Media no image

​Sänkt serviceavgift från den 1 januari i den nya arbetsgivarorganisationen

Nyheter   •   Nov 24, 2017 15:45 CET

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans.

- Det är glädjande att vi redan nu kan ge våra medlemmar en så märkbar effekt av samgåendets fördelar. I och med nya samordningsmöjligheter och att vi blir en större och starkare aktör kan vi anpassa avgiften och ändå erbjuda samma goda service och stöd som tidigare, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Förutom serviceavgiften betalar medlemsföretagen en medlemsavgift, vilket utgörs av en fast summa som betalas årsvis (för närvarande 3000 kronor). Förslag finns framtaget som innebär en sänkning även av denna avgift. Den fastställs av den nya föreningens styrelse i början av december.

För mer information kontakta:

Monica Ericsson, vd KFS
Tel: 08-665 009 51
E-post: monica.ericsson@kfs.net


Starkare röst och ännu bättre service

KFS och Pacta går samman den 1 januari 2018 med visionen att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker medlemsföretagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer att ha cirka 1100 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för än mer professionell och personlig arbetsgivarservice. Konkurrenskraftiga avtal, mer resurser och ökad medlemsnytta ger förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara än mer attraktiva arbetsgivare och utföra sina samhällsviktiga uppdrag. Tillsammans blir vi en starkare röst för våra medlemmar. 

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans. - Det är en märkbar effekt av samgåendets fördelar, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Läs vidare »
Bb2av4aw3tdf5mv72nyc

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Lärarnas riksförbund för branschen Utbildning

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 17:00 CET

KFS och Lärarnas samverkansråd har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Utbildning som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-31. Avtalet är som tidigare år utan centralt angivet utrymme för löneökningarna.

Qdnmllb4z567mdgam2ac

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:00 CET

KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Personlig assistans som gäller för perioden 2017-11-01 till och med 2020-10-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär en ökning av timlönen med 3,11 kr, 3,19 kr och 3,25 kr respektive år. Särskilda ersättningar höjs med 2,0 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,5 procent 2019.

Sgrwuvmmx6262n54rrir

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Vision för Trafikbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:59 CEST

KFS och Vision har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,2, 2,2 och 2,1 % respektive år.

Ydlnwlg278zcurdme8l8

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Unionen för Trafikbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 16:26 CEST

KFS och Unionen har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,2, 2,2 och 2,1 % respektive år.

M1pylrulxuwsyjgsdapa

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Saco för branschen Trafik

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 10:51 CEST

KFS och Saco har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet innehåller inte några centralt angivna löneökningsnivåer.

Sk4yybjlzagtegamzx9v

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för branschen Trafik

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 10:50 CEST

​KFS och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Trafik som gäller för perioden 2017-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 588, 601 och 586 kr respektive år.

Media no image

Från motgång till framgång – så lyckades Matlaget i Gällivare

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:53 CEST

Matlaget i Gällivare vann i maj KFS pris för affärsmässig samhällsnytta - men vägen dit har inte varit lätt. I den här filmen berättar de om hur de med rätt ledarskap och innovativa processer kunde vända svåra utmaningar till framgång.

- Oplogat och uppförsbacke, då får man starka ben. Det har vi fått och det är de vi står på idag, säger Anki Haglund, vd på Matlaget som i den här filmen berättar mer om resan från motgång till framgång.

Stolta vinnare av KFS-priset 2017

’’Genom nytänkande, engagemang och systematiskt arbete har de lyckats vända en negativ trend och skapat en välfungerande verksamhet med stark hållbarhetsprofil’’ löd motiveringen under KFS-dagarna 2017. På scenen i Umeå Folkets hus togs priset emot av glada representanter från Matlaget i Gällivare.

Resan dit har varit lång och krokig. För några år sedan var det turbulent i styrelsen, personal slutade och i tv-programmet Matakuten pekades Matlaget ut som skräckexempel på svensk matlagning. Men istället för att ge upp bestämde de sig för att kämpa; de började arbeta med de bästa råvarorna, tillsatte ny ledning, bjöd in politiker och breddade sin rekryteringsbas för att hitta nya medarbetare. Idag präglas Matlaget i Gällivares verksamhet av stor arbetsglädje och mat av hög kvalitet. 

Matlaget i Gällivare vann i maj KFS pris för affärsmässig samhällsnytta - men vägen dit har inte varit lätt. I den här filmen berättar de om hur de med rätt ledarskap och innovativa processer kunde vända svåra utmaningar till framgång.

Läs vidare »
Media no image

Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Nyheter   •   Sep 25, 2017 14:41 CEST

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

- För oss har den varit en energiboost, ett stöd och en rolig och utvecklande process, säger Daniel Åslund som arbetar med HR på Affärsverken.

Ett strukturerat handledarskap är värdefullt på många sätt; nya kollegor kommer snabbare in i arbetet, arbetsplatsen utvecklas positivt genom inkludering och handledaren växer med uppgiften. Därför erbjuder vi våra medlemmar en kostnadsfri handledarutbildning där kunskap, praktiskt stöd och erfarenhetsutbyte kombineras.

För Affärsverken i Karlskrona har handledarutbildningen inneburit positiva effekter för hela organisationen, inte minst för handledarna som vuxit i rollen och som individer.

- Handledarutbildningen ger så mycket, det handlar inte bara om att handleda nyanställda utan om att man ska handleda hela tiden, säger servicechefen Dennis Liljegren.

I den här filmen berättar deltagarna från Affärsverken om deras lärdomar och om hur de förvaltar den kunskap de fått med sig från utbildningen.

Anmälan

Vill du också utvecklas som handledare? I höst har vi workshops i Luleå, Östersund och Trollhättan. Du kan även gå handledarutbildningen som webbutbildning.  

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

Läs vidare »
Media no image

​Styrelse för det nya servicebolaget i KFS och Pacta utsedd

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 15:41 CEST

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter:

Sylvia Michel, vd Kraftringen Energi AB (publ), ordförande

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB, vice ordförande

Thorbjörn Hammerth, vd Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik AB, ledamot

Lotta Nibell, vd Got Event AB, ledamot

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, vd Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, vd Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, vd Vårljus AB, ersättare.



Vid frågor kontakta:

Markus Gustafsson, vd Pacta, markus.gustafsson@pacta.se, tel: 0703-19 79 15

Monica Ericsson, vd KFS, monica.ericsson@kfs.net, tel: 070-419 33 71


Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för professionell och personlig arbetsgivarservice. Med konkurrenskraftiga avtal och ökad medlemsnytta finns förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare och utföra sitt samhällsviktiga uppdrag. 

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Presskontakt
  • christina.lingden@kfs.net
  • 08 55600962
  • 070 4193382

Om KFS Företagsservice AB

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Adress

  • KFS Företagsservice AB
  • Box 70362
  • 10724 Stockholm
  • Sverige