Sdjpnvrziek5o1u7eqqy

Matlaget i Gällivare vinner KFS-priset 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 13:55 CEST

​Matlaget i Gällivare är årets vinnare av KFS-priset för affärsmässig samhällsnytta för sitt engagerade arbete med långsiktig hållbarhet. Priset delades ut under en ceremoni på de pågående KFS-dagarna i Umeå.

Media no image

HEMAB - årets andrapristagare av KFS-priset

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 13:47 CEST

Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är 2017 års andrapristagare av KFS-priset som lyfter särskilda insatser för affärsmässig samhällsnytta. Priset delades under KFS-dagarna i Umeå. I motiveringen uppmärksammas det proaktiva och framtidsinriktade arbete som företaget bedriver för miljömässig och social hållbarhet.

Med Energiparken och satsningar på förnybar energi och fossilfria transporter visar HEMAB ledarskap för hållbar energiförsörjning. Nära samverkan med skola och insatser för nyanlända är andra delar i företagets engagemang för framtiden. Nöjda kunder, hög återvinningsnivå och stabil ekonomi är ett kvitto på att HEMABs arbete handlar om just affärsmässig samhällsnytta.

– Vi vill uppmärksamma det proaktiva och innovativa arbetet med CSR där HEMAB kombinerar långsiktigt miljötänkande med social hållbarhet som är till nytta för hela lokalsamhället, säger KFS vd Monica Ericsson.

Här kan du ta del av prisutdelningen under KFS-dagarna den 17 maj 2017

För mer information kontakta:

Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB, tel: 070-388 47 02
Monica Ericsson, vd KFS, tel: 070-419 33 71

​Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är 2017 års andrapristagare av KFS-priset som lyfter särskilda insatser för affärsmässig samhällsnytta. Priset delades under KFS-dagarna i Umeå. I motiveringen uppmärksammas det proaktiva och framtidsinriktade arbete som företaget bedriver för miljömässig och social hållbarhet.

Läs vidare »
Media no image

​KFS medlemmar röstar för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 18:17 CEST

KFS har idag genomfört en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm.

- Det är glädjande att så många har röstat idag, det tyder på ett stort engagemang för KFS framtida utveckling. Det är också positivt med ett resultat som visar att medlemsföretagen tror på den här lösningen, säger Monica Ericsson, vd på KFS

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- KFS styrelse har arbetat med frågan sedan 2015 och nu när det är upp till medlemmarna att säga sitt i frågan är vi glada över förtroendet så här långt. Nu tar vi oss vidare mot nästa omröstning och hoppas på ett stort deltagande även då, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

 • Affärsmässig samhällsnytta
 • Medlemsstyrning
 • Medlemsinflytande
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
 • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

 • Se även film från KFS årsstämma 


  För mer information kontakta:

  Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-6279592, ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se 
  Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51, monica.ericsson@kfs.net 

  KFS har idag genomfört en omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,2% röstade för, vilket innebär att första steget mot en sammanslagning nu är taget. Nästa omröstning sker under en ny stämma den 19 juni i Stockholm.

  Läs vidare »
  Pnf2saozdbe21zkf9ngu

  Mod att skapa hållbar samhällsnytta är temat på årets KFS-dagar i Umeå 17-18 maj

  Nyheter   •   Maj 16, 2017 13:20 CEST

  KFS största medlemsarrangemang KFS-dagarna går av stapeln i Umeå den 17-18 maj. Temat i år är mod att skapa hållbar samhällsnytta, och utöver årsstämma innehåller programmet föredrag och seminarier som relaterar till temat.

  Media no image

  Fler kan anställas med yrkesintroduktion

  Nyheter   •   Apr 11, 2017 10:33 CEST

  Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

  Yrkesintroduktionsanställning (YA-anställning) är en anställningsform där arbete kombineras med lärande. Tidigare har endast ungdomar omfattats av anställningsformen, men nu kommer avtalen utvidgas för till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa. De nya avtalen börjar gälla den 1 maj 2017 och omfattar branscherna Energi (med Kommunal och Seko) och VA (med Kommunal). Sedan tidigare finns även avtal på Vård och Omsorgsbranschen, som fortfarande bara omfattar ungdomar.

  De utvidgade YA-avtalen kommer att omfatta:

  • Ungdom mellan 16-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen (Kommunal)
  • Ungdom mellan 19-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen (Seko)
  • Ungdom mellan 16–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod (Kommunal)
  • Ungdom mellan 19–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod (Seko)
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
  • Ny i Sverige sedan 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare

  Här kan du läsa mer om yrkesintroduktionsanställning och ta del av de nya avtalen

  Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

  Läs vidare »
  Mtzc4u3scmrtyateuv2x

  Välkommen till KFS, Eva Källén!

  Nyheter   •   Mar 30, 2017 13:28 CEST

  Nu välkomnar vi vår nya receptionist Eva Källén, som tar över receptionen efter Lena Friberg som slutade hos oss den 29 mars. Utöver att ta emot besökare och telefonsamtal kommer Eva arbeta administrativt med bland annat medlemsärenden och medlemsansökningar.

  Media no image

  ​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

  Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 07:34 CEST

  KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

  Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam och kraftfull arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

  - Tillsammans bidrar vi till långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre servicenivå till våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

  I utvecklingsarbetet för KFS framtid och i de samtal som förts tillsammans med Pacta är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
  • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

  KFS styrelse har initierat och drivit ett utvecklingsarbete för att säkra ett kraftfullt arbetsgivarstöd för sina medlemmar även i framtiden. Under det senaste året har en bred dialog och informationsprocess genomförts bland KFS medlemmar.

  - Det är positivt att vi nu är framme i ett konkret beslutsunderlag som är tydligt och erbjuder en långsiktig lösning för medlemsföretagens bästa. Nu är det dags för våra medlemmar att besluta om KFS framtid, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för KFS styrelse.

  För mer information läs på www.kfs.net/framtid eller kontakta:

  Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-627 95 92, ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se

  Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51, monica.ericsson@kfs.net

  KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

  Läs vidare »
  Kkik7hr6ynj0qhcwme5v

  KFS beviljas statsbidrag och tar plats i YA-delegationen

  Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 07:45 CET

  KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Yrkesintroduktionsavtalen utvidgas samtidigt till att omfatta fler grupper – nyanlända och långtidsarbetslösa, som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

  Media no image

  Smartare rekrytering – så gjorde Renova

  Nyheter   •   Mar 07, 2017 15:43 CET

  Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering.

  - Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

  Återvinningsföretaget Renova hade svårt att hitta chaufförer och valde därför att samarbeta med Arbetsförmedlingen. I ett första steg fick de träffa några personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet var att Renova skulle se om personerna hade rätt förutsättningar för att gå en arbetsmarknadsutbildning på Arbetsförmedlingen, som sedan skulle kompletteras med en praktik på Renova och därefter ett sommarvikariat.

  Genom samarbetet hittade Renova sex stycken sommarvikarierande chaufförer som senare fick förlängning till följd av deras goda arbetsinsatser.

  I den här filmen kan du se hur det gick till >


  Om Återvinningsuppropet
  Återvinningsuppropet är återvinningsbranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad.

  Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering. - Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

  Läs vidare »
  Media no image

  Kraftringens arbete för en inkluderande arbetsmarknad

  Nyheter   •   Mar 01, 2017 13:20 CET

  Kraftringen valde att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

  Kraftringen är med i Energiuppropet, ett initiativ av branschrådet Energi för att driva mångfalds- och inkluderingsfrågor. Som en del i detta har de börjat med att ta emot en nyanländ praktikant; Basel Taleb. Basel har en elingenjörsexamen från Syrien, och blev snart en värdefull tillgång för verksamheten. För att komma över det yrkesspråkliga hindret tog han även på eget initiativ fram en yrkesordlista, som sedan blev en språkparlör som Kraftringen delar med sig av på sin webbplats. Här kan du läsa mer om språkparlören >

  - Som kommunägt energibolag har vi en viktig roll som aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Det inkluderar även bland annat ett socialt ansvar, och det i sin tur innebär att arbeta med mångfaldsfrågor och öppna upp och ge möjligheter för nyanlända att introduceras till den svenska arbetsmarknaden, säger Kraftringens vd Sylvia Michel.

  I den här filmen träffar vi Kraftringen och Basel som berättar om sin resa, och hur den fortsätter.


  Om Energiuppropet
  Energiuppropet är energibranschens upprop kring att rekryterare smartare. Det är ett initiativ för att lyfta frågan genom att dela med sig av exempel från verkligheten och röster från medlemsföretagen. Till sin hjälp har de använt KFS verktyg för en inkluderande arbetsmarknad. Här kan du läsa mer om Energiuppropet >

  Kraftringen började med att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Presskontakt
  • christina.lingden@kfs.net
  • 08 55600962
  • 070 4193382

  Om KFS Företagsservice AB

  KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

  Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

  KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
  Läs mer: www.kfs.net

  Adress

  • KFS Företagsservice AB
  • Box 70362
  • 10724 Stockholm
  • Sverige