Skip to main content

​Avtal klara med Seko och Unionen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 16:08 CEST

Avtal klart med Seko, på bilden från vänster Björn-Inge Björnberg och Christer Carlsson, Seko, Claes Blomgren, Göran Holm och Oskar Pettersson, KFS.

KFS har idag kommit överens med Seko om nya avtal för bransch Energi och bilagan till Flygplatsavtalet. Avtal är också tecknat med Unionen för Flygplats, Besöksnäring och Återvinning. Avtalen följer industrins märke med ett avtalsvärde på 2,2 %.

- Vi är nöjda med avtalen då de innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin vilket kommer att gynna våra medlemsföretag, säger Claes Blomgren, förhandlingschef på KFS.

Förändringarna i avtalen inkluderar anställningsform för studenter, tydligare regler kring föräldrapenning samt möjlighet till förenklad process kring underentreprenörer inom energi. Avtalen har även uppdaterats genom redaktionella ändringar som förtydligar och förbättrar avtalet som helhet vilket gör det mer användarvänligt för medlemsföretagen. Avtalet för energi löper på 13 månader och övriga på 12 månader.

Avtalen publiceras på www.kfs.net.

För mer information kontakta:

Claes Blomgren, förhandlingschef, 08 556 009 72, claes.blomgren@kfs.net

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera