Senaste nyheterna

Sociala medier

Universitetet ges möjlighet att öppna för utbildning på campus igen https://t.co/RL2HoXlus6

Innovation- och designingenjörernas examensutställning https://t.co/PaUrL50UAb

Så kan arbetet med säkra brandväggar effektiviseras https://t.co/LEVRrLQwoJ

Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Detta är de frågor Kenneth Sandelin ställer i sin licentiatuppsats i historia. I sin forskning har Kenneth intervjuat högstadielärare om hur det … Continue reading "69 – Historieundervisning i mångkulturella klassrum"

For businesses to stay competitive and survive, it is vital for them to take good care of ideas aiming at evolving the enterprise. However, assessing and evaluating new ideas, idea screening, can take time and resources, it often acts as a bottle neck during the innovation process. Thus far, research on idea screening, has focused … Continue reading "68- The human side of idea screening"

Stress är ett vanligt problem för högskolestudenter. Statistik från den nationella folkhälsoenkäten (2018) visar att studenter upplever större stress än den yrkesverksamma befolkningen som helhet. Går det att komma tillrätta med detta genom insatser i utbildningen? Detta undersöker psykologiforskaren Ulrik Terp i sin forskning. Han har utformat en stresshanteringsintervention som han genomfört med sjuksköterskestudenter. Under … Continue reading "67 – Stresshantering med sjuksköterskestudenter"

Presskontakt

Anders Sahlin

Anders Sahlin

Presskontakt Pressekreterare 054-700 1999
Marie Rosenlind Nordensson

Marie Rosenlind Nordensson

Presskontakt Kommunikationschef 073-046 22 57
Petter Niljung

Petter Niljung

Presskontakt 070- 286 84 92
Christina Knowles

Christina Knowles

Presskontakt 054-700 10 23
Carina Olsson

Carina Olsson

Presskontakt 054-700 22 44
Maria Nilsson

Maria Nilsson

Presskontakt 076-1405681

Välkommen till Karlstads universitet!

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och
1 200 anställda.

Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.

Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad