I74xcr2ppqs4orbkikix
Kdppyqmuacigy8vdtmxe

3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:40 CET

​Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. I projektet ska forskarna ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering. Projektet finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och Handelsrådet under två år.

R3eubljvzn0zx9psijpr
Oir3flyo1hw5ytjxwoiy

Forskning om förpackningars egenskaper

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 10:34 CET

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial. En ny avhandling handlar om hur man kan hindra syre att komma in i förpackningen.

Media no image
Cjzdq9daqf2j6b0h4igg

Karlstads universitet får rätt att utfärda juristexamen

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 09:16 CET

Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017.

I slutet av förra året meddelade Universitetskanslersämbetet att Karlstads universitet kunde få rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärkte med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har dessa anställts och därmed är kraven uppfyllda för examensrätten. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Karlstads universitet blir det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige.

– Mycket roligt! Ett juristprogram är efterlängtat av såväl studenter som arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Åsa Bergenheim, rektor för Karlstads universitet.

Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng och leder till juristexamen. Det är en yrkesexamen, som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. Utbildningen kommer att innehålla dels den grundläggande utbildning och träning i rättsvetenskaplig metod som kännetecknar en juridisk yrkesexamen, dels en arbetsmarknadsinriktad profilering.

- Studenterna kommer att kunna profilera sin utbildning och välja mellan inriktningarna affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process samt skatterätt. Det gör att programmet möter behov i samhället samtidigt som det svarar mot studenternas intressen. Det som också blir kännetecknande för utbildningen här i Karlstad, är en praktikperiod på fem veckor. Möjligheten till praktik ger studenterna en insikt i det praktiska arbetet med juridik och ett bra kontaktnät, säger Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och en av de ansvariga för utbildningen.

Ämnet juridik vid Karlstads universitet har utvecklats sedan 1968, då de första kurserna i handelsrätt gavs vid dåvarande högskolefilialen. Från 1996 och framåt har det varit möjligt att studera rättsvetenskap upp till kandidatnivå och 2006 erhöll ämnet rätt att utfärda filosofie magisterexamen. 2009 bildades Handelshögskolan vid Karlstads universitet med rättsvetenskap som en del och redan året därpå startade det rättsvetenskapliga programmet. Forskarutbildning i juridik inrättades vid Karlstads universitet 2015.

För mer information kontakta:

Åsa Bergenheim, rektor, Karlstads universitet, tel 070- 258 88 29

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tel 073-546 41 81

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Nu har Universitetskanslersämbetet beslutat att ge Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen. Det nya juristprogrammet startar hösten 2017. Juristprogrammet blir en del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet och det sjunde fullständiga juristprogrammet i Sverige. Studenterna kan välja mellan inriktningarna affärsjuridik, humanjuridik, praktisk process samt skatterätt.

Läs vidare »
Zglteatywqqlzshm2uao
Yfucxenlqr518bgxyni7

Informationsdagarna ger svar om framtiden

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 12:54 CET

Den 8-9 mars bjuds gymnasieelever i årskurs 3 till Karlstads universitet för de årliga Informationsdagarna. Cirka 2 500 besökare väntas komma och bland dem finns många av morgondagens studenter.

Zjbelbqzh3nxfbtbfasy
Tkareeahbqlebomwxvlc

Utbildningsdepartementet förlänger VAL-projektet till 2030

Nyheter   •   Mar 06, 2017 10:58 CET

Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030.

Rmpyz03lsxy7u8gyg1su
Sq5n2xjyvhrks53joj6x

Karlstads universitet och Timo Räisänen hjälper studenter att sova

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 08:58 CET

Över hälften av studenterna vid Karlstads universitet har ibland svårt att sova. Universitetet bad därför Timo Räisänen göra en vaggvisa av sin låt ”Fear No Darkness Promised Child”.

Jcilef9wtjuonect5ofv
Qvd0yj1vsrtd0hlnmj5p

​Smartare routrar minskar fördröjningar på internet

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 08:00 CET

Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet - onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar. Toke Høiland-Jørgensen forskar om nätverkskommunikation vid Karlstads universitet och i sin avhandling ”On the Bleeding Edge” beskriver han vad som kan orsaka fördröjningar samt hur smartare routrar kan minska dem.

Yxwkfjwwqjs4prwspkf2
Oir3flyo1hw5ytjxwoiy

Skogsindustriell bioekonomi har framtiden för sig

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:20 CET

Bioekonomi är ett högst aktuellt utvecklingsområde och ses som lösningen på många samhällsutmaningar, som beroendet av fossila råvaror och klimatförändringar. På Karlstads universitet pågår forskning och samverkan för en hållbar utveckling av skogsindustriell bioekonomi i regionen.

Media no image
Qkcoabcbizofukusj8it

Inbjudan till pressträff efter universitetsstyrelsens möte

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 13:05 CET

Den 21 februari träffas styrelsen för Karlstads universitet då bland annat årsredovisning och bokslut för 2016 ska fastställas. Vid mötet kommer även rektor att berätta om aktuella händelser och en lägesrapport om rektorsrekryteringen kommer att presenteras. Efteråt välkomnas media till en pressträff där styrelsens ordförande Karin Johansson och universitetsdirektör Anne-Christine Larsson Ljung sammanfattar mötet och är tillgängliga för frågor.

När: Tisdagen den 21 februari klockan 15.00
Var: 1B 421, Karlstads universitet
Kontakt: Petter Niljung, ledningskommunikatör, 070-286 84 92

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och utgör tillsammans med rektor universitetets främsta ledning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för universitetets verksamhet och ansvar för de långsiktiga och övergripande frågorna. Styrelsen träffas fem gånger per år.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Den 21 februari träffas styrelsen för Karlstads universitet då bland annat årsredovisning och bokslut för 2016 ska fastställas. Vid mötet kommer även rektor att berätta om aktuella händelser och en lägesrapport om rektorsrekryteringen kommer att presenteras. Efteråt välkomnas media till en pressträff.

Läs vidare »
Qau2b08e85hltdri4fp1
Cjzdq9daqf2j6b0h4igg

​Höga förväntningar på rätt i digitala nyheter

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:15 CET

Det går fort när nyheter produceras och publiceras på webben. Det ökar risken för fel, men felen kan rättas till. Men forskning vid Karlstads universitet visar att allmänheten har höga förväntningar på att nyheter ska vara rätt från början. Publiken har höga och traditionella krav på nyhetsmedierna, säger Michael Karlsson, forskare i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • maarvid.nnqghtdahlgrtaencxrj@kaulncyys.se
 • 054-700 16 79
 • 070-326 31 36

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • sophia.hedmark@kau.se
 • 054-700 15 93
 • 070-183 71 35

 • Presskontakt
 • Presskontakt rektor
 • petter.niljung@kau.se
 • 070- 286 84 92

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan
 • christina.knowles@kau.se
 • 054-700 10 23
 • 070-887 22 47

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
 • carimnfknaoi.oqplssowan@laarkau.se
 • 054-700 22 44
 • 070-601 54 64

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Presskontakt lärarutbildningen
 • hekklmleduna.wasdzsefwn@vwkarbbfu.se
 • 054-700 23 38
 • 072 - 528 40 52

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och
1 200 anställda.

Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.

Adress

 • Karlstads universitet
 • Universitetsgatan 2
 • 651 88 Karlstad
 • Vår hemsida