Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Så kan vattenkraftens miljöpåverkan minskas

Så kan vattenkraftens miljöpåverkan minskas

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 10:52 CET

Nu ska forskare på Karlstads universitet undersöka hur det ser ut före och efter rivningen av ett vattenkraftverk och införandet av en fiskvänlig turbin. Detta för att värdera olika verktyg för att åstadkomma en ekologiskt och samhällsekonomiskt hållbar vattenkraft.

Tre miljoner till forskning om samverkan för hållbar utveckling

Tre miljoner till forskning om samverkan för hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 08:37 CET

​Forskningsrådet Formas har beviljat ett forskningsanslag på cirka 3 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling i avrinningsområden. Forskningen handlar om hur samverkan mellan berörda aktörer, som exempelvis kommuner, vattenkraftföretag, fiskevårdsföreningar, lantbrukare och intresserad allmänhet, kan fungera för att åstadkomma hållbar förvaltning av vattenresurser.

Vad gör öringen på vintern?

Vad gör öringen på vintern?

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 08:00 CET

Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad.

Nyheter 2 träffar

Internationell forskningsagenda för minskat matsvinn

Internationell forskningsagenda för minskat matsvinn

Nyheter   •   Sep 06, 2018 08:24 CEST

I FN:s Globala mål för hållbar konsumtion och produktion handlar ett delmål om att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som slängs årligen. Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra i detta arbete.

Nordiskt samarbete ger forskningspengar

Nordiskt samarbete ger forskningspengar

Nyheter   •   Jun 02, 2017 08:19 CEST

Temperaturens betydelse under embryoutveckling hos vandrande fiskarters livscykel ska undersökas av forskare från Norge, Danmark och Sverige. Från Karlstads universitet är Larry Greenberg, professor i biologi på NRRV, Naturresurs rinnande vatten, ansvarig för studierna kring olika aspekter av fiskens beteende.