Skip to main content

Ida Björling

Svenskt Växtskydd

Kontaktperson

  • idfgyaa.bjaekkorlingkd@svesmvunswcekktyuvadzxtskwhydxylud.se
  • +46 70 912 50 47

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. Svenskt Växtskydd är en av fem branschföreningar inom Kemisk Tekniska Företagen (KTF).