Skip to main content

Taggar

Regionalt samarbete kring strategisk kompetensförsörjning

Regionalt samarbete kring strategisk kompetensförsörjning

Nyheter   •   Dec 21, 2017 11:52 CET

Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gästrike Återvinnare ingår i samma kommunkoncern och samarbetar kring flera verksamhetsfrågor. Med stöd från KFS har de numera även etablerat en värdefull samverkan kring kompetensförsörjning och arbetsplatsförlagt lärande. - Samarbetet gör att vi kan utbyta idéer och stötta varandra i dessa viktiga frågor, säger Thomas Nylund på Gästrike Återvinnare.

Språkutvecklarens bästa tips för språkutveckling på arbetsplatsen

Språkutvecklarens bästa tips för språkutveckling på arbetsplatsen

Nyheter   •   Dec 08, 2017 10:26 CET

Språkutveckling på arbetsplatsen ligger i tiden som en del av smartare rekrytering, men hur kan du som arbetsgivare skapa de bästa förutsättningarna? För att inspirera och underlätta processen erbjuder vi våra medlemmar flera gynnsamma verktyg. Till vår hjälp har vi Karolina Larsson, språkutvecklare och engagerad i inkluderingsfrågor och här delar hon med sig av sina främsta tips!

​Sänkt serviceavgift från den 1 januari i den nya arbetsgivarorganisationen

Nyheter   •   Nov 24, 2017 15:45 CET

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år. Den nya avgiften gäller från den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans. - Det är en märkbar effekt av samgåendets fördelar, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Från motgång till framgång – så lyckades Matlaget i Gällivare

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:53 CEST

Matlaget i Gällivare vann i maj KFS pris för affärsmässig samhällsnytta - men vägen dit har inte varit lätt. I den här filmen berättar de om hur de med rätt ledarskap och innovativa processer kunde vända svåra utmaningar till framgång.

Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Nyheter   •   Sep 25, 2017 14:41 CEST

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

Långsiktig kompetensförsörjning med YA

Nyheter   •   Aug 15, 2017 09:21 CEST

Med många medarbetare som närmar sig pensionsåldern och i en bransch med snabb utveckling behövde Övik Energi se över sin rekryteringsbas och testa nya former för anställningar. Yrkesintroduktionsanställning visade sig vara ett vinnande koncept. - Det är en kanonmöjlighet för att få in yngre medarbetare, säger personalutvecklaren Sandra Nordin.

Så rekryterar Famntaget Omsorg smartare

Nyheter   •   Jun 09, 2017 13:50 CEST

KFS erbjuder stöd och verktyg för att medlemsföretagen ska kunna gå utanför boxen och rekrytera bredare – och smartare. Kompetensbehovet tillgodoses, samtidigt som fler kan komma in på arbetsmarknaden. Ett av de företag som lyckats med sin rekrytering med hjälp av KFS verktyg är Famntaget Omsorg. – Det ger mycket att ha flera olika kulturer representerade, säger Famntagets vd Mari Eriksson.

Vakin rekryterar för framtiden

Nyheter   •   Maj 29, 2017 15:42 CEST

Genom att bredda rekryteringsbasen finns det flera sätt att hitta rätt kompetens. Ett gott exempel på hur man kan arbeta strategiskt med detta är KFS medlemsföretag Vakin som sedan flera år tillbaka tagit emot praktikanter som behöver komma in på arbetsmarknaden.

Mod att skapa hållbar samhällsnytta är temat på årets KFS-dagar i Umeå 17-18 maj

Mod att skapa hållbar samhällsnytta är temat på årets KFS-dagar i Umeå 17-18 maj

Nyheter   •   Maj 16, 2017 13:20 CEST

KFS största medlemsarrangemang KFS-dagarna går av stapeln i Umeå den 17-18 maj. Temat i år är mod att skapa hållbar samhällsnytta, och utöver årsstämma innehåller programmet föredrag och seminarier som relaterar till temat.

Fler kan anställas med yrkesintroduktion

Nyheter   •   Apr 11, 2017 10:33 CEST

Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

Välkommen till KFS, Eva Källén!

Välkommen till KFS, Eva Källén!

Nyheter   •   Mar 30, 2017 13:28 CEST

Nu välkomnar vi vår nya receptionist Eva Källén, som tar över receptionen efter Lena Friberg som slutade hos oss den 29 mars. Utöver att ta emot besökare och telefonsamtal kommer Eva arbeta administrativt med bland annat medlemsärenden och medlemsansökningar.

Smartare rekrytering – så gjorde Renova

Nyheter   •   Mar 07, 2017 15:43 CET

Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering. - Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

Kraftringens arbete för en inkluderande arbetsmarknad

Nyheter   •   Mar 01, 2017 13:20 CET

Kraftringen började med att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

Gästrike Återvinnare för en inkluderande arbetsmarknad

Nyheter   •   Feb 28, 2017 14:58 CET

I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. KFS arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler nyanlända integreras i samhället. Utifrån detta har tre branschupprop bildats av KFS medlemsföretag.

Från personalbrist till mångfaldsföretag med arbetsstolthet

Från personalbrist till mångfaldsföretag med arbetsstolthet

Nyheter   •   Feb 23, 2017 15:38 CET

Det började med personalbrist. I dag har Matlaget i Gällivare, tack vare stöd från KFS och samarbete med Arbetsförmedlingen, en välfungerande verksamhet med kompetenta och arbetsglada medarbetare.

KFS Verksamhetsplan för 2017

KFS Verksamhetsplan för 2017

Nyheter   •   Feb 15, 2017 15:46 CET

Nu är verksamhetsplanen för 2017 på väg ut till våra medlemsföretag. I den kan du ta del av det arbete och aktiviteter som kommer bedrivas under året, med starkt fokus på utveckling och KFS framtid.

Välkommen till KFS, Rejhana Babovic

Välkommen till KFS, Rejhana Babovic

Nyheter   •   Feb 02, 2017 14:23 CET

1 februari började Rejhana Babovic på KFS som förhandlare. Hon kommer senast från Försäkringskassan, och innan det har hon arbetat som förhandlare på Svensk Handel.

Nu är avtalsrörelsen igång

Nu är avtalsrörelsen igång

Nyheter   •   Jan 30, 2017 09:49 CET

Avtalsrörelsen 2017 inleddes den 26 januari i och med att KFS förhandlare träffade de fackliga motparterna vid en välbesökt avtalsupptakt.

Ta ledarskapet till nästa nivå med KFS Ledarskapsprogram

Ta ledarskapet till nästa nivå med KFS Ledarskapsprogram

Nyheter   •   Jan 26, 2017 13:26 CET

Står du inför en ny ledarskapsroll, eller vill du komma vidare i din egen utveckling som ledare? Anmäl dig till vårt omtyckta ledarskapsprogram och få bästa förutsättningarna.

Dags att ansöka till KFS-priset 2017

Dags att ansöka till KFS-priset 2017

Nyheter   •   Jan 25, 2017 13:47 CET

Har ditt företag gjort en extra insats för ett långsiktigt hållbart samhälle? Eller vet du något annat medlemsföretag som utmärkt sig inom området? Ansök eller nominera till KFS-priset – priset som uppmärksammar affärsmässig samhällsnytta och hållbarhet!