Skip to main content

Tung expertis på internationell nivå förstärker styrelsen i KI Innovations

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2016 08:43 CEST

Magnus Persson, styrelseordförande i KI Innovations, ser fram emot att arbeta tillsammans med de tre toppkrafter som nu rekryterats till styrelsen.

Styrelsen i Karolinska Institutet Innovations AB förstärks med tre toppkrafter.
Det är Maris Hartmanis, tidigare VD på Medivir, Irene Fialka, VD för den topprankade inkubatorn INiTS i Wien, och Per Matsson, CTO på Thermo Fisher Scientific med lång internationell erfarenhet av affärsutveckling inom life science.

– Det är glädjande att vi kunnat attrahera så kompetenta personer, säger Magnus Persson, styrelseordförande i KI Innovations. De här tre representerar expertis inom såväl läkemedelsutveckling som diagnostik och entreprenörskap på internationell nivå.

KI Innovations har i 20 år skapat affärer ur forskning inom life science. Genom kvalificerad affärsutveckling och supportfunktioner i olika steg får forskare hjälp genom hela kommersialiseringsprocessen. Nu förstärks styrelsen inom KI Innovations kärnområden, något som gör styrelsens ordförande Magnus Persson extra hoppfull:

– Satsningen illustrerar Karolinska Institutets engagemang i att bygga ett högkvalitativt innovationssystem, säger han.

Maris Hartmanis, en av de nya ledamöterna i styrelsen, har 30 års erfarenhet av svenskt och internationellt ledarskap från olika VD- och forskningschefsposter. Sedan han lämnade VD-posten på Medivir driver han eget som industriell rådgivare och mentor. Maris Hartmanis har varit engagerad i styrelsearbete i över 20 år i både noterade och onoterade bolag samt i akademiska stiftelser och olika kompetenscentra.

Irene Fialka är VD på INiTS som hjälpt ett stort antal forskare att förverkliga sina visioner om entreprenörskap och samhällsnytta. INiTS, baserat i Wien, har under Irene Fialkas ledning tagit sig in på sjunde plats på listan över världens 25 bästa inkubatorer knutna till universitet, World Top University Business Incubators 2015.

Per Matsson, verksam i ledningen vid Thermo Fisher Scientific, har innovationer och entreprenörskap som sitt specialområde. Han har ägnat särskilt intresse åt styrning av innovationsprocesser och vilka strategier som kan minska riskerna när komplexa applikationer och produkter ska nå marknaden.

Övriga ledamöter i KI Innovations styrelse är Richard Cowburn och Pirkko Tamsen.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

Karolinska Institutet Innovations AB är en del av Karolinska Institutets innovationssystem. Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera