Skip to main content

Största ökningen någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 10:50 CET

Inte sedan Karlstads kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 har befolkningstillväxten varit så hög.

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att Karlstads kommun under 2018 upplevde den största befolkningsökningen någonsin. Under 2018 ökade Karlstads kommun med 1 377 personer och vid årsskiftet var vi 92 497 invånare i kommunen.

Kommunens mål är att växa med 1 procent per år och 2018 var tillväxten 1,5 procent. Inte sedan Karlstads kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 har befolkningstillväxten varit så hög.

- Det är jättefina siffror och det är bra för Karlstads utveckling att fler vill bo här hos oss, säger Frida Pettersson (C), som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Under 2018 har det skapats ca 1 200 nya bostäder i kommunen och nu ser vi hur viktigt det är för befolkningstillväxten. 

Stor inflyttning

Inflyttningen till Karlstads kommun fortsatte att öka under 2018 jämfört med åren innan. Det flyttade in 6 181 personer, varav 2 522 kom från övriga Värmland och 2 966 från övriga Sverige. Från utlandet flyttade 693 personer till Karlstad. Inflyttningen från länet och övriga Sverige ökade jämfört med föregående år, medan inflyttningen från utlandet minskade något.

Samtidigt som inflyttningarna ökade, minskade utflyttningarna kraftigt jämfört med föregående år. Detta medförde att det var totalt 1 248 personer fler som flyttade hit än härifrån.

Något färre nyfödda

Under 2018 föddes 1 023 barn, vilket var något färre än året innan. Samtidigt avled 893 personer, något fler än året innan. Det innebär ett födelseöverskott med 130 personer, vilket är betydligt lägre än föregående år.

Karlstadsregionen har 141 476 invånare

Karlstadsregionen med dess fem kommuner ökade tillsammans med 1 752 personer och var vid årsskiftet 141 476 invånare.

I Värmland ökade befolkningen med 1 083 personer och vid årsskiftet var vi 281 482 invånare i länet.

Nio av de värmländska kommunerna hade en befolkningsökning. Det var endast Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil som hade fler födda än döda. Övriga kommuner i Värmland är beroende av ett positivt flyttnetto med fler inflyttare än utflyttare, för att öka sin befolkning.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson
Kommunalråd (C)
070-001 61 19
frida.pettersson@karlstad.se

Mona Stensmar Petersen, controller, kommunledningskontoret
Telefon 054-540 10 28 / 070-380 01 83
E-post mona.stensmar.petersen@karlstad.se

Bifogade filer

PDF-dokument