Skip to main content

Taggar

Nätbrottsligheten kräver nya verktyg

Nätbrottsligheten kräver nya verktyg

Nyheter   •   Maj 16, 2016 14:29 CEST

Internet har idag blivit en självklar och oundgänglig del av vårt samhälle i stort och i våra enskilda liv, både på jobbet och privat. Tillvaron utan uppkoppling till nätet kan te sig lockande för en del, men i längden skulle den bli outhärdlig för många och i princip otänkbar för samhället i stort, med tanke på hur nätet har påverkat våra liv under de senaste åren.

Hur påverkas du av dataskyddsförordningen?

Hur påverkas du av dataskyddsförordningen?

Nyheter   •   Maj 16, 2016 11:00 CEST

En undersökning från TRUSTe visar att bara omkring hälften av företagen i USA och Europa känner till de kommande förändringarna. Av de som känner till reformen uttrycker många att de saknar tillräcklig information om hur reglerna ska efterlevas. Främst oroar de sig över de nya sanktionsmöjligheterna och om de ändrade reglerna om inhämtande av samtycke.

Upphovsrättslagen ger inte Wikimedia rätt

Upphovsrättslagen ger inte Wikimedia rätt

Nyheter   •   Apr 13, 2016 14:47 CEST

Högsta domstolen tolkar förarbetena till 24 § i Upphovsrättslagen i sin dom mot Wikimedia och klargör undantaget för avbildning. Ta del av Jan Roséns Rättsfallsanalys

Läs civilminister Ardalan Shekarabis uttalande om LOU

Nyheter   •   Feb 08, 2016 16:20 CET

I april skulle de nya upphandlingsreglerna trätt i kraft. Men på grund av Lagrådets utdragna behandling har genomförandet av direktiven skjutits fram på obestämd tid.

​I fokus: Avtalsvillkor på internet - Krönika från Karnov Nyheter

​I fokus: Avtalsvillkor på internet - Krönika från Karnov Nyheter

Nyheter   •   Nov 27, 2015 15:58 CET

Krönika skriven av Ashik Zaman och Linn Tiger, redaktörer på Karnov Groups nyhetstjänst; Karnov Nyheter.

De största juridiska frågorna inom e-handeln just nu

De största juridiska frågorna inom e-handeln just nu

Nyheter   •   Nov 27, 2015 12:50 CET

Vilka utmaningar får ett företag som Klarna hantera som tillhandahåller betalningslösningar för e-handelsbranschen?

I Fokus- Asyl i Sverige i siffror

I Fokus- Asyl i Sverige i siffror

Nyheter   •   Apr 07, 2015 13:16 CEST

Antalet asylsökande har stadigt ökat de senaste åren vilket framgår av statistik publicerad på Migrationsverkets hemsida. År 2012 var det totala antalet inkomna asylansökningar 43 887 och i slutet av år 2014 uppgick antalet ansökningar till 81 301; således nästan en fördubbling på två år.

Olaga förföljelse – tillämpning i praktiken

Nyheter   •   Jan 22, 2015 14:33 CET

​Den 1 oktober 2011 infördes det nya brottet olaga förföljelse i brottskatalogen. När det nu gått tre år sedan dess, har Nicolina Persson och Ashik Zaman på Karnov Nyheter genomfört en översiktlig studie om brottets tillämpning i praktiken med särskild nyfikenhet kring i vilken utsträckning domsunderlaget utvisar att olaga förföljelse förekommit inom ramen för sociala medier och internet.

Dödande polisskott - vad kan lagstiftaren göra för att minska riskerna?

Nyheter   •   Jan 19, 2015 09:38 CET

Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms universitet, analyserar och beskriver problematiken kring den senaste tidens dramatiska ökning i fråga om dödliga polisskjutningar. Hon frågar sig också vad lagstiftaren kan göra för att minska risken att någon ska falla offer för polisernas kulor.

Är julklappen en muta? Wow-faktormetoden ger svaret

Är julklappen en muta? Wow-faktormetoden ger svaret

Nyheter   •   Dec 08, 2014 08:04 CET

Det är kanske inte julgåvor som man i första hand tänker på när mutor kommer på tal. Icke desto mindre är julgåvor på samma sätt som andra gåvor en förmån som kan vara otillbörlig och därmed utgöra en brottslig muta. Advokat Olle Kullinger delar med sig av vilka praktiska ställningstaganden som bör göras vad gäller givande och tagande av julgåvor.

Dags att reformera familjejuridiken

Nyheter   •   Nov 20, 2014 11:08 CET

I lagstiftningen har synen på kön alltid varit enkel. Du är antingen man eller kvinna i juridiskt hänseende. Könstillhörigheten följer med dig i beteckningen av ditt föräldraskap i folkbokföringen, och påverkar på så vis också dina barn. Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, och Kerstin Burman, jurist RFSL, belyser problematiken kring det rättsliga vakuum som transpersoner kan hamna i.

Strider nämndemannasystemet mot Europakonventionen?

Strider nämndemannasystemet mot Europakonventionen?

Nyheter   •   Sep 22, 2014 10:11 CEST

Valresultatet med fördubblat röstetal för Sverigedemokraterna får stora återverkningar också i våra domstolar. Tidigare överåklagaren och numera samhällsdebattören Sven-Erik Alhem reflekterar över om det går att förena objektivitet med politiskt engegemang eller om det är dags att byta ut systemet för att rekrytera och utse nämndemän.