Skip to main content

Taggar

  • Presskontakt
  • VD
  • Verkställande direktör, KI Innovations AB
  • lilianxt.wmyikstmmrosseyttulspm@ttkicwwbeyvxinnovacctikqmjvrnponlxs.wqnxse
  • 070-453 31 17
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.