Skip to main content

Landshövdingen lär av KI Innovations

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2013 08:18 CEST

Landshövdingen i Stockholm, Chris Heister, besöker KI Innovations idag, tisdag 14 maj. Karolinska Institutets unika innovationssystem står högst på agendan – hur affärer kan skapas ur tidiga upptäckter inom life science.

– Det ska bli väldigt roligt att få berätta om vår ambition att vara bästa tänkbara samarbetspartner och attrahera de allra skarpaste hjärnornas upptäckter, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations.

Bakgrunden till besöket är Chris Heisters särskilda intresse för tillväxten i Stockholmsregionen där KI Innovations representerar möjligheten att skapa affärer ur akademiska upptäckter vid högskolor och universitet.

– Life science är ett av de områden där Stockholmsregionen har en framskjuten internationell position, och målet för den regionala innovationsstrategin är att Stockholms län ska vara världens mest innovationsdriva ekonomi år 2025. För att lyckas med detta behöver vi skapa ännu bättre möjligheter till samarbete mellan forskning, företag och offentlig verksamhet, och det ska bli mycket intressant att se hur Karolinska Institutets innovationssystem kan bidra till detta, säger landshövding Chris Heister.

Inom KI Innovations granskas årligen omkring 100 tidiga upptäckter inom life science. Av dessa bedöms i genomsnitt 6-8 vara så intressanta och möjliga att kommersialisera att de motiverar en investering och professionellt stöd under hela den viktiga utvecklingsprocessen.

– Det är både seniora professorer och entreprenörsinriktade yngre forskare som vänder sig till oss på KI Innovations för professionell vägledning och affärsutveckling, säger Lilian Wikström som tillsammans med Märit Johansson, VD för KI Science Park, kommer att stå som värd vid landshövdingens besök.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:

Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (1)

    This is a magical little thing but life is so beautiful, I wish you all good health, unhappy life when you can face all indifferent, happy life, when there did not forget the days of struggle.

    - drgtr - 2013-07-08 03:23 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera