Skip to main content

Du har väl anmält dig till medlemsdialogen?

Nyhet   •   Okt 11, 2016 09:55 CEST

Samtliga medlemmar välkomnas under hösten till dialog om KFS framtida inriktning. Vi hoppas att du tar möjligheten att delta för att få information och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse om vår framtida inriktning att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta. Hittills har vi mött många branscher, men under oktober och november återstår flera tillfällen. Välkommen att anmäla dig till någon av höstens återstående träffar: kfs.net/medlemsdialog

 • 12/10 Stockholm, Fastighet & Näringsliv och Konsult & Service kl 10-12.
 • 18/10 Eskilstuna, Energi, i samband med Regional Energi konferensen, kl 12.30. 
 • 24/10 Sundsvall, Energi, Plats: Sundsvall Energi AB 13 – 15.
 • 26/10 Stockholm, VA & Återvinning 10 – 12. 
 • 26/10 Vård & Omsorg 13 – 15. 
 • 31/10 Stockholm, Utbildning 15 – 17 i samband med Skolforum. 
 • 2/11 Göteborg, Besöksnäring och Muséer 10 - 12, 
 • 2/11 Göteborg, Energi, Plats: Göteborg Energi AB 13 – 15 
 • 3/11 Lund, Energi 10 – 12 
 • 11/11 Stockholm, Energi 10 – 12 
 • 21/11 Luleå - alla branscher är välkomna! Lunch från 12, dialog från 13-15.

Dialogtillfällen ges också vid KFS Ledarskapsdagar den 17-18 november i Stockholm, till anmälningssidan: kfs.net/ledarskapsdagarna2016 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera