Skip to main content

Nu är avtalsrörelsen igång

Nyhet   •   Jan 30, 2017 09:49 CET

KFS VD Monica Ericsson öppnar avtalsupptakten.

Avtalsrörelsen 2017 inleddes den 26 januari i och med att KFS förhandlare träffade de fackliga motparterna vid en välbesökt avtalsupptakt.

Omvärld

2016 års förhandlingar resulterade i 12 månader långa avtal, utom för branschavtal Energi som löper på 13 månader och tillsvidareavtalen. Det är alltså inte så länge sedan de nya avtalen tecknades men det har ändå hunnit hända dramatiska saker i vår omvärld som direkt och indirekt kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Brexit och den nya handelspolitiken i USA är bara två men viktiga faktorer.

I Sverige ser vi en ekonomisk tillväxt som dels beror på stark offentlig sektor dels på en svag kronkurs som hjälper exportindustrin. Framtidens utveckling är dock osäker med en långvarig trend att svensk BNP-ökningen minskar per capita.

Avtalsrörelse i Sverige

KFS-företagen befinner sig mellan den privata och offentliga sektorn och vi ser hur dessa båda sektorer, Svenskt Näringsliv respektive Sveriges Kommuner och landsting, står inför delvis samma men också olika utmaningar i årets avtalsrörelse. Två tydliga skiljelinjer är behovet av att kunna förfoga över arbetstiden. Offentlig sektor behöver fler arbetade timmar i välfärden medan privat sektor behöver ”hyvla”, om man uttrycker sig generellt.

De båda sektorerna skiljer sig också åt vad gäller synen på om arbetsmarknadens parter har en roll att spela i att få nyanlända integrerade på svensk arbetsmarknad. Privat sektor anser inte att parterna kan lösa denna viktiga fråga med offentlig sektor anser att det är en viktig uppgift för parterna.

Några likheter sektorerna emellan är att man anser att fler steg behöver tas mot att lönen är individuell och differentierad och att den sätts på företagen nära medarbetaren samt att kollektivavtalen behöver moderniseras i olika delar.

Mellan dessa ibland motstridiga behov står KFS med företag som befinner sig nära den privata sektorns villkor men också företag som ligger nära den offentliga sektorn. Däri ligger en av KFS utmaningar i årets avtalsrörelse.

Yrkanden

KFS yrkanden bygger på affärsmässig samhällsnytta, vår värdegrund som genomsyrar allt vi gör. Vi ska förse företagen med arbetsfred, konkurrensneutrala branschavtal som kan anpassas till lokala förutsättningar och som möjliggöra kompetensförsörjning. Avtalen ska också ge en lönebildning som stödjer företagens måluppfyllelse.

Mer konkret så önskar vi längre avtalsperiod, minskade kostnader för sjukfrånvaro och fler tillsvidareavtal utan centralt angiven lönepott.

Under februari och början av mars kommer vi nu att träffa våra motparter enskild för att växla yrkanden. Förhandlingarna beräknas komma igång i mitten av mars.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera