Mtzc4u3scmrtyateuv2x

Välkommen till KFS, Eva Källén!

Nyheter   •   Mar 30, 2017 13:28 CEST

Nu välkomnar vi vår nya receptionist Eva Källén, som tar över receptionen efter Lena Friberg som slutade hos oss den 29 mars. Utöver att ta emot besökare och telefonsamtal kommer Eva arbeta administrativt med bland annat medlemsärenden och medlemsansökningar.

Media no image

​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 07:34 CEST

KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- Tillsammans bidrar vi till långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre servicenivå till våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid och i de samtal som förts tillsammans med Pacta är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

 • Affärsmässig samhällsnytta
 • Medlemsstyrning
 • Medlemsinflytande
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
 • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

KFS styrelse har initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att säkra ett kraftfullt arbetsgivarstöd för sina medlemmar även i framtiden. Under det senaste året har en bred dialog och informationsprocess genomförts bland KFS medlemmar.

- Det är positivt att vi nu är framme i ett konkret beslutsunderlag som är tydligt och erbjuder en långsiktig lösning för medlemsföretagens bästa. Nu är det dags för våra medlemmar att besluta om KFS framtid, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för KFS styrelse.

För mer information läs på www.kfs.net/framtid eller kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-627 95 92, ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se

Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51, monica.ericsson@kfs.net

KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

Läs vidare »
Kkik7hr6ynj0qhcwme5v

KFS beviljas statsbidrag och tar plats i YA-delegationen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 07:45 CET

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Yrkesintroduktionsavtalen utvidgas samtidigt till att omfatta fler grupper – nyanlända och långtidsarbetslösa, som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Media no image

Smartare rekrytering – så gjorde Renova

Nyheter   •   Mar 07, 2017 15:43 CET

Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering.

- Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

Återvinningsföretaget Renova hade svårt att hitta chaufförer och valde därför att samarbeta med Arbetsförmedlingen. I ett första steg fick de träffa några personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet var att Renova skulle se om personerna hade rätt förutsättningar för att gå en arbetsmarknadsutbildning på Arbetsförmedlingen, som sedan skulle kompletteras med en praktik på Renova och därefter ett sommarvikariat.

Genom samarbetet hittade Renova sex stycken sommarvikarierande chaufförer som senare fick förlängning till följd av deras goda arbetsinsatser.

I den här filmen kan du se hur det gick till >


Om Återvinningsuppropet
Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering. - Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

Läs vidare »
Media no image

Kraftringens arbete för en inkluderande arbetsmarknad

Nyheter   •   Mar 01, 2017 13:20 CET

Kraftringen valde att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

Kraftringen är med i Energiuppropet, ett initiativ av branschrådet Energi för att driva mångfalds- och inkluderingsfrågor. Som en del i detta har de börjat med att ta emot en nyanländ praktikant; Basel Taleb. Basel har en elingenjörsexamen från Syrien, och blev snart en värdefull tillgång för verksamheten. För att komma över det yrkesspråkliga hindret tog han även på eget initiativ fram en yrkesordlista, som sedan blev en språkparlör som Kraftringen delar med sig av på sin webbplats. Här kan du läsa mer om språkparlören >

- Som kommunägt energibolag har vi en viktig roll som aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Det inkluderar även bland annat ett socialt ansvar, och det i sin tur innebär att arbeta med mångfaldsfrågor och öppna upp och ge möjligheter för nyanlända att introduceras till den svenska arbetsmarknaden, säger Kraftringens vd Sylvia Michel.

I den här filmen träffar vi Kraftringen och Basel som berättar om sin resa, och hur den fortsätter.


Om Energiuppropet
Energiuppropet är energibranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad. Här kan du läsa mer om Energiuppropet >

Kraftringen började med att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

Läs vidare »
Media no image

Gästrike Återvinnare för en inkluderande arbetsmarknad

Nyheter   •   Feb 28, 2017 14:58 CET

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. KFS arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler nyanlända integreras i samhället. Utifrån detta har tre branschupprop bildats av KFS medlemsföretag.

- Återvinningsuppropet är en uppmaning till KFS medlemsföretag inom den här branschen, att våga bredda sin rekryteringsbas, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike Återvinnare.

Gästrike Återvinnare gick från ord till handling genom att ta emot praktikanten Ana-Marie Shar. Praktikplatsen blev ett instegsjobb och nu arbetar Ana-Marie som kommunikatör på företaget. I den här filmen kan du ta del av deras resa mot inkludering och mångfaldOm Återvinningsuppropet
Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad. Här kan du läsa mer om Återvinningsuppropet >

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. KFS arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler nyanlända integreras i samhället. Utifrån detta har tre branschupprop bildats av KFS medlemsföretag.

Läs vidare »
Ls12qwnhssymtg32dc75

Från personalbrist till mångfaldsföretag med arbetsstolthet

Nyheter   •   Feb 23, 2017 15:38 CET

Det började med personalbrist. I dag har Matlaget i Gällivare, tack vare stöd från KFS och samarbete med Arbetsförmedlingen, en välfungerande verksamhet med kompetenta och arbetsglada medarbetare.

Hzl3rkgdsnsxftpxpyf0

KFS Verksamhetsplan för 2017

Nyheter   •   Feb 15, 2017 15:46 CET

Nu är verksamhetsplanen för 2017 på väg ut till våra medlemsföretag. I den kan du ta del av det arbete och aktiviteter som kommer bedrivas under året, med starkt fokus på utveckling och KFS framtid.

N28n8wtprbb2pxgqjral

Välkommen till KFS, Rejhana Babovic

Nyheter   •   Feb 02, 2017 14:23 CET

1 februari började Rejhana Babovic på KFS som förhandlare. Hon kommer senast från Försäkringskassan, och innan det har hon arbetat som förhandlare på Svensk Handel.

Media no image

KFS lanserar språkmodul för att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 09:02 CET

För att säkra kompetensförsörjningen och skapa en inkluderande arbetsmarknad har KFS lanserat flera verktyg för att hjälpa medlemsföretagen att rekrytera smartare. Genom utbildningar som underlättar i introduktion och handledning skapas möjligheter att bredda rekryteringsbasen.

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Samtidigt har många nyanlända svårt att komma in i arbetslivet, trots att de har relevanta erfarenheter och kunskaper.

- För att hjälpa företag att bredda sin rekryteringsbas lanserar vi nu en webbutbildning i hur man lär ut språk till personer som inte har svenska som modersmål, säger Conny Larsson, som är projektledare för inkluderingsarbetet på KFS.

Utbildningen är till för att skapa trygghet för handledarna samt underlätta när medlemsföretagen rekryterar, eftersom de kan bredda sin rekryteringsbas och på så vis även bidra till affärsmässig samhällsnytta. Dessutom kommer den handledde snabbare in i arbetet och gemenskapen.

Språkmodulen har tagits fram tillsammans med Karolina Larsson, legitimerad logoped, författare och språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstad kommun. Modulen består av fyra delar: Introduktion, Förberedelse på företaget, Lära ut språk och Motivation.

- Språkmodulen ger medlemsföretagen ett redskap för att rekrytera smartare helt enkelt, att öka mångfalden i medlemsföretagen genom exempelvis praktik och yrkesintroduktionsanställning, säger KFS vd Monica Ericsson.

Språkmodul som komplement till handledarutbildning

Språkmodulen är ett bra komplement till den handledarutbildning som lanserades hösten 2016. Handledarutbildningen stödjer medlemsföretagen i introduktion av nya medarbetare. Företagen kan rekrytera bredare och smartare och den nyanställde kommer snabbare in i arbetsuppgifterna. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar.

Läs mer om handledarutbildningen >

Har du frågor, kontakta: 

Monica Ericsson, vd KFS, monica.ericsson@kfs.net, tel: 070-419 33 71
Conny Larsson, projektledare, conny.larsson@kfs.net, tel: 073-960 63 61

För att säkra kompetensförsörjningen och skapa en inkluderande arbetsmarknad har KFS lanserat flera verktyg för att hjälpa medlemsföretagen att rekrytera smartare. Genom utbildningar som underlättar i introduktion och handledning skapas möjligheter att bredda rekryteringsbasen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Presskontakt
 • christina.lingden@kfs.net
 • 08 55600962
 • 070 4193382

Om KFS Företagsservice AB

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Adress

 • KFS Företagsservice AB
 • Box 70362
 • 10724 Stockholm
 • Sverige