Skip to main content

Vad tycker Karlstadsborna om gator, vägar och vatten?

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 09:50 CET

Vad tycker du om standarden på gator? Om vi ska göra det bättre för cyklister, vad är viktigast att satsa på? Är det skräpigt på torg och trottoarer? Under den här veckan kommer enkäten ”Kritik på teknik” att skickas ut till 500 slumpvis utvalda Karlstadsbor.

Kommunen har gjort denna undersökning var tredje år sedan 1992 så årets undersökning är den tionde i ordningen.

- Det här är ett väldigt värdefullt underlag för oss när vi ska se hur vi kan förbättra vår verksamhet och göra Karlstad till en ännu bättre plats att leva på, säger Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

500 personer ska svara

Enkäten kommer att gå ut till 500 slumpvis utvalda invånare som har möjlighet att svara via webb eller papper. Undersökningen kommer att pågå under fem veckor.

- Vi hoppas att alla tar sig tid att svara på våra frågor så att vi får ett så rättvisande underlag som möjligt, säger Per-Anders Bergman.

Resultat under våren

Undersökningen är ett samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, där samma frågor ställs i runt 100 kommuner. Resultaten från undersökningen levereras under våren och hösten 2019. Under maj och juni månad levereras rådata för Karlstads kommun. I oktober publicerar SKL den övergripande rapporten, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket.

För mer information kontakta:

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg, 054-540 68 66)