Skip to main content

42 miljoner till topprankat projekt från KI Innovations

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2014 08:26 CET

Glionova Therapeutics, ett bioteknikföretag som bildats ur framgångsrik forskning vid Karolinska Institutet, får 42 miljoner kronor för att utveckla sitt preparat GLN-1001, en potentiell läkemedelskandidat för en helt ny behandling av hjärntumörer. Stödet kommer dels från life science-specialiserade riskkapitalbolaget HealthCap, dels från danska Novo Seeds.

– Utan det professionella affärsstödet från KI Innovations hade vi inte kommit så här långt på så kort tid, säger Patrik Ernfors (t. höger) som tillsammans med forskarkollegan Lars Hammarström tagit fram GLN-1001.

GLN-1001 är en liten molekyl som i djurmodeller har visat lovande effekt på överlevnad vid glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av tumör i hjärnan. Molekylen riktas mot identifierade svagheter i tumörcellerna och metoden är ett exempel på en helt ny princip för cancerbehandling.

Varje år drabbas omkring 400 personer i Sverige av den här aggressiva formen av cancer i hjärnan. Trots insatser med kirurgi, strålning och cytostatika är den genomsnittliga överlevnaden bara cirka 15 månader.

– Förhoppningen är att GLN-1001 ska bli en ny tablettbehandling mot glioblastom, säger professor Patrik Ernfors. Det skulle i så fall innebära att vi angriper den här svåra formen av hjärntumör på ett helt nytt sätt, ett sätt som även skulle kunna fungera vid andra former av cancer.

Preparatet är utvecklat ur forskning som utförts vid Karolinska Institutets institution för medicinsk biokemi och biofysik samt Chemical Biology Consortium Sweden. Det nya kapital som företaget nu landat ska garantera preparatets väg genom de prekliniska studierna och fram till klinisk fas. Framgången med GLN-1001 är efterlängtad eftersom många år av forskning hittills inte lett fram till behandlingar som förbättrar prognosen vid denna svåra form av hjärntumör.

– Glionova är ett skolboksexempel på vilket fantastiskt resultat det kan bli när vi på KI Innovations samarbetar med de skarpaste hjärnorna, säger Lilian Wikström, VD på Karolinska Institutet Innovations AB.

Inom KI Innovations granskas årligen omkring 50 tidiga upptäckter inom life science. De flesta kommer från Karolinska Institutet men också från andra universitet och högskolor. Av dessa bedöms omkring hälften vara så intressanta och möjliga att kommersialisera att de tas in i det verifieringsprogram som KI Innovations driver på uppdrag av Vinnova.

De tidiga upptäckterna stöttas i verifieringsfasen av olika experter från KI Innovations breda nätverk. Här ingår personer med lång erfarenhet av forskningsvärlden och läkemedelsindustrin. Experterna utreder bland annat om det handlar om ett väldefinierat medicinskt behov och hur patentsituationen ser ut samt identifierar och initierar kontakt med potentiella finansiärer eller investerare och entreprenörer som är beredda att ta över och driva projektet vidare.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

Kort om samarbetspartners
CBCS – Chemical Biology Consortium Sweden vid Karolinska Institutet utgör en nationell infrastruktur för kemisk biologi som syftar till att stärka Sveriges position som världsledande nation inom biomedicinsk forskning.

Novo Seeds är ett program för tidig finansiering, som drivs av Novo Nordisk Foundation och Novo A/S.

HealthCap är ett riskkapitalbolag som investerar i innovativa bolag med fokus på terapeutiska produkter och behandlingsmetoder.

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera