Skip to main content

​Avtal om yrkesintroduktionsanställningar mellan KFS och Kommunal

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 12:02 CEST

Som en möjlighet för KFS medlemsföretag att ta ansvar för ungdomsjobben, och samtidigt skapa förutsättningar för en god återväxt i yrken där pensionsavgångar väntar eller där det redan finns brist och behov, har KFS nu tecknat kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning.

Avtal är tecknat på branschområde Vård och Omsorg med Kommunal. KFS och Kommunal hoppas att möjligheten till yrkesintroduktionsanställningar ska locka fler ungdomar till branschen Vård och Omsorg. Avtalet gäller från den 1 september.

Enligt avtal gäller följande:

  • Anställningen innebär 75 procent arbete och 25 procent introduktion och utbildning
  • En yrkesintroduktionsanställning kan vara max 12 månader
  • Målgrupp för anställningen är personer mellan 16-24
  • Förutsättning för anställningen är att det finns handledare och att en utbildnings- och introduktionsplan upprättats för individen
  • Det krävs en lokal överenskommelse om en utbildnings- och introduktionsplan med den lokala parten för att en anställning ska kunna göras


Affärsmässig samhällsnytta: Våra medlemmar bygger ett hållbart samhälle

KFS medlemsföretag bidrar till ett hållbart samhälle genom investeringar i samhället och sina medarbetare. Därmed investerar KFS-företagen i enskilda människors utveckling samtidigt som de säkerställer kompetensförsörjningen på sikt. Genom att ta tillvara kompetens hos bland andra nyanlända och ungdomar bidrar de till att motverka utanförskap, minska ungdomsarbetslöshet och att integrera människor i arbetslivet. Samtidigt bidrar företagen till samhällsnyttan genom integration och mångfald samt tar del av viktig kompetens som utvecklar dem själva som företag – och i slutändan hela samhället.

KFS – arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag

KFS uppgift är att genom professionell, medlemsnära arbetsgivarservice och förtroendefull samverkan vara förstahandsvalet för samhällsnyttiga företag. De samhällsnyttiga företagen finns representerade över hela landet och deras verksamhet har stor betydelse för utvecklingen i landets alla kommuner och för servicen till medborgarna. Totalt omfattas ca 570 företag med sammanlagt 30 000 medarbetare av våra avtal och arbetsgivarservice. KFS branscher är Anläggning, Besöksnäring, Energi, Fastighet och Näringsliv, Flygplatser, Konsult och Service, Läns- och Regionmuséer, Parkering, Personlig Assistans, Trafik, Trafikhuvudmännen, Utbildning, Vatten och Avlopp (VA), Vård och Omsorg och Återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera