Media no image

Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Energi och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund, Förtecknade Saco och Vision

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för bransch Energi. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökning och innehåller en extra pensionsavsättning på 0,5 %.

- Vi är nöjda med avtalet då det fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom energibranschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Extra avsättning till tjänstepensionen införs från den 1 november 2018

Avtalen publiceras på www.kfs.net/energi. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Oskar Pettersson, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 58, oskar.pettersson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för bransch Energi. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökning och innehåller en extra pensionsavsättning på 0,5 %.

Läs vidare »
Media no image

Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Läns- och regionmuseer och Vision, Ledarna, Civilekonomerna och Förtecknade Saco

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för Läns- och regionmuseerna. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag inom branschområde Läns- och regionmuseer, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Egen turordningskrets för anställda i projekt finansierade av externa medel
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på kfs.net/lansochregionmuseer. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för Läns- och regionmuseerna. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

Läs vidare »
Media no image

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Förtecknade Saco och Vision för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom den här branschen och vi är glada över att vi nu tecknat avtal med samtliga parter inom denna bransch i årets avtalsrörelse, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net/mav. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Musei- och arkeologisk verksamhet efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Läs vidare »
Media no image

Uppdatering av flera tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS och tjänstemännen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalen för branscherna Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmännen, Utbildning, VA och Återvinning. Avtalen är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalen då de fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom våra branscher, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen inom respektive bransch efter sommaren.


För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalen för branscherna Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmännen, Utbildning, VA och Återvinning. Avtalen är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

Läs vidare »
Fhsz4w4lb5cnipw09fal

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Vision samt Förtecknade Saco för Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:33 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Vård och Omsorg som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Media no image

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Förtecknade Saco samt Vision för bransch Besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:33 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Besöksnäring som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom besöksnäringen och vi är glada över att vi nu tecknat avtal med samtliga parter inom denna bransch i årets avtalsrörelse, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på kfs.net/besoksnaring. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Besöksnäring efter sommaren.


För mer information kontakta:

Diana Håkansson, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 67, diana.hakansson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Besöksnäring som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Läs vidare »
Media no image

​Nytt avtal har träffats mellan KFS och Unionen för branschen Flygplats

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 17:09 CEST

KFS och Unionen har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Flygplats som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2.2 och 2.2 % respektive år.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom flygplatsbranschen och det är roligt att vi fortsätter teckna avtal med Unionen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Flygplatser efter sommaren.

För mer information kontakta:

Diana Håkansson, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 67, diana.hakansson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS och Unionen har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Flygplats som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2.2 och 2.2 % respektive år.

Läs vidare »
Media no image

Ny nationell arbetsgivarorganisation bildas mellan KFS och Pacta

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 11:43 CEST

KFS har den 19 juni genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat. Pacta har den 11 maj fattat sina formella beslut. 

- Vi har nu passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag. Vi är glada över att även denna omröstning har gett ett resultat som så tydligt visar att medlemsföretagen tror på den här lösningen, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

- Tillsammans i en ny gemensam organisation kan vi ge våra samhällsnyttiga medlemsföretag de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Detta genom att vi blir en starkare röst som kan skapa kollektivavtal som är i takt med tiden och bli ett ännu bättre stöd för medlemmarna, säger Heléne Fritzon, styrelseordförande Pacta.

Nu börjar det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation med följande insatser:

 • Presidierna från KFS och Pacta bildar initialt en styrgrupp för genomförandeprocessen.
 • En valberedning kommer att tillsättas med uppgifter att ta fram styrelseledamöter till den nya föreningens servicebolag.
 • När styrelsen är utsedd påbörjas rekryteringen av en vd för den nya arbetsgivarorganisationen.

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

Den nya arbetsgivarorganisationen ska vara igång den 1 januari 2018 och ska kännetecknas av:

 • Affärsmässig samhällsnytta
 • Medlemsstyrning
 • Medlemsinflytande
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-627 95 92,ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se
Heléne Fritzon, ordförande Pactas styrelse, tel: 073-313 60 16, helene.fritzon@kristianstad.se


KFS har ca 560 medlemsföretag inom 15 branscher med ca 32000 medarbetare. Pacta har 620 medlemsföretag med ca 58000 medarbetare. Båda organisationerna tecknar kollektivavtal, förhandlar och företräder sina medlemmar, erbjuder VD/ledarskapsstöd, utbildningar, mötesplatser och nätverk samt daglig personlig arbetsgivarservice. Genom arbetsgivarstöd och konkurrenskraftiga avtal stödjer respektive arbetsgivarorganisation sina medlemsföretag i att vara attraktiva arbetsgivare. Tillsammans skapar vi framtidens arbetsgivarorganisation för samhällsnyttan i Sverige.

KFS har den 19 juni genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat. Pacta har den 11 maj fattat sina formella beslut.

Läs vidare »
Media no image

KFS medlemmar röstar för att gå samman med Pacta

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 15:14 CEST

KFS har idag genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat.

- Idag har vi passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag. Vi är glada över att även denna omröstning har gett ett resultat som så tydligt visar att våra medlemmar tror på den här lösningen, säger Monica Ericsson, vd på KFS

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

- KFS styrelse har arbetat med frågan sedan 2015 och det är glädjande att vi nu kommit så här långt i planerna. Nu påbörjar vi arbetet med att tillsätta en valberedning som ska utse styrelsen i det nya servicebolaget, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

I utvecklingsarbetet för KFS framtid är det fem viktiga ingångsvärden som säkerställer den fortsatta medlemsnyttan i den nya arbetsgivarorganisationen:

 • Affärsmässig samhällsnytta
 • Medlemsstyrning
 • Medlemsinflytande
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet
 • Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-6279592,ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se

Monica Ericsson, vd KFS, tel: 08-556 009 51,monica.ericsson@kfs.net

KFS har idag genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat. - Idag har vi passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Läs vidare »
Gdybqxmkgqw7dd78xmmg

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Transport för branschen Återvinning

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:52 CEST

KFS och Transport har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Återvinning som gäller för perioden 2017-04-11 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1,2,2 och 2,2 % respektive år.

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Presskontakt
 • xfsvavchristzdvsinuma.xvlimdbzngmerydevtn@xukfs.rlzineezt
 • 08 55600962
 • 070 4193382

Om KFS Företagsservice AB

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Adress

 • KFS Företagsservice AB
 • Box 70362
 • 10724 Stockholm
 • Sverige