Pressinbjudan: Utökad skrivhandledning till studenter vid Karlstads universitet

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:11 CEST

Karlstads universitet har utökat sin skrivhandledning till studenter med 150 procent för att förbättra studenternas akademiska skrivande. Numera finns skrivhandledning i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Nyhetsbrev oktober 2018 från Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Nyheter   •   Okt 18, 2018 17:11 CEST

Handelshögskolan vid Karlstads universitet samlar drygt 2 500 studenter inom ekonomi, juridik, HR och IT. Vår vision är att vara en synlig samhällsaktör som genom forskning, utbildning och samarbete gör skillnad för samhälle och individ. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vad som händer på Handelshögskolan inom utbildning, forskning och samarbeten med olika partners.

”Man måste vara frisk för att vara sjuk”

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 08:20 CEST

Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassan för att få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i avhandlingen ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”. Han disputerade i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och var knuten till CTF, Centrum för tjänsteforskning.

Stort intresse för magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 20:35 CEST

Inför vårterminen 2019 har 257 personer sökt till magisterprogrammet i projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet i första hand.

Pressinbjudan: Karlstads universitet redo för Akademisk högtid

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 09:29 CEST

På fredag, den 19 oktober, firar Karlstads universitet Akademisk högtid. Vi promoverar sedvanligt våra nya doktorer och installerar nya professorer. I år välkomnar vi en hedersdoktor och delar också ut ett samverkansstipendium.

Livet tio år efter uppsägningen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:30 CEST

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna när industriarbetare sägs upp vid en omstrukturering? Vad händer med individer och familjer? Hur effektiva är stödprogram och arbetsmarknadsåtgärder i ett längre perspektiv? Det är frågor som forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna och Försvarshögskolan söker svaren på i ett nytt forskningsprojekt.

Nytt forskningsprojekt om makt och genus i mötet mellan kund och serviceanställd

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:15 CEST

Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet har nyligen tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Projektet kommer att bedrivas inom CTF, Centrum för tjänsteforskning.

​Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 10:40 CEST

Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation.

Pressinbjudan: Brist på praktikplatser för sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 08:00 CEST

Dagens och framtidens vård ställer allt högre krav på välutbildade och kompetenta sjuksköterskor, som på ett patientsäkert sätt kan möta komplexa vårdbehov i ett allt högre tempo och med minskade resurser. Pedagogiska modeller och organisering av studenternas verksamhetsförlagda utbildning, (VFU) behöver utvecklas för att effektivt använda de få befintliga platserna som finns.

Vikingar, att styra sina gener och bli stark i kropp och knopp på årets Barnens universitet

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:00 CEST

För elfte året i rad öppnar Karlstads universitet dörrarna för barn i åldrarna 8-12 år. Under hösten får de unga besökarna ta del av spännande forskning. Det första tillfället är på måndag den 8 oktober.

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • erhfiknaa.fymazdrtrkinicssknonzt@keraurn.skoepx
 • 054-700 17 97
 • 070-36 28 563

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • aramvizad.crdazihljagrjvenye@ktraumt.siiekz
 • 054-700 16 79
 • 070-326 31 36

 • Presskontakt
 • Presskontakt rektor
 • peukttscerhr.nubilbgjuovngif@kywauvq.sdserx
 • 070- 286 84 92

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Handelshögskolan
 • chmerikcstfuineya.lhknnzowrhlevgs@qikatku.mvsevh
 • 054-700 10 23
 • 070-887 22 47

 • Presskontakt
 • Presskontakt Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
 • canbrixonazz.osflsfjsorhn@likaxhu.wtsehe
 • 054-700 22 44
 • 070-601 54 64

 • Presskontakt
 • Presskontakt lärarutbildningen
 • heckleywnabm.wxbasfbsepcn@makadtu.zoserh
 • 054-700 23 38
 • 072 - 528 40 52

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och
1 200 anställda.

Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.

Adress

 • Karlstads universitet
 • Universitetsgatan 2
 • 651 88 Karlstad
 • Vår hemsida