Media no image

Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Nyheter   •   Sep 25, 2017 14:41 CEST

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

- För oss har den varit en energiboost, ett stöd och en rolig och utvecklande process, säger Daniel Åslund som arbetar med HR på Affärsverken.

Ett strukturerat handledarskap är värdefullt på många sätt; nya kollegor kommer snabbare in i arbetet, arbetsplatsen utvecklas positivt genom inkludering och handledaren växer med uppgiften. Därför erbjuder vi våra medlemmar en kostnadsfri handledarutbildning där kunskap, praktiskt stöd och erfarenhetsutbyte kombineras.

För Affärsverken i Karlskrona har handledarutbildningen inneburit positiva effekter för hela organisationen, inte minst för handledarna som vuxit i rollen och som individer.

- Handledarutbildningen ger så mycket, det handlar inte bara om att handleda nyanställda utan om att man ska handleda hela tiden, säger servicechefen Dennis Liljegren.

I den här filmen berättar deltagarna från Affärsverken om deras lärdomar och om hur de förvaltar den kunskap de fått med sig från utbildningen.

Anmälan

Vill du också utvecklas som handledare? I höst har vi workshops i Luleå, Östersund och Trollhättan. Du kan även gå handledarutbildningen som webbutbildning.  

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

Läs vidare »
Media no image

​Styrelse för det nya servicebolaget i KFS och Pacta utsedd

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 15:41 CEST

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter:

Sylvia Michel, vd Kraftringen Energi AB (publ), ordförande

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB, vice ordförande

Thorbjörn Hammerth, vd Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik AB, ledamot

Lotta Nibell, vd Got Event AB, ledamot

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, vd Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, vd Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, vd Vårljus AB, ersättare.Vid frågor kontakta:

Markus Gustafsson, vd Pacta, markus.gustafsson@pacta.se, tel: 0703-19 79 15

Monica Ericsson, vd KFS, monica.ericsson@kfs.net, tel: 070-419 33 71


Pacta och KFS går samman den 1 januari 2018 och visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen kommer ha över 1000 medlemsföretag som är verksamma i hela Sverige och representerar över 15 branscher. Med affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och fortsatt starkt medlemsfokus och medlemsinflytande kommer den nya organisationen att stå för professionell och personlig arbetsgivarservice. Med konkurrenskraftiga avtal och ökad medlemsnytta finns förutsättningar för medlemsföretagen att fortsätta vara attraktiva arbetsgivare och utföra sitt samhällsviktiga uppdrag. 

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Läs vidare »
Media no image

Långsiktig kompetensförsörjning med YA

Nyheter   •   Aug 15, 2017 09:21 CEST

Med många medarbetare som närmar sig pensionsåldern och i en bransch med snabb utveckling behövde Övik Energi se över sin rekryteringsbas och testa nya former för anställningar. Yrkesintroduktionsanställning visade sig vara ett vinnande koncept.

- Det är en kanonmöjlighet för att få in yngre medarbetare, säger personalutvecklaren Sandra Nordin.

Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform för ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa där 75 procent arbete kombineras med 25 procent lärande. Syftet är att arbetsgivare ska kunna säkerställa sitt företags kompetensbehov och samtidigt hjälpa personer långt från arbetsmarknaden in i samhället och på arbetsplatsen.

- Det här är något som har saknats länge i branschen, säger handledaren Andreas Berggren på Övik Energi och jämför yrkesintroduktionsanställningen med det lärlingsprogram som finns inom elinstallationsbranschen.

Utbildningen kan skräddarsys efter verksamheten, och målet är att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. På så vis skapas en långsiktig kompetensförsörjning, vilket var avgörande för Övik Energi i och med det stora tekniksprång energibranschen står inför.

Inspiration till fler arbetsgivare

I den här filmen berättar Övik Energi om hur det gick till när de yrkesintroduktionsanställde Linnea Sundfors, som redan under sin tidigare skolpraktik hos dem hade visat stort driv. De delar även med sig av tips till andra som vill ta denna möjlighet att bredda sin rekryteringsbas och säkra kompetensbehov.

Mer om yrkesintroduktionsanställning

Mer om yrkesintroduktionsanställningen, och vilka branschområden som omfattas av yrkesintroduktionsavtalet kan du läsa om här >

Utvecklas som handledare

Handledaren har en central roll i introduktionen av den nya medarbetaren, och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt erbjuder KFS en kostnadsfri handledarutbildning. Läs mer om den här > 

Med många medarbetare som närmar sig pensionsåldern och i en bransch med snabb utveckling behövde Övik Energi se över sin rekryteringsbas och testa nya former för anställningar. Yrkesintroduktionsanställning visade sig vara ett vinnande koncept. - Det är en kanonmöjlighet för att få in yngre medarbetare, säger personalutvecklaren Sandra Nordin.

Läs vidare »
Media no image

Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Energi och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund, Förtecknade Saco och Vision

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för bransch Energi. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökning och innehåller en extra pensionsavsättning på 0,5 %.

- Vi är nöjda med avtalet då det fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom energibranschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Extra avsättning till tjänstepensionen införs från den 1 november 2018

Avtalen publiceras på www.kfs.net/energi. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Oskar Pettersson, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 58, oskar.pettersson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för bransch Energi. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökning och innehåller en extra pensionsavsättning på 0,5 %.

Läs vidare »
Media no image

Uppdatering av tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS bransch Läns- och regionmuseer och Vision, Ledarna, Civilekonomerna och Förtecknade Saco

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för Läns- och regionmuseerna. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag inom branschområde Läns- och regionmuseer, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Egen turordningskrets för anställda i projekt finansierade av externa medel
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på kfs.net/lansochregionmuseer. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalet för Läns- och regionmuseerna. Avtalet är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

Läs vidare »
Media no image

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Förtecknade Saco och Vision för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom den här branschen och vi är glada över att vi nu tecknat avtal med samtliga parter inom denna bransch i årets avtalsrörelse, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net/mav. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Musei- och arkeologisk verksamhet efter sommaren.


För mer information kontakta:

Giggi Langlet, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 55, giggi.langlet@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Musei- och arkeologisk verksamhet som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Läs vidare »
Media no image

Uppdatering av flera tillsvidareavtal har gjorts mellan KFS och tjänstemännen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:34 CEST

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalen för branscherna Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmännen, Utbildning, VA och Återvinning. Avtalen är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

- Vi är nöjda med avtalen då de fortsätter att gälla tillsvidare med moderna uppdateringar. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom våra branscher, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till parterna och medlemsföretagen inom respektive bransch efter sommaren.


För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har tillsammans med tjänstemännen kommit överens om en uppdatering av tillsvidareavtalen för branscherna Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Parkering, Trafikhuvudmännen, Utbildning, VA och Återvinning. Avtalen är fortsatt utan centralt fastslaget utrymme för löneökningar.

Läs vidare »
Fhsz4w4lb5cnipw09fal

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Vision samt Förtecknade Saco för Vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:33 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Vård och Omsorg som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Media no image

Nytt avtal har träffats mellan KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Förtecknade Saco samt Vision för bransch Besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:33 CEST

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Besöksnäring som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom besöksnäringen och vi är glada över att vi nu tecknat avtal med samtliga parter inom denna bransch i årets avtalsrörelse, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på kfs.net/besoksnaring. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Besöksnäring efter sommaren.


För mer information kontakta:

Diana Håkansson, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 67, diana.hakansson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS har idag kommit överens om nytt avtal för bransch Besöksnäring som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet har inte något centralt fastställt löneökningsutrymme.

Läs vidare »
Media no image

​Nytt avtal har träffats mellan KFS och Unionen för branschen Flygplats

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 17:09 CEST

KFS och Unionen har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Flygplats som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2.2 och 2.2 % respektive år.

- Avtalet är konkurrenskraftigt för våra medlemmar inom flygplatsbranschen och det är roligt att vi fortsätter teckna avtal med Unionen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

 • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
 • Möjlighet till återföring av övertid införs
 • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Flygplatser efter sommaren.

För mer information kontakta:

Diana Håkansson, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 67, diana.hakansson@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net

KFS och Unionen har kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Flygplats som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2.2 och 2.2 % respektive år.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Presskontakt
 • christina.lingden@kfs.net
 • 08 55600962
 • 070 4193382

Om KFS Företagsservice AB

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällnyttiga företag

Våra medlemmar gör så att människors vardag fungerar.

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Vårt uppdrag är att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag i deras vardag. Det innebär att vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade avtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, bistår i arbetsrättsliga frågor, tillhandahåller relevanta utbildningar, mötesplatser och nätverk. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom 14 branscher – allt från energi- och vattenförsörjning, bredbandstjänster, avfallshantering, återvinning, kollektivtrafik, nybyggnad, drift och underhåll av gator och vägar, parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, omsorg och personlig assistans. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle.
Läs mer: www.kfs.net

Adress

 • KFS Företagsservice AB
 • Box 70362
 • 10724 Stockholm
 • Sverige