljöVarDag.

Eleverna rapporterar sedan veckovis om hur arbetet i familjerna går och i slutet av terminen sammanställs resultatet. Projektet MiljöVarDag drivs av Karlstads kommun och projektledarna på Rådrummet ser mycket positivt på samarbetet med SÄG.

- Det är väldigt stimulerande och roligt att projektet skapat ringar på vattnet och att skolan och ungdomar engagerar sig, säger PO Haster, projektledare Karlstads kommun. Att sprida informationen och få människor att börja ändra sin vardag till att leva lite mer miljövänligt - det är ju det som är själva syftet i projektet.

Läs mer om projektet MiljöVarDag på www.karlstad.se/miljovardag

För mer information kontakta:
Mona Lindberg, profilansvarig lärare på Teknikprogrammets Miljö- och samhällsbyggnad, Sundsta Älvkullegymnaiset, tfn 054 – 29 67 71.
Katarina Frisk, projekledare för MiljöVarDag, tfn. 054 - 29 73 04
P-O Haster, projekledare för MiljöVarDag, tfn. 054 - 29 73 03

Fakta MiljöVarDag
Projektet MiljöVarDag sträcker sig från september-november 2005. Rådrummet i Karlstad ger under de tre månaderna stöd och vägledning till tolv deltagande familjerna då de gör en mindre förändring i de vardagliga rutinerna. Målet är minskad miljöpåverkan.

Förändringarna/åtgärderna fokuseras på områdena energi, transport, mat och avfall. Från att ha varit riktiga miljöbusar ska familjerna i små steg förändra sin vardag i en mer miljövänlig inriktning.

Fakta Miljö- och samhällsbyggande(MOS)
Miljö- och samhällsbyggande(MOS) är en profil inom Teknikprogrammet på Sundsta Älvkullegymnasiet där eleverna lär sig grunderna i att designa hållbara samhällen med allt vad det innebär. Kunskapsområdet kommer de närmaste decennierna vara ett av de mest intressanta och nödvändiga att påverka. På programmet sätter sig eleverna in i, analyserar och diskuterar förutsättningarna för ett hållbart samhälle, tex hur Karlstad ska planeras för framtiden. De jobbar tex med infrastrukturella lösningar, livsstilsfrågor, goda bostäder, estetik, energifrågor, frisk luft, dricksvatten, den demokratiska beslutsprocessen mm.