Skip to main content

Axelar startar klinisk lungcancerstudie

Pressmeddelande   •  Jan 03, 2012 09:04 CET

KI Science Park-företaget Axelar har doserat den första patienten med läkemedelskandidaten AXL1717 mot icke-småcellig lungcancer. Resultaten från studien beräknas kunna presenteras om cirka ett år.

AXL1717 är en ny typ av läkemedel som hämmar receptorn IGF-1. Tidigare studier har visat att AXL1717 är säkert, men också att det har en fördelaktigare biverkningsprofil än dagens behandling.

Den studie som nu startas är en klinisk fas II-studie där 140 patienter med spridd icke-småcellig lungcancer randomiseras till att behandlas med antingen AXL1717 eller cellgiftet docetaxel.

Docetaxel, som marknadsförs under namnet Taxotere, är idag standard som andra linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer. Docetaxel är emellertid förknippat med ett antal biverkningar, bland annat att vätska ansamlas i kroppen, kraftlöshet, illamående och kräkningar.

AXL1717 bedöms ha potential för behandling av flera cancerformer, däribland bröstcancer och glioblastom, en särskilt aggressiv form av hjärntumör.

Resultaten från den nu inledda fas II-studien beräknas kunna presenteras om cirka ett år.

För kontakt med Karolinska Institutet Science Park AB:
Märit Johansson, VD, telefon 0708-72 35 32

Karolinska Institutet Science Park AB är en forskningspark med mer än 60 företag inom life science och medicinteknik. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg i södra Stockholmsregionen och tillhandahåller moderna lokaler, förstklassiga laboratorier och inkubatorer med alla möjligheter till stöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.