Skip to main content

TRIPP - smartare resvanor

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:27 CET

Mycket att vinna på smartare resvanor
Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader, friskare personal och bättre miljöprofil – samtidigt som de hjälper till att minska utsläpp och trängsel. Till viss del kan arbetsgivare underlätta för medarbetarna att ändra sina resvanor genom att visa på alternativ, såsom tillgång till tjänstebilspool, leasingcykel eller genom att ge arbetstagarna möjlighet att köpa årskort på kollektivtrafiken via arbetsgivaren. För att stötta och vägleda organisationer i Karlstad till hållbara, hälsosamma och ekonomiskt lönsamma resvanor har projektet TRIPP startats. Projektet startades i juni 2005 och kommer pågå fram till sommaren 2007.

Hjälp att finna alternativ
Projektet har tagit fram ett enkelt verktyg för att kartlägga resvanorna hos medarbetarna i form av en webbenkät. Det är en tjänst vi erbjuder företag/organisationer utan kostnad. Arbetsgivarna får en bra bild över hur medarbetarna reser samt vilka åtgärder som kan vara värdefulla. Vid återföringsrapporten presenteras en portfölj – ett smörgåsbord - av olika åtgärder företagen kan genomföra, baserat på medarbetarnas enkätsvar. Detta kommer ske utan pekpinnar och med företagarens intresse i fokus.

Mål med projektet
Projektledaren har för avsikt att besöka 20 företag under 2005, 50 st under 2006 samt 50 st under 2007. Vår förhoppning är sedan att ca hälften av dessa utför någon form av föreslagen åtgärd. Den första åtgärden är ett viktigt steg – vare sig man väljer att göra resplan, gå över till miljöfordon eller bygga en cykelparkering. Det är åtagande från företagets sida som vi sedan kan bygga vidare på.
Projektet skall också leda till att få en ökad buss / tågpending , samt att frigöra parkeringsyta i centrala Karlstad till förmån för besökande till centrum.

Mer information
Anna Olsson, projektledare
070-548 40 57
www.tripp.nu

Om TRIPP
TRIPP är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket, Länsstyrelsen, Landstinget, Region Värmland, Karlstadsbuss, Värmlandstrafik AB, Centrum Karlstad, Rådrummet samt Park AB.