Skip to main content

Taggar

datavetenskap och it

ekonomi och juridik

handelshögskolan

hälsa vård och socialt arbete

musik dans och kultur

musikhögskolan ingesund

naturvetenskap

samhällsvetenskap och humaniora

skola och lärarutbildning

teknik- och ingenjörsvetenskap

centrum för tjänsteforskning

experter

samhällsvetenskap och humaniora 102 naturvetenskap 68 skola och lärarutbildning 55 teknik- och ingenjörsvetenskap 51 hälsa vård och socialt arbete 50 datavetenskap och it 42 experter 37 handelshögskolan 35 centrum för tjänsteforskning 27 musik dans och kultur 25 musikhögskolan ingesund 16 ekonomi och juridik 15 Matematik 8 psykologi 8 Forskning 7 Karlstads universitet 4 Karlstad 4 miljö 4 journalistik 4 Region Värmland 3 Klimat 3 Karlstads kommun 3 Formula Student 3 pappersindustri 3 förpackningar 3 media 3 utbildning 3 Brottsförebyggande centrum i Värmland 3 statsvetenskap 3 nyanlända 3 Landstinget i Värmland 3 kollektivtrafik 3 uppdragsutbildning 3 Teknikåttan 2 alumn 2 samhälle 2 Försvarshögskolan 2 Samverkan 2 söktryck 2 Expo 2 idrott 2 sjuksköterska 2 studenter 2 kemi 2 medier 2 energi 2 juridik 2 folkhälsovetenskap 2 arbetsvetenskap 2 skola 2 barnidrott 2 3d-printing 2 antagning 2 barn 2 universitetsstudier 2 Solceller 2 kemiteknik 2 matte 2 Additiv tillverkning 2 FoU Välfärd Värmland 2 Göteborgs universitet 2 förpackning 2 miljö och energi 2 hedersdoktor 2 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 2 läkemedel 2 riskhantering 1 energi och miljö 1 asylsökande 1 ledarskapsutveckling 1 Göteborgs stad 1 skolbarn 1 skogsindustri 1 doktorander 1 livsmedelsförpackning 1 avhandling 1 robotteknik 1 besöksnäring 1 stadsutveckling 1 geografi 1 cellulosa 1 Internationalisering 1 Arvika 1 övergrepp 1 Filipstad 1 Antirasism 1 didaktik 1 segregation 1 örebro universitet 1 detaljhandeln 1 högskoleutbildning 1 klimatforskning 1 racingbil 1 regeringskansliet 1 Högskolan i Borås 1 regioner 1 ungdomsidrott 1 hedersdoktorer 1 doktorer 1 professorer 1 kromatografi 1 studentliv 1 skyfall 1 personlig integritet 1 vardagsliv 1 idrottslärare 1 föreningsidrott 1 akademiska hus 1 hbtq 1 litteratur 1 eye-tracking 1 Silverstone 1 Parkinsons 1 datavetenskap 1 social innovation 1 idrott och hälsa 1 resvanor 1 värmland pride 1 Länsstyrelsen i Värmland 1 statsvetare 1 transportforskning 1 butiksägare 1 mediestudier 1 tjänsteinnovation 1 campusplan 1 dataspelande 1 geomedia 1 ktc 1 matsvinn 1 dataingenjör 1 Föreningsverksamhet 1 iop 1 skolidrott 1 hormonstörande kemikalier 1 ensamkommande 1 hållbarutveckling 1 åbo akademi 1 nwt 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 universitetet i oslo 1 universitetsbibliotek 1 syddansk universitet 1 skolsköterskor 1 grundskollärare 1 karlstad university 1 tjänsteforskning 1 miljö och klimat 1 varumärkesägare 1 Teknikintresse 1 ansökning 1 pilgrimsresor 1 psykologprogrammet 1 bioekonomi 1 SOM-institutet 1 köpbeslut 1 användarupplevelser 1 forskning och innovation 1 regional politik 1 BillerudKorsnäs 1 kreativt lärande 1 vardagsresor 1 universitets- och högskolerådet 1 externa relationer 1 skolresor 1 Regionstävling 1 välfärdsteknik 1 centrum för klimat och säkerhet 1 barn och föräldrar 1 hösttermin 2015 1 nordforsk 1 robotjournalistik 1 smart manufacturing 1 beräkningsmatematik 1 3D tomografi 1 maskin- och materialteknik 1 akademisk högtid 2016 1 miljö- och energisystem 1 Etanolmotor 1 Ljungbersfonden 1 offentligsektor 1 barnhjärnan 1 Fysikprofessor 1 samhällsorienterad utbildning 1 Sonja Kovalevsky 1 Högskolan i Hedmark 1 centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande 1 skogs- och massaindustri 1 läsforskning 1 språk- och litteraturdidaktik 1 energi och miljö 1 undervisningens digitalisering 1 forskarfedag 1 lean factory 1 energiochmiljö 1 University college Lillebaelt 1 Akureyri universitet 1 katastrofmodellering 1 Anderstiftelsen 1 Högskolen Innlandet 1 innovation design 1 hälsa 1 tillitslabbet 1 ledarskap 1 pride 1 evenemang 1 konferens 1 turism 1 ingenjör 1 telekom 1 våld 1 teknik 1 internet 1 livsstil 1 Högstadiet 1 äldre 1 reklam 1 kreativitet 1 lärare 1 jul 1 julmusik 1 religion 1 Socialt ansvar 1 transport 1 engelska 1 kompetensutveckling 1 Lärarutbildning 1 public relations 1 Google 1 facebook 1 Datasäkerhet 1 genus 1 pedagogik 1 sociala medier 1 undervisning 1 solenergi 1 pensionär 1 vård och omsorg 1 Europa 1 genusvetenskap 1 barn och unga 1 Värmland 1 mona sahlin 1 julhandel 1 wifi 1 sportfiske 1 julstress 1 konsument 1 Studiefrämjandet 1 fysik 1 forskarutbildning 1 mälardalens högskola 1 kartläggning 1 välmående 1 fortbildning 1 klimatförändring 1 handeln 1 bibliotek 1 Umeå universitet 1 omvårdnad 1 extremism 1 SO 1 hållbart resande 1 materialteknik 1 Karlskoga 1 ytbehandling 1 idrottsförening 1 energisystem 1 Visa alla taggar
Innovationsprojekt för lyckade studier vid Karlstads universitet

Innovationsprojekt för lyckade studier vid Karlstads universitet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 07:30 CEST

I projektet ska Karlstads universitet utveckla digitala verktyg som hjälper studenter att genomföra sin utbildning. Syftet är att alla studenter ska ha samma möjligheter att lyckas med sina studier. Projektet Rethink: Kau pågår från hösten 2018 till hösten 2020 och innovationsmyndigheten Vinnova finansierar med tre miljoner kronor.

Gillian Rose nästa Ander Visiting Professor in Geomedia Studies

Gillian Rose nästa Ander Visiting Professor in Geomedia Studies

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 10:40 CEST

Gillian Rose är professor i kulturgeografi vid Oxfords universitet och en Fellow i British Academy. Under läsåret 2018—2019 är hon Ander Visiting Professor in Geomedia Studies vid Karlstads universitet. Hennes forskning fokuserar på visuell kultur och digital visualisering.

Pressinbjudan: Vad händer nu i Sverige och Värmland?
Vad får äldre att välja buss före bil?

Vad får äldre att välja buss före bil?

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:13 CEST

​I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre. Projektet har beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten och startar i oktober.

Pressinbjudan: Ny studie om oro som skapar lidande och försvårar vardagen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:22 CEST

Forskare vid Karlstads universitet genomför med start under hösten en studie kring oro och ältande tillsammans med Landstinget i Värmland. Studien vill undersöka om kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp med fokus på oro och ältande kan hjälpa personer som oroar sig mycket och samtidigt upplever ångest, nedstämdhet och/eller sömnbesvär.

Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

Forskare från Karlstads universitet blir forskningsledare i Tillitsdelegationen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 08:53 CEST

Johan Quist och Martin Fransson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Under drygt ett års tid kommer de att vara utlånande till regeringskansliets Tillitsdelegationen.

​Musik är inte längre bara musik

​Musik är inte längre bara musik

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 14:47 CEST

En starkare regional musikerbransch och en ny utbildning. Det är några av resultaten av ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som drivits av Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. I augusti anordnas slutkonferensen – och sedan tar nästa projekt vid.

​Pressinbjudan: Studenter träffar åtta partier på Karlstads universitet
Svårt för skolsköterskor att upptäcka sexuella övergrepp

Svårt för skolsköterskor att upptäcka sexuella övergrepp

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:00 CEST

I en ny avhandling från Karlstads universitet visar det att skolsköterskan har potential att upptäcka och stödja utsatta barn genom de regelbundna kontakterna i samband med hälsosamtal, vaccinationer och spontanbesök samt medverkan i skolans hälsopedagogiska arbete. Skolsköterskans hälsosamtal med eleverna behöver dock fördjupas med frågor om utsatthet för våld och övergrepp.

Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:40 CEST

Sveriges klimatarbete är långt ifrån hållbart vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Vilka mekanismer lägger krokben för oss när samhället behöver förändras? David Olsson, statsvetenskap, söker svaren i sin avhandling "Conditions of Sustainability – The Case of Climate Change Adaption in Sweden". Disputationen ägde rum i juni 2018 vid Karlstads universitet.

Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 10:00 CEST

Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året.

21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:01 CEST

KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

Sommarforskarlista 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:34 CEST

​Kognitiv behandling kan förhindra återfall i brottslighet

Vilken betydelse har Selma Lagerlöf idag?

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:24 CEST

Den internationella konferensen ”Selma Lagerlöf 2018” äger rum 18–20 juni 2018. Den arrangeras av den Kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, Mårbacka minnesgård och Västanå teater.

Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

Stärkelse kan ersätta vanlig plast i livsmedelsförpackningar

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:04 CEST

På sikt behöver vi helt ersätta petroleumbaserade material i livsmedelsförpackningar med biobaserade material. Nu visar forskning vid Karlstads universitet att en blandning av stärkelse och andra polymerer är en lika bra skyddsbarriär.