Skip to main content

Trafikhuvudmännen i Mellansverige väljer tyska Atron som leverantör av det nya biljettsystemet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:57 CEST

Med start 2007 kan resenärerna i Mellansverige betala sin resa på bussar och tåg med kontaktlösa kort. Resor skall lätt kunna betalas över länsgränser och kunden kommer själv att kunna ladda sitt kort och sköta abonnemang via dator hemma. Det blir möjligt genom att Karlstadsbuss, Värmlandstrafik, Länstrafiken Örebro, Västmanlands Lokaltrafik, Dalatrafik, Upplands Lokaltrafik, X-Trafik i Gävleborg och Tåg i Bergslagen har genomfört en gemensam upphandling av ett framtida biljett- och betalsystem.

Upphandlingen har genomförts i ett gemensamt bolag BIMS (Biljettsystem i Mellansverige). Den omfattar utrustning i mer än 1500 bussar och 50 tåg samt kringutrustning som t.ex. automater, försäljningsutrustning och nära 500 000 kontaktlösa resekort. Kontraktssumman är på ca 100 miljoner kr.

Det tyska företaget Atron Electronic GmbH har fått förtroendet att leverera systemet, Atron har funnits 25 år i branschen och är betydande på den tyska marknaden. Atron har tidigare i år även tecknat kontrakt med Östgötatrafiken för att leverera ett nytt betalsystem till Östergötland.

-Vi fick det bästa anbudet från Atron, säger Christer Köhler, projektledare i BIMS. Stor vikt har lagts vid leverantörens erfarenhet, förmåga att genomföra leveransen, systemets tillförlitlighet och flexibilitet och naturligtvis priset.

Kunden i centrum
Det nya systemet har kontaktlösa kort vilket gör det enkelt och snabbt för kund och förare. Det blir också möjligt att betala med bank- och kreditkort ombord. Enklare för kunden och mindre kontanter ombord, vilket är en stark önskan av säkerhetsskäl. En viktig nyhet blir att kunden själv ska kunna fylla på sitt kort hemma vid datorn och kunna beställa automatiska överföringar.

Dubbla funktioner
Korten i det nya systemet kommer att kunna erbjuda giltighet i den egna trafiken, men också över t.ex. länsgränser. Korten kommer också att ha en börsfunktion som kunden kan betala med vid resor i t. ex. Malmö och Göteborg. Det blir möjligt eftersom systemet följer den gemensamma standard som Resekortföreningen i Norden utformat.

Successivt införande
Det nya systemet kommer att tas i bruk stegvis med ett första införande hösten 2007 i Karlstad. Under 2008 kommer systemet att vara i drift i hela området.

För mer information om projektet kontakta
Christer Köhler, projektledare BIMS, tfn 070-417 18 59
Lars Björling, projektinformatör, tfn 070-646 70 57

För information från respektive bolag, kontakta:
Karlstadsbuss Sören Bergerland, vd 0730-295 681
Värmlandstrafik Lars Bull, vd 070-586 02 14
X-Trafik Malte Burwick, vd 070-600 99 27
Dalatrafik Christer Silfverin, vd 070-580 92 77
Västmanlands Lokaltrafik Lars Mattsson, vd 070-536 47 00
Länstrafiken Örebro Lars Mattsson, vd 070-536 47 00
Upplands Lokaltrafik Klas Wåhlberg, vd 070-570 35 99
Tåg i Bergslagen Tord Hult, vd 070-518 25 93